ESPETXEAN HASI NINTZEN, LANGABEZIAKO PRESTAZIOAK JASOTZEN JARRAI DEZAKET? NIK NIRE EZKONTIDEA KOBRA DEZAKE?

Espetxean sartu bada, bereizi egin behar da espetxea prebentziozkoa edo behin-behinekoa den, edo, aitzitik, espetxean sartzea kondena betetzeko da.

Behin-behineko edo prebentziozko espetxealdia bada, ez da etengo espetxean sartu aurretik jasotzen ari zen langabezia-prestazioa edo -sorospena. Hala ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Enplegu Zerbitzuari jakinarazi beharko dio.

Espetxeratzea kondena betetzeagatik bada, langabezia-prestazioak kondenak irauten duen bitartean etengo dira, salbu eta familia-erantzukizunak baditu eta Lanbide arteko Gutxieneko Soldata (SMI) gainditzen duen familia-errentarik ez badu; kasu horretan, prestazioa jasotzen jarraitzeko eska dezake, honako bitarteko hauetako baten bidez:

  • Ziurtagiri digitala, NAN elektronikoa edo erabiltzailea eta pasahitza izanez gero, Cl@ve eskabidea aurkez dezakezu:
  • Aurrez aurre zure prestazio-bulegoan, hitzordua eskatuz. Hitzordua eskatzeko, SEPEren egoitza elektronikoa edo 919 26 79 70 telefono-zenbakia erabil daiteke (24 orduko zerbitzua). Kasu horretan, baimendutako pertsona batek aurkez dezake eskabidea. Horretarako, jarraipen-inprimakia aurkeztu beharko du, behar bezala beteta eta zuk sinatuta, dagokion baimenarekin eta zure eta baimendutako pertsonaren NAN/AIZaren fotokopiarekin batera.
  • Kobratzeko eskubidearekin jarraitzeko eskabidea aurkez dezake, halaber, Estatuko Administrazio Orokorreko, autonomia-erkidegoko, toki-administrazioa osatzen duen erakunderen bateko, posta-bulegoetako edo indarrean dauden xedapenek ezartzen duten beste edozein erregistrotako edozein administrazio-organotako erregistrotan.

Bai prebentziozko espetxeratzea bada, bai kondena betetzeko bada, eta prestazioa jasotzen jarraitzeko eskubidea aitortzen bazaizu, zure ordainketa zure titulartasuneko kontu batean helbideratuta bazegoen, modu berean kobratzen jarraituko duzu izapide gehiago egin beharrik gabe. Baina leihatila bidez kobratzen bazenuen, hilero baimena eman beharko diozu norbaiti haren ordez kobra dezan, bien NAN/AIZ eta baimen-eskaera aurkeztuta, zuk eta baimendutako pertsonak sinatuta.

Bi kasuetan, espetxean sartu zutenean sorospena jasotzen ari bazen, hura luzatzeko eskatu ahal izango du 15 egun balioduneko epean, aitortutako aldia amaitzen denetik zenbatzen hasita, hala badagokio.

Kondena bete bitartean, ez zaio eskubide berririk aitortuko, nahiz eta familia-erantzukizunak izan. Beraz, espetxean sartu zenean kontribuzio-mailako langabezia-prestazioa kobratzen bazuen eta egoera horretan zegoela amaitzen badu, ez du eskubidea izango prestazioa agortzeagatiko sorospena aitortzeko.

Nolanahi ere, bere egoeraren berri eman behar dio Euskal Autonomia Erkidegoko Enplegu Zerbitzuari.