LANGABEZIA KOBRATUKO DUZU, EDO SUBSIDIOA, LAN BAT EGIN DUT, IRRATIA, PRENTSA, HITZALDIAK ETA ABAR EGITEN DUEN ORDAINTZEN.

Kolaborazioak prentsa, irratia, etab.) kobratzen ari ez du behartzen langabeziagatiko prestazioa edo langabeziako sorospena, gizarte segurantzako erregimenen batean alta ematea.

Noizean behin egiten diren arren, jarduera horiek estatuko enplegu zerbitzu publikoak eman behar al (SEPE), horiei dagokien prestazioa eteteko aldia.

Sarrerak jaso eta hurrengo hamabost egunetan, jarri behar da:

Jardueraren iraupena adierazten du eta agiri bidez egiaztatzen badu, hori ezinezkoa gertatzen direla, orduan, egunen artean banatuz kalkulatuko dira jasotako ordainsariak izango dira langile autonomoen kotizazioko gehienezko oinarria.