MERKATARITZA ETA LANGABEZIA KOBRATU DEZAKET KONTRATUA SINATU BAINO EZ DIZKIO GIZARTE SEGURANTZARI KOTIZATZEN EZ DA ORDAINTZEN, ETA BATZORDEEN BIDEZ?

Ez da bateragarria, langabeziagatiko diru-laguntzak eta prestazioak bateraezinak baitira norberaren konturako lana, baina ez nahitaez egin behar erregimenen batean alta ematea, gizarte segurantzari eta ordainsarien zenbatekoa ere.