Egoitza elektronikoa

Nork ezartzen ditu arloko zehapenak langabezia-prestazioak?

Langabezia-prestazioen arloko zehapenak dagokio, entitate kudeatzaileari edo zerbitzu komun, eskumena duen proposamena Gizarte Segurantzako Lan eta gizarte segurantzaren ikuskaritza.

Egindako arau-hausteak kasuan pertsona eskatzaileak edo onuradunak kontribuzio-mailako langabezia-prestazioen edo laguntza, edo jarduera uzteagatiko prestazioa, eskumena, erakunde kudeatzaileak izan ezik; kasu horretan, artikuluetan jasotako arau-hausteak 24 . 3 eta 25 . 4 . Arau-hauste eta zigorrei buruzko legea, zigorra ezartzeko eskumena duen enplegu zerbitzu publikoari dagokio, eta honek jakinaraziko die, ezartzen den zehapena, langabezia-prestazioak kudeatzen dituen entitateari hori diote gainerakoa egiten.

Buruzko informazio gehiago arloko arau-hausteak eta zehapenak langabeziagatiko prestazioen: “Betebeharrak, arau-hausteak eta zehapenak”.