EZ DUT NIRE GUTUNA ETA LANGABEZIA KOBRATUKO DIDATE BERRIZ HASI NIRE BETEBEHARRAK EZ BETETZEAGATIK ADIERAZTEN DU ZIGOR ESPEDIENTEA 2005EKO ORDAINKETA KAUTELAZ ETEND. ZER EGIN BEHAR DUT?

Arau-haustearen ados ez badago zigor proposamenarekin eta gutunean jakinarazi zioten, enplegu bulegoan alegazio idazki bat aurkeztu du.

Presentarlo, hamabost laneguneko epea duzu, jakinarazpen egunaren berri eman dezake zigor alegazioak egiteko eta egoki iritzitako agiriak.

Ondoren, estatuko enplegu zerbitzu publikoak (SEPE) alegazioak onartu edo ez erabaki bat emango du.

Ebazpen honen aurka aldez aurreko erreklamazioa aurkeztu ahal izango du idatzizko jakinarazpena jaso eta hilabeteko epean ebazpena.

Azkenean, ez da egin erreklamazioaren ebazpena arabera ere, gizarte-arloko epaitegian demanda bat jar daiteke.

Ados egonez gero, urraketa eta zigorraren proposamenaren hasieratik, hamabost laneguneko epea igarotzen utzi du lehen lerrokadan aipatutako alegazioak egin gabe eta prozedura bukatzen duen administrazio-ebazpenaren bidez.

Informazio gehiago:Betebeharrak, arau-hausteak eta zigorrak.