LANGABEZIA-SUBSIDIOA JASOTZEKO AL DUZU NIRE BIKOTEKIDEAREN SEMEA EDO ALABA HARTU DA KONTUAN, BAINA EZ ZEN ELKARBIZITZA MANTENUA EMATEKO BETEBEHARRA?

Semea edo alaba bere ezkontide edo bikotekidearenak zuek bizi ez diren aldetik, beren kargura ez dagoela esaten da, baina haren gurasoak ere behartuta egon ahal diote janari.

Famili ardurak buruz informazio gehiago ere langabeziako prestazioak: “Familiako ardurak".