ZER EPE DU ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOAK NIRE ESKAERA BATEZ ERANTZUTEKO

Zure eskabidea aurkeztu ondoren, eta ez zaio falta diren langabezi prestazioak, betiere, estatuko enplegu zerbitzu publikoaren barruan konpondu beharko dira eskaeran15eguneko datan eman den epean, jakinarazpena eta enviarle10egunak eman duen ebazpena ematen den egunetik aurrera.

Eskaera aurkeztu zenetik hiru hilabete igaro badira, prestazioaren eskaerari erantzunik jaso gabe, isiltasun administratiboz ezetsi dela joko da hori; beraz, zuk auzibidera jo aurreko erreklamazioa jar daiteke jada.