ENPRESAK EZ BADU EDO LANGABEZIA KOBRATU AHAL IZATEKO BEHARREZKOA DEN DOKUMENTAZIOA EMAN DIT, DESAGERTU, ZER EGIN?

Enpresak uko egin nahiz entregarle dokumentazioa, bai desagertu egin da, prestazioa eskatzeko inprimakia aurkeztu behar dituzu ("Dokumentazioa ez adierazpenaeskaeran zerbitzu ", adierazi dio batzordeak izango du (estatuko enplegu zerbitzu publikoa (SEPE). horrela, uko egiten duen enpresak facilitarle kasuan, dokumentazioa ematea eskatuko al enpresari edo zuzenean uzten bada.

Enpresak, desagertu egin da, eta aipatu inprimakian adierazi behar indicarlo estatuko enplegu zerbitzu publikoaren harekin harremanetan jarri da, eta lan eta gizarte segurantzako ikuskaritza bidez zuzenean. Ezinbesteko kasuetan, kotizazio agirien edo enpresa ziurtagiria (TC), hala badagokio, proba daitezke sustituirse bitartekoen bidez.