ZER GERTATZEN DA DOKUMENTAZIOA EZARRITAKO EPEAN AURKEZTU EZ BADUT?

Eskabidea aurkeztu ondoren, epe barruan, ez baditu beharrezko dokumentazio guztia ere, bulegoaren (estatuko enplegu zerbitzu publikoa (SEPE) erregistratuko sarrera-data adierazten duen idazkia eta emango zaio falta zaizkion agiriak, concediéndole epe berria15eguneko aportarlos.

Eskatutako dokumentazioa ez bada adierazitako epean emango zaiola ordaintzeko, eskabidea artxibatu egingo da. erabaki hori adierazteko orduan fitxategi bat Jasoko Duzu, eta horren aurka erreklamazioa aurkeztu ahal izango du aurrez bide jurisdikzional. Baimendu ondoren, fitxategia berriro ere bai (prestazioa eskatzeko eskubidea preskribatu ez bada denbora igaro delako.

Informazio gehiago: