Egoitza elektronikoa

Nola egin dezaket berriro hasteko edo zein epetan? dut eta langabezia-sorospena

Prestazioei berriro ekiteko eskaera honela aurkez daiteke:

  • Internet bidez, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren egoitza elektronikoan, baldin eta ziurtagiri digitala, NAN elektronikoa edo erabiltzailea eta cl@ve pasahitza baditu.
  • Aurrez aurre prestazioen bulegoan, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren Egoitza Elektronikoan hitzordua eskatuta edo telefonoz.

Baldin eta zure prestazioa edo sorospena eten bada Lan Arloko Arau-hauste eta Zehapenei buruzko Legean ezarritako arau-hauste arin edo larriren bat egiteagatik zehapena ezartzeagatik, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak ofizioz berrekingo dio prestazioa edo sorospena emateari, zehapen-aldia igaro ondoren, baldin eta prestazioa edo subsidioa agortuta ez badago eta enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta edo inskribatuta bazaude.

Gainerako kasuetan prestazioa edo sorospena berriz jasotzeko, prestazioa edo sorospena eteteko arrazoia amaitu eta hurrengo hamabost egun balioduneko epean aurkeztu beharko du eskaera, baldin eta legezko langabezia-egoeran badago, enplegu-zerbitzu publikoetan enplegu-eskatzaile gisa inskribatu bada eta jarduera-akordioa suspertu badu.

Eteteko arrazoia amaitzen denetik aurrera hasiko da berriro lanean. Langabezia-prestazioa berriro jasotzea ekarriko du, geratzen zaion aldirako (zehapenen kasuan izan ezik), etendura gertatu zenean zegokion oinarri arautzailearekin eta ehunekoarekin.

Eskabidea epez kanpo aurkezten badu, eskaera egiten duenetik aurrera hasiko da berriro lanean, eta prestazioa berriz jasotzen hasi zenetik (epearen barruan eskatu bada) eskaera aurkeztu aurreko egunera arte (kontribuzio-prestazioa berriz jasotzen hasten bada) edo egun berera arte (sorospena berriz jasotzen hasten bada) igarotako adina egun hartuko dira.