DIRU-LAGUNTZA BAT JASOTZEKO, PERTSONA BAT NOLA EGITEN DEN NIRE FAMILIAREN DIRU-SARRERAK JUSTIFICO AUTONOMIA?

Famili unitate batean, bere kontura lan egiten duten pertsonek, lortutako etekinak jarduera enpresarialen ondorioz, profesio, nekazaritza, abeltzaintza), bai eta beste, sarreren eta gastuen arteko diferentziaren arabera konputatuko dira, diru-sarrera horiek lortzeko.

Hileko etekin garbiak zenbatekoak diren kontuan hartu gabe lortutako etekin garbien eta txikiak.

Egiaztatu pertsona bat izatea langile autonomoak bere familiaren errentak erabiliko dira:

  • Zatikako ordainketa dagokion adierazpena aurreko aldia bukatu al aitortzen al (desenplegu-subsidioa eskaera egiteko. eredua131(estimación objetiva), si el rendimiento neto se determina mediante la modalidad de módulos, o modelo130zuzeneko zenbatespenaren arabera kalkulatzen bada, irudian.
  • Agiri horiek ezean, aurreko urteko aitorpena: pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga (PFEZ) duen langile autonomoa, azken zergaldiari dagokion irudian.

Langabeziagatiko sorospena eskatu ahal izango da:

  • Aurrez aurre: dagokion bulegoan zerbitzu helbideen arabera, eskabideahitzordua interneten bidezdeituta edotelefonoa.
  • Web orriaren bitartez (estatuko enplegu zerbitzu publikoa (SEPE), siempre que disponga de certificado digital, DNI electrónico o usuario y contraseñaCl@ve.