Egoitza elektronikoa

bateraezintasuna/bateragarritasunak

Testu bateginean legegintzako errege dekretuaren bidez onartutako gizarte segurantzaren lege orokorraren 8 / 2015 , 30 bateraezintasun-egoerei arautzen dira, urriaren-langabezia prestazioak.

Langabezia-prestazioa jasotzeko bateraezina da:

 • Ordaindutako lana inoren kontura lanaldi osoa, lan-kontratudunak edo administrazio-egoerak edo suposatzen duten gizarte segurantzako edozein erregimenetan sartzeko, baina ez aurreikusitako langabezia-gertakariari dagokionez izan ezik, kotizatu ezarrita dagoenean bat, bateragarria den enplegua sustatzeko programa.
 • Norberaren kontura lan kasuan izan ezik baino gutxiago irauten duten bateragarritasuna 270 egun edo jasotzeke dagoen baino. Bateragarritasun hori jasotzen dutenak baino gehiago igaro badira egin ahal izango da jasotzaileak edo prestazioa osorik eta behin betiko bere lan-jarduera eta pertsona gisa alta norbere konturako langilearen régimenes batean, gizarte segurantzaren laguntza eskatuz gero, epe luzaezinean 15 hasten den egunetik hasita zenbatu beharreko egunak norberaren konturako jarduera. Orobat aplika daiteke bateragarritasun hori langabezia-prestazioa jasotzen duten pertsonentzat gisa sartzen direnak, bazkideen lan sozietateen elkartea sortu berria edo lan elkartuko kooperatiben sortu berriak egon daitezen, gizarte segurantzaren erregimen berezian sartuta edo bilduriko arabera norberaren konturako jarduera.
 • Ikerketa-jarduerak egiten edo ordaindutako lankidetza, baldin eta erabateko dedikazioa.
 • Ariketa fisikoa egitean, hautaketa bidez edo kargu publiko edo sindikal edo administrazioko goi-kargudunak, ordainduak, baldin eta erabateko dedikazioa.
 • Eskuratu pentsio edo prestazio ekonomikoak, bai gizarte segurantzako kotizaziopeko izan ezik, baldin eta horiek bateragarriak ez kontributiboa gisa, lan sortu zuen langabezia edo prestazioa seme-alabak direnean izan ezik.
 • Sustatzeko ordaindutako erreserba aipatzen den Real Derceto 1691 / 2003 , 12 , abenduaren erregelamendua onartzen duena eta pertsonen borondatezko erreserbista sarbide-araubidea.
 • Egoera eskubidea dakarren beste edozein laguntzarekin ordaintzen ordezko izaera publikoa eta ordainsariak jaso gabeko jarduera uzteagatik 1996 administrazio edo lan lotura.

Langabezia-prestazioa jasotzeko bateragarria da:

 • Ordaindutako lana inoren kontura lanaldi partzialarekin, dagokion deskontua galarazi gabe prestazioaren zenbatekoa.
 • Besteren kontura lan egin eta denbora osokoa izango da, ezarrita dagoenean bat, bateragarria den enplegua sustatzeko programa.
 • Norberaren kontura lan egin, baldin eta hartzaileak jasotzen duen edo prestazioa osorik eta behin betiko eten bere lan-jarduera eta pertsona gisa alta norbere konturako langilearen gizarte segurantzako erregimenen gehienez 270 egun edo jasotzeke dagoen baino denbora gutxiago eta eskatzen den guztietan, epe luzaezinean 15 hasten den egunetik hasita zenbatu beharreko egunak norberaren konturako jarduera. Orobat aplika daiteke bateragarritasun hori langabezia-prestazioa jasotzen duten pertsonentzat gisa sartzen direnak, bazkideen lan sozietateen elkartea sortu berria edo bazkide langile gisa lan elkartuko kooperatiben sortu berriak izatea, edo erregimen berezian sartuta dauden bilduriko gizarte segurantzaren arabera norberaren konturako jarduera.

Estalduratik kanpo geratuko dira:

- Pertsona gisa alta egiten diotenei norbere konturako langileak gizarte segurantzako erregimenen bazkide gisa sartzeko edo bat bazkide merkataritza-sozietatea.

- Beren azken lanean norberaren kontura izan bada, independecia beharko dira, edo gizarte segurantzako erregimen batean alta eragin badute, eta Mutualitate batean.

- Erabili dutenek, eta eskubide horren 24 aurreko sei hilabeteak jardueraren hasiera egunean propioa.

- Lortu dutenek langabeziako prestazioa, ordainaldi bakar batean 24 aurreko sei hilabeteak jardueraren hasiera egunean propioa.

- Langile autonomoak egiteko hitzarmen bat sinatzen gisa osatzen eta bere jarduera profesionala duenak bere zerbitzuak eman dituen enplegu emaile edo besteren kontura lan egiten duen izaera berehala ekin aurreko langabezia-egoera legala edo enpresa-talde bereko enpresa bat. hori Ere eragingo esklusiotik gizarteratzera garatuko duen langilearen lanbide-jarduera bere azken enplegu emaile edo enplegatzaileari, ez zuzenean lan-sozietate edo kooperatiba bidez baizik.

 • Kalte-ordaina bidezko den lan-kontratuaren amaiera.
 • Erretiro-pentsioarekin partziala eta dagozkion pentsioak edo dira, eta zerbitzu gizarte segurantzaren ekonomia bateragarriak direnean sortu zuen lana.
 • Bekak eta laguntzak lortzen den trebakuntzako jardueretan parte hartzeko prestakuntza okupazionala edo erakunde publiko edo pribatu batzuetan praktikaldia osatzen duten ikasketa-plana eta sortzen diren irakaskuntza-zentro eta erakunde horien arteko lankidetza-esparrua.
 • Gizarte segurantzako prestazioak izango ditu seme-alabak.
 • Ariketa fisikoa egitean, hautaketa bidez edo kargu publiko edo sindikalak ordainduak dedikazio partziala kalterik egin gabe dagokion kenkaria dakarten, prestazioaren zenbatekoa.