BIZI, NEKAZARITZAKO LANGILEEI SOROSPENA ANDALUCÍA ETA EXTREMADURA

Da nekazaritza-sorospena langabezia-prestazioa behin-behineko langileen Sistema bereziaren besteren konturako nekazaritzako langileentzako gizarte segurantzaren aurreko betebeharrak.

Bi eratakoak daude langabezi sariaren babesteko neurri gisa:

 • Nekazaritza langileen Sistema bereziaren sorospena alde behin-behineko besteren konturako nekazaritzako langileentzako gizarte segurantzaren aurreko betebeharrak.
 • Sorospen berezia alde behin-behineko langileen Sistema bereziaren nekazaritzako besteren konturako nekazaritzako langileentzako Gizarte segurantzaren gorako 52 urte.

Baldintzak

 • Behin-behineko langilea izan besteren konturako nekazaritzako helbidea-herriren bateko Andalucía edo Extremadura eta duela egiaztatzeko laguntza bat 3 urte lehenago, eskabidea egin beharko da.
 • Gutxienez kotizatu 35 jardunaldiak aurreko hamabi hilabete naturaletan, langabezian edo onuradunari diru-laguntzarik jaso ez bada behintzat, Lan komunitarioa 1983 kasu horretan, sartu ahal izango duzu, sorospenerako bakarrik nekazaritza berria 20 kotizatutako jardunaldiak, NEKAZARITZAKO eta/edo lanak kotizazioak AEPSA gorako pertsonak. 35 urteko edo gutxiagoko osatu ahal izango dira, familia-ardurak izanik 35 jardunaldi kotizazioak AEPSA du.
 • Bidez Real Decreto-ley 4 / 2022 aurkeztutako eskaeren artean, 17 martxoaren 31 abenduaren 2022 murrizketa aplikatuko zaie. 20 jardunaldi-kopurua, eskatutako gutxieneko langabezia-subsidioa sartzeko eta agraría errenta dira aurreko urteetan aplikatutako.
 • Aplikazio bateratuaren bidez errege lege-dekretua 4 / 2022 eta lehen xedapen iragankorra. Errege Dekretua 5 / 1997 sorospena, gorako personastrabajadoras NEKAZARITZAKO SISTEMA arautzen duena, hogeita hamabost urte ditu, eta familia-ardurak dituzten osa dezakete, eta adin hori, gutxieneko kopurua 20 lanegun kotizatu aurreko hamabi hilabete naturaletan, lanik gabe eginiko kotizazioak kontuan hartzen bada, gizarte segurantzaren sistema orokorrari egindako lana dela-eta obrak burutzeko hitzarmena zerbitzuari enplegua eta babes soziala, baldin eta Nekazaritzako kotizatu dutenak:
  edo, gutxienez, bost jardunaldi NEKAZARITZAKO izan badira, egiazko diru-laguntzak jasotzen dituzten aurreko urtean, edo
  edo, gutxienez hamabost egun, egiazko NEKAZARITZAKO jaso ez badute diru-laguntzak jasotzen dituzten aurreko urtean.
 • Langileen egiaztatzen denean 20 edo gehiago lanegun kotizatu egiaztatu beharko dela ulertuko da 35 lanegun kotizatu ezarritakoaren ondorioetarako, errege dekretuaren bigarren xedapen iragankorrean 5 / 1997 eta, beraz, kasu horretan, subsidioaren iraupena.
 • Langabezian dagoen edo egon langabeak enplegu-eskatzaile gisa izena eman ahal izatea, izena emateko kobratuz zauden bitartean, prestazioa eta konpromisoa betetzeko jardueraren eskaera.
 • Erroldan izena emanda izatea edo inskripzioa Sistema bereziaren gizarte segurantzaren nekazaritzako besteren konturako langile den aldetik, alta-egoeran edo altaren pareko egoeran eta ordainketa egunean kuota finkoa.
 • Eskaera egiten den unean eta sorospena jasotzen ari den bitartean, ez izatea errentakedozein motatako, banakako urteko kalkulua, lanbide arteko gutxieneko soldata (LGS) kontuan hartu gabe, indarrean dagoen aparteko bi ordainsari ( Zenbateko aurten). Gainera, baldintza hori betetzen ez badituzu, bizi den eremuetan, berezko errentak, baldin eta beste batzuekin. 16 urte familia-unitate bera osatzen duten, bestalde, kontuan hartu behar guztien baturak osatzen duten pertsonen diru-sarrerak izango famili unitateko urtean errenta mugak ez gainditzea:
  • Kide biko familiak, egiteko 2 lgsa halako.
  • Familia-unitateen kasuan, hiru kidek 2 , 75 lgsa halako.
  • Familia-unitateen kasuan, lau kide, 3 , 50 lgsa halako.
  • Familia-unitateen kasuan 5 kide edo gehiagoko, 4 lgsa halako.

Familia-unitatearen errenten muga ezartzeko kontuan hartuko aparteko ordainsariei dagokiena. Kalkulua egiteko, lanbide arteko gutxieneko soldata barne, unitatea osatzen bizikidetzako familia, gainera, eskatzaileak berak, ezkontideak, aurrekoen, ondorengoen eta gainerako ahaideak, eta odol zein ezkontza bidezko bigarren mailara arteko (hori barne, langilearekin bizi direnean, adopzioagatiko edo, hala badagokio, eskatzaileak berak egitea.

Beherako seme-alabak baldin badaude, 16 urte haiek eta guk bizi den eremuetan, errenten muga bat, handiagoa izango da 0 , 10 koefiziente biderkatzailea lgsren baten seme edo alaba, gehienez ere 0 , 30 hiru edo gehiago izanez gero.

Ez dira errentatzat hartuko honako hauek: nekazaritza-sorospena ondorioztatzen badira, familiarekiko babesa seme edo alaba bakoitzeko edo karguari alaba lortutako nekazaritza-lanak pertsona gisa inoren konturako langilea behin-behinekoak.

Kontuan hartuko dira errentak errendimendu oso edo gordinagatik errendimendua. datorren jarduera enpresarial, profesional, nekazaritzako, abeltzaintzako edo artistikoak, emaitza da sarrera eta gastuen arteko diferentzia da haiek eskuratzeko. Ondare irabaziak dira arteko diferentziaren emaitza diren ondare irabazi eta galerak.

Dagogorakoentzako subsidio berezia bat 52 urteeskatzen den baldintza orokorrak betetzeaz gain, egiaztapena izan ezik, jardunaldiak, hauek bete beharko dituzte:

 • Nekazaritza eta sorospena jaso izana, sorospenerako kotizatu eta etenik gabe azken 5 ahal izateko.
 • Denboran kotizatu izanaren ahal izateko adina kotizaziorik gabeko pentsioak eskuratzeko, erretiroagatik. Agortu ondoren, lehen laguntza eskatu ahal izango da berriro bere bakoitzak eskubidea 12 hilabete justifikatzeko beharrik gabe, jardunaldi eta gainerako baldintzak betetzen badira, harik eta pertsonak sartu ahal izateko adina langilea erretiro-mota edozein irismena.
 • Urte baino gutxiago izatea egiteko aukera ematen duen erretiro-pentsioa izan ezik, ez baldin badu nahikoa denboran kotizatu pentsio hori jasotzeko eskubidea izateko.
 • Ordainketan egunean egotea gertakizun arruntak direla-eta ordaindu beharreko kuota finkoa Sistema Berezia, Nekazaritza, gizarte segurantzako eskaera egin aurreko hamabi hilabete naturaletan, edo, hala badagokio, mantendu den baino.

Betebeharrak, arau-hausteak eta zehapenak

Iraupena eta zenbatekoa

Iraupena

Adinaren araberakoa izango da eskatzailearen duen familia-ardurak eta espedienteak ikusteko eskaera egiten den egunean, bai eta jardunaldi-kopurua benetan lan egindako azken hamabi hilabete lehenagoko langabezia-egoera, hurrengo taularen arabera:

Subsidioaren iraupena eta adinaren arabera 35 jardunaldiak edo gehiago
Adina Familia-ardurarik izan gabe Familia-ardurak izanik
- 16 a 24 urte 3 , 4 egun, gehienez, lan egindako egun/subsidiarioetan. 180 egun 180 egun
- 25 a 51 urte 180 egun 180 egun
- 52 a 59 urte 300 egun 300 egun
- 52 a 59 urteko kotizazio-aldiak erretiroa hartu du, NEKAZARITZAKO egiteko 360 egun 360 egun
- 60 urte edo gehiago 360 egun 360 egun

Langileen kasuan, onuradun izan ziren Lan komunitarioa 1983 eta jaso zuten laguntza eskaeraren aurreko urtean izandako diru-subsidioaren iraupena (adinaren araberakoa izango da, eta benetako lanaldien kopurua dira lan egindako orduak 12 hilabete lehenagoko langabezia-egoera, eskala honen arabera:

Subsidioaren iraupena eta jardunaldi-kopurua, adinaren arabera
Adina Gutxieneko iraupena 20 jardunaldiak Gutxieneko iraupena behin luzatuko kopuruaren arabera, jardunaldiak Gehienezko iraupena 35 jardunaldiak
- 38 a 51 urte 100 egun 5 , 3 egun lan egindako lanaldi bakoitzeko sorospena baino handiagoak direnean 20 hasierako 180 egun
- 52 a 59 urte 100 egun 13 , 33 egun lan egindako lanaldi bakoitzeko sorospena baino handiagoak direnean 20 hasierako 300 egun
- 52 a 59 urte jubileu daitezke edo 60 urte edo gehiago 100 egun 17 , 33 egun lan egindako lanaldi bakoitzeko sorospena baino handiagoak direnean 20 hasierako 360 egun

Pertsona gisa egindako jardunaldien langile finkoek, kontuan hartuko da ondorio guztietarako, eta ez bakarrik eskuratu ahal izateko. Beraz, eskubidea hartuko dira kontuan eragina izan dezan, iraupena eta prestazioen zenbatekoa (disp. transit. 2 Gordelekua, ED 5 / 1997 eta 197. arteko artikuluak 4 eta 5 , EH 426 / 2003 ).

Zenbatekoa

 • Jasoko da 80 % ondorio askotariko errentaren adierazle publikoaren (IPREM) egunero unean indarrean dagoen (Zenbateko aurten).

Estatuko enplegu zerbitzu publikoak zuzenean ordaintzen gizarte segurantzaren diruzaintza orokorraren kotizazioa gizarte segurantzaren araubide orokorrean besteren konturako nekazaritzako langileentzako Sistema bereziaren barruan irauten duen bitartean, nekazaritza edo nekazaritza-errenta jasotzen den; horretarako, gutxieneko kotizazio-muga, une bakoitzean indarrean dagoen kotizazio-tasa duten jarduerarik gabeko aldi.

 • Sorospenaren ordainketa igarotako hilen arabera egingo kontuan sartzeko, erabiltzaileek aukeratzen duten finantza-erakundearen bidez, langilea, behar bezala justifikatutako kasuetan izan ezik, ahalbidetuko estatuko enplegu zerbitzu publikoak ordainketa esku-dirutanfinantza-erakundeak egindakoa.

Beharrezko agiriak

 • Eskaera eredua.
 • Eskatzailearen identifikazio eta horien familiakoen arte, 2 º graduko odol-ahaidetasun edo ezkontza-agertzen badira, eskaera, honako agiri hauen bidez originalak eta indarrean daudenak (erakusteko, nahikoa da datu horiek egiaztatzeko):
  • Espainiarrek: nortasun agiri nazionala (NAN) edo pasaportearen fotokopia.
  • Atzerritarrak eta espainian bizi diren atzerritarrek:
   • Europar batasunaren nazionalakErregistro-Ziurtagiria: europar batasuneko herritarra. agiri horretan, pasaportea edo aiz-rekin batera identifikazio-agiriaren jatorrizko herrialdean.
   • Europar batasuneko estatu jakin batekoak ez diren:Atzerritarren nortasun-txartela/a (ANT) azaltzen duena eta pasaportea, aiz-rekin.
 • Dokumentu edozein adierazten dituen banku-kontuaren zenbakia zuk titularra bada.
 • Familia-liburua edo erregistro zibileko ziurtagiria jaiotza edo familiaren arazoak. Pertsonen kasuan, lehen adierazitako atzerriko dokumentu baliokidea, itzulpen ofiziala aurkeztu beharko da.
 • Harrera egiteko epaile-ebazpena edo formalizatzeko idatzia; bertan, herri-erakundeak adostasuna lurralde bakoitzean adin txikikoen babesaren arduratzen bada eta aurre egiteko.
 • Epaia eta/edo hitzarmen arautzailea, banantze edo dibortzio kasuan.
 • Beste dokumentu batzuk:
  • Emandako diru-sarreren frogagiria, hala badagokio, aurreko hamabi hilabeteetan, eskaera eskatzaileak eta ataletan ageri diren familia unitateko 3 . 2 , 3 . 3 eta 3 . 4 eskaera-, lortu ditu nekazaritzako lanak lanak pertsona gisa inoren konturako langilea behin-behinekoak.
  • Enpresaren ziurtagiria, sinatuta eta zigilatuta ezberdinak direla-eta enpresak lan egin ez bidali dute estatuko enplegu zerbitzu publikoari.
  • Ordezkaritzen edo gobernuaren ordezkariordetzak, lan nekazaritzako haien faenen irudiak ikusi ahal izango dira atzerrian aldi baterako.
  • Enpresaren ziurtagiria, lan egindako jardunaldien PER/AEPSA dira 12 hilabete lehenagoko erakundeak emandako langabezia-egoera.

Noiz, non eta nola zerbitzuetan

Eskaera egin baino lehen edo egiteko unean bertan, enplegu-eskatzaile gisa izena eman behar du.

 • Sorospena eskatzeko epea 15 egun baliodunekoa izango da, lan amaitzen denetik aurrera edo igarota, 12 hilabete, gutxienez, eremuaren hasieratik aurreko sorospena.
 • Izapidetzen diren eskaerak eta, ondoren, 15 eguneko legezko langabezia egoera, honako hauek hartuko dira, epez kanpo aurkeztutako eta hasiera sorospena eskatu ondorengo egunean.

Eskaera internet bidez aurkeztu behar da:

Estatuko enplegu zerbitzu publikoak eskaera ebatzi behar dira 15 egun hori hurrengo aurkeztu bada eta eskatzaileari ebazpena jakinarazteko epearen barruan 10 eguneko epean eman.

Informazio gehiago lor dezakezu telefono-zenbakiak. herritarrei arreta ematea.