Egoitza elektronikoa

Bizi, nekazaritzako langileei sorospena Andalucía eta Extremadura

Da nekazaritza-sorospena langabezia-prestazioa behin-behineko langileen Sistema bereziaren besteren konturako nekazaritzako langileentzako gizarte segurantzaren aurreko betebeharrak.

Bi eratakoak daude langabezi sariaren babesteko neurri gisa:

 • Nekazaritza langileen Sistema bereziaren sorospena alde behin-behineko besteren konturako nekazaritzako langileentzako gizarte segurantzaren aurreko betebeharrak.
 • Sorospen berezia alde behin-behineko langileen Sistema bereziaren nekazaritzako besteren konturako nekazaritzako langileentzako Gizarte segurantzaren gorako 52 urte.

Baldintzak

 • Behin-behineko langilea izan besteren konturako nekazaritzako helbidea-herriren bateko Andalucía edo Extremadura eta duela egiaztatzeko laguntza bat 3 urte lehenago, eskabidea egin beharko da.
 • Gutxienez kotizatu 35 jardunaldiak aurreko hamabi hilabete naturaletan, langabezian edo onuradunari diru-laguntzarik jaso ez bada behintzat, Lan komunitarioa 1983 kasu horretan, sartu ahal izango duzu, sorospenerako bakarrik nekazaritza berria 20 kotizatutako jardunaldiak, NEKAZARITZAKO eta/edo lanak kotizazioak AEPSA gorako pertsonak. 35 urteko edo gutxiagoko osatu ahal izango dira, familia-ardurak izanik 35 jardunaldi kotizazioak AEPSA du.
 • Bidez Real Decreto-ley 4 / 2022 aurkeztutako eskaeren artean, 17 martxoaren 31 abenduaren 2022 murrizketa aplikatuko zaie. 20 jardunaldi-kopurua, eskatutako gutxieneko langabezia-subsidioa sartzeko eta agraría errenta dira aurreko urteetan aplikatutako.
 • Aplikazio bateratuaren bidez errege lege-dekretua 4 / 2022 eta lehen xedapen iragankorra. Errege Dekretua 5 / 1997 sorospena, gorako personastrabajadoras NEKAZARITZAKO SISTEMA arautzen duena, hogeita hamabost urte ditu, eta familia-ardurak dituzten osa dezakete, eta adin hori, gutxieneko kopurua 20 lanegun kotizatu aurreko hamabi hilabete naturaletan, lanik gabe eginiko kotizazioak kontuan hartzen bada, gizarte segurantzaren sistema orokorrari egindako lana dela-eta obrak burutzeko hitzarmena zerbitzuari enplegua eta babes soziala, baldin eta Nekazaritzako kotizatu dutenak:
  edo, gutxienez, bost jardunaldi NEKAZARITZAKO izan badira, egiazko diru-laguntzak jasotzen dituzten aurreko urtean, edo
  edo, gutxienez hamabost egun, egiazko NEKAZARITZAKO jaso ez badute diru-laguntzak jasotzen dituzten aurreko urtean.
 • Langileen egiaztatzen denean 20 edo gehiago lanegun kotizatu egiaztatu beharko dela ulertuko da 35 lanegun kotizatu ezarritakoaren ondorioetarako, errege dekretuaren bigarren xedapen iragankorrean 5/1997 eta, beraz, kasu horretan, subsidioaren iraupena.
 • Langabezian dagoen edo egon langabeak enplegu-eskatzaile gisa izena eman ahal izatea; zauden bitartean, prestazio eta betetzea, izena emateko kobratuz jarduera-erabakia eskaera barruan dago.
 • Erroldan izena emanda izatea edo inskripzioa Sistema bereziaren gizarte segurantzaren nekazaritzako besteren konturako langile den aldetik, alta-egoeran edo altaren pareko egoeran eta ordainketa egunean kuota finkoa.
 • Eskaera egiten den unean eta sorospena jasotzen ari den bitartean, ez izatea errentak edozein motatako, banakako urteko kalkulua, lanbide arteko gutxieneko soldata (LGS) kontuan hartu gabe, indarrean dagoen aparteko bi ordainsari (Zenbateko aurten). Gainera, baldintza hori betetzen ez badituzu, bizi den eremuetan, berezko errentak, baldin eta beste batzuekin. 16 urte familia-unitate bera osatzen duten, bestalde, kontuan hartu behar guztien baturak osatzen duten pertsonen diru-sarrerak izango famili unitateko urtean errenta mugak ez gainditzea:
  • Kide biko familiak, egiteko 2 lgsa halako.
  • Familia-unitateen kasuan, hiru kidek 2,75 lgsa halako.
  • Familia-unitateen kasuan, lau kide, 3,50 lgsa halako.
  • Familia-unitateen kasuan 5 kide edo gehiagoko, 4 lgsa halako.

Familia-unitatearen errenten muga ezartzeko kontuan hartuko aparteko ordainsariei dagokiena. Kalkulua egiteko, lanbide arteko gutxieneko soldata barne, unitatea osatzen bizikidetzako familia, gainera, eskatzaileak berak, ezkontideak, aurrekoen, ondorengoen eta gainerako ahaideak, eta odol zein ezkontza bidezko bigarren mailara arteko (hori barne, langilearekin bizi direnean, adopzioagatiko edo, hala badagokio, eskatzaileak berak egitea.

Beherako seme-alabak baldin badaude, 16 urte haiek eta guk bizi den eremuetan, errenten muga bat, handiagoa izango da 0,10 koefiziente biderkatzailea lgsren baten seme edo alaba, gehienez ere 0,30 hiru edo gehiago izanez gero.

Ez dira errentatzat hartuko honako hauek: nekazaritza-sorospena ondorioztatzen badira, familiarekiko babesa seme edo alaba bakoitzeko edo karguari alaba lortutako nekazaritza-lanak pertsona gisa inoren konturako langilea behin-behinekoak.

Kontuan hartuko dira errentak errendimendu oso edo gordinagatik errendimendua. datorren jarduera enpresarial, profesional, nekazaritzako, abeltzaintzako edo artistikoak, emaitza da sarrera eta gastuen arteko diferentzia da haiek eskuratzeko. Ondare irabaziak dira arteko diferentziaren emaitza diren ondare irabazi eta galerak.

Dagogorakoentzako subsidio berezia bat 52 urteeskatzen den baldintza orokorrak betetzeaz gain, egiaztapena izan ezik, jardunaldiak, hauek bete beharko dituzte:

 • Nekazaritza eta sorospena jaso izana, sorospenerako kotizatu eta etenik gabe azken 5 ahal izateko.
 • Denboran kotizatu izanaren ahal izateko adina kotizaziorik gabeko pentsioak eskuratzeko, erretiroagatik. Agortu ondoren, lehen laguntza eskatu ahal izango da berriro bere bakoitzak eskubidea 12 hilabete justifikatzeko beharrik gabe, jardunaldi eta gainerako baldintzak betetzen badira, harik eta pertsonak sartu ahal izateko adina langilea erretiro-mota edozein irismena.
 • Urte baino gutxiago izatea egiteko aukera ematen duen erretiro-pentsioa izan ezik, ez baldin badu nahikoa denboran kotizatu pentsio hori jasotzeko eskubidea izateko.
 • Ordainketan egunean egotea gertakizun arruntak direla-eta ordaindu beharreko kuota finkoa Sistema Berezia, Nekazaritza, gizarte segurantzako eskaera egin aurreko hamabi hilabete naturaletan, edo, hala badagokio, mantendu den baino.

 

Betebeharrak, arau-hausteak eta zehapenak

Dokumentazioa

icono links