LANGABEZIA-EGOERA LEGALA

Legezko langabezia egoera ematen dira horren arrazoiak edo eten den lan-harremana langilearen borondatez egin ez daude.

Langileen eskura dezakete langabezi prestazioak, ezarritako baldintzak betetzen badituzte.

Hauek dira legezko langabezia egoera.

 • Kaleratzea.
 • Lan-harremana amaitzen heriotz, jubilazio edo ezgaitasunagatik, enpresari edo enpresak.
 • Aldi baterako kontratua amaitu arte (hitzartu edo denbora amaitzean (kontratuaren xedeko lana edo zerbitzua burutu.
 • Probaldia amaitu ez gainditzeagatik.
 • Produkzio-jarduera (amaitu bitartean.
 • Aldi baterako lan harremana amaitu eta langile funtzionarioen administrazio kontratu administratiboa.
 • Bazkide izateari uztea edo kooperatiba bateko bazkide langilea probaldian, bidegabeko kaleratzea, aldi baterako edo behin betiko utzi dela jardueran edo kooperatibaren arrazoi ekonomiko, teknologiko, antolaketa, ekoizpen edo ezinbesteko arrazoiak, sozietatearen urteko iraupen mugatuko lotura amaitzen da.
 • Lan-harremana etetea amaitzen edo genero-indarkeriaren biktima izateagatik.
 • Langilearen lan-harremana amaitzeko erabakia ondorengo arrazoiengatik:
  • Lan-baldintzak aldatzea (ordua, eguna...)
  • (Urteko soldata ez ordaintzea edo berandu ordaintzen direnean.
  • (Lantokia aldatzea.

Legezko langabezia egoera baino ez daude beste egoera batera jotzen dira lan kontratua amaitu edo eteteko, ondorengoak dira:

 • Espainiar langile etorkin baten itzulera atzerritik.
 • Espetxe bat askatu eta barneratzea.
 • Ezintasun iraunkor partzial, oso edo aitorpena egiteko, ondoren hobekuntzagatik berrikusteko espediente baten ondorioz, ezintasun graduak baten guztizkoa, erabatekoa edo baliaezintasun handia.