GAZTE BATEK LANA TALKA PLANA.2019-2021

Gaur egungo talde eta arazo larriak dituzten zenbait duten gazteak irudian, behar diren neurriak abian jartzeko ikuspegi holistikoa eta oso txikia dute, baina konbinagarriak dira, horretarako dagoen hitzarmena, gastua igotzea eragin gabe alegia, laneratzea aukera hobekuntza lortzeko biderik onena irtenbide orokor gisa.

Lan ministerioak, migrazio eta gizarte segurantzari egin behar da modu ordenatuan eta konpromisoa hartu du behar diren neurriak eta ekintzak garatzen duten irudian, ekoizpen eredu berria bultzatzen duten epe luzerako estrategiak sektore estrategiko eta berrikuntzarako laguntza neurri zehatzak aplikatzen dira.

Gazte planarekin Talka egiten duen Lana da.

 • Bilatu eta lehiakortasuna hobetzeko balio erantsiaren egitura produktiboaren espainiako hazkunde ekonomikoaren maila lortzeko helburuarekin sortu ahal izateko oinarrizko eskaintza, enplegu egonkorra eta malgua, etorkizuneko garapena oinarri eta balio erantsi handiko sektoreen urteko..
 • Prestakuntzarekiko konpromisoa indartzea eta prestakuntza integrala eta gazteen, bere bakarkako sustapena bultzatuko dute, eta talde profesional, hezkuntza-sisteman lanean oinarritzen den funtsezko elementu gisa eta gizarteratzeko bidean, behar dituzten gazteei prestakuntza eta gaitasun profesionala dute, sustatu eta indartu eta urteko gazteen ocupándose landa-eremuetan enplegu zerbitzu publikoetara sarbide eginkizuna eta lan merkatua eta al a la vida activa.
 • Eskolara itzultzeko ekimenak garatzea, trebakuntza, gaitasun estrategikoak bultzatzeko, lanbide heziketari duala erabiltzeko eskubideak eta irudian, gazteen ekimena irudian, sindikatuen parte-hartzearekin irudian, gazteen elkartegintza enpresariala.

Gazteei zuzendutako enplegu planaren helburuak hauek dira:

 1. Enpleguaren kalitatearen eta duintasuna lan esparrua zehazteko lanean.
 2. Protagonista gazteek lan munduan sartzeko bere prozesuan egin diren eta prestakuntza.
 3. Prestakuntza eta laneratzea areagotzea eta gaitasun profesionalak ematen zaizkiela gazteei.
 4. Produktibitatea eta ekonomia sustatzeko balio erantsiaren oinarritutako eredu berria.
 5. Enplegu zerbitzu publikoetara bitarteko eta baliabideak ematea, eta banakako arreta egokia eskaintzea.
 6. Prestakuntza espezifikoa garatzea, emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasuna genero bereizkeriarik ez izateko, genero eta soldata aldea bereizketa horizontala eragozteko.
 7. Gazteek ez dute enplegu bila aritu etsipen efektua, uste dutelako ez dela aurkituko.
 8. Arreta berezia jarriko da kolektibo bereziki ahulak (etorkinak, iraupen luzeko langabetuak, eskola uzteak, minusbaliatuak, etab.).

Bost neurri engloba plana, sei ardatzetan banatuta, ikuspegi integral eta sistematiko gutxi dute, doikuntza egiteko konbinatu eta profil bakoitzari dagokionez dauden beharrak eta gizarteratzea.

Ardatzen bidez zehazten dira, helburuen ildotik, ezarritako lehentasunezko jarduera-eremuak hiru urte barru: kalitatea berreskuratzea enplegua, genero-ezberdintasuna aurka lanean eta gazteen langabezia murriztu.

Talka egin duen Lana Gazte planaren 2019-2021 autonomia-erkidegoekin lankidetzan, eta ordezkaritzarik handiena duten sindikatu eta enpresaburuen antolakundeei aztertu da. toki erakundeen ekarpenak egin Ere, ekonomia eta lan-munduko desberdinak, bai erakunde arduradunak, gazteria, hezkuntza eta gizarte-zerbitzuak.