SARTUTAKO NEURRIEN LABURPENA 4/2013KO ERREGE DEKRETUAK (UZTAILAREN 26KO LEGEA, 11/2013KO EGUN) LANGABEZIAGATIKO PRESTAZIOEN ARLOAN

El Errege-lege dekretuan 4/2013, 22 otsailean, eta hazkundea eta ekintzailea al laguntza-neurriak sustatzea enplegua sortzeko, honako neurri hauek ezartzen langabeziatik babesteko arloan:

I) borondatezko lanarekin Bateragarria den kotizaziopeko langabezia-prestazioa kontura (artikulua 2 Errege 4/2013).

Kotizaziopeko prestazioa jasotzen badu, norberaren konturako jarduera bati ekin diolako aurrera 24 otsaila 2013 bitartean, bere jarduerari eta langabeziagatiko babesa bateragarri izango, baldin eta baldintza hauek betetzen badituzte:

  • Norberaren konturako jarduera bat hasteko, norbere konturako langile gisa alta egin ditu gizarte segurantzako erregimen berezia langile autonomoen araubide berezian edo Itsasoko langileen lanak.
  • Gutxiago 30 jardueraren hasiera egunetik urte, bere kontura.
  • Inoren konturako langile batek bere ardurapean ez duen bateragarritasuna irauten duen bitartean.

Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren bateragarritasuna ere eskatu beharko du, eskaera soil edo kotizaziopeko prestazioa eskatzeko eredua, eta epe hori ezin da luzatu 15 lanegunetako jardueraren hasiera egunetik kontura, beti ere badago aukera izatea acogerse epea igaro ondoren.

Bateragarritasuna onartuko zaio langileari, eskatutako baldintzak betetzen, ez den datatik aurrera siéndole betebeharrak bete ez dituela lan-eskatzaile gisa sortutakoak jarduera-konpromisoa.

Langabeziagatiko prestazioa bateratzea, norbere konturako jarduera bat izan dezake gehienez 270 egun hura hasi zenetik, salbu langileak ez badu aldi langabeziagatiko prestazioa kobratzeko; kasu horretan, aukera Hori amaitzen denean bukatuko da.

II) etetea, eta kontratua berriro langabezi prestazioak, besteren kontura lan egiteagatik (artikulua 5.1 bai 5.3 Errege 4/2013)

Hogeita hamar urtetik beherako langileak lanean hasi baino lehen aldiz sortzen beren kabuz erregimen berezian alta langile autonomoen gizarte segurantzaren erregimen berezian edo Itsasoko langileen, prestazio edo sorospenei eskubidea eten bada, hirurogei hilabete baino gutxiagorako lana da, beraz, hor amaitzen duenean, berriz bertan behera utzitako eskubidea jasotzen dituzte horretarako eskatutako beharkizunak betetzen badituzte.

Norbere konturako lana da, hirurogei hilabete edo gehiagoko, prestazioa jasotzeko eskubidea amaitu egingo da edo langabeziako sorospena.

III) langabeziagatiko prestazioaren ordainketa bakarra (artikulua 4.1 Errege 4/2013)

Eguerdiko aurrera 24 otsaila 2013 baita, behin bakarrik ordaindu behar den zenbatekoa dagokion jarduera egiteko inbertsioa, alegia, gehienez 100 alegia, onuradunei kotizaziopeko prestazioa izango da eskaera egiten den egunean izatea.

  • Gizonek baino 30 urte.
  • Emakume txikiak 35 urte.

Eguerdiko aurrera 24 otsaila 2013 barne, kotizaziopeko langabeziagatiko prestazioaren onuradunek, arte ikusi ahal izango dira 100 urteko zenbatekoa kobratzeko behar da kapital sozialaren ekarpena egingo al destinarlo merkataritza entitate batek, betiere eskaria egin den egunean hogeita hamar urtetik beherako urteko diru-kopurua eta ordainketa bakarra erabiltzen da ordainketa bakar gisa duen kapital sozialaren irudian, merkataritza entitate batek edo eratu berria izan daiteke edo, bestela, dataren aurreko hamabi hilabeteen barruan eratu den ekarpen hori bada. Kasu horretan, aldez aurretik egin behar da hori, izan ere ez kontratu-lotura merkataritza-sozietateak.

  • Enpresa eta erakunde horretan lan egin behar dute, bai eta jarduera profesional bat garatu, lan-harreman mugagabea edo. besteren konturako lana Izanez gero, bertan egoteko behar du gutxienez 18 hilabete.
  • Gizarte segurantzako edozein erregimenetan alta hartu behar dira.

Ordainketa hori ez da inoiz agertu nahi duenak aldez aurreko mendeko langile autonomo gisa eta ekonomikoki hitzarmena sinatua duten bezero batek.

Kotizaziopeko langabeziagatiko prestazioaren onuradunek, hogeita hamar urtetik beherako urteko ordainketa bakarra, eskaera egin dezakete, beren eraketa gastuak eta erabili beharreko zenbatekoa entitate bat jarriko da martxan, eta zerbitzu bereziak eta tasak ordaindu irudian, aholkularitza, informazioa eta prestakuntza gauzatu beharreko jarduerarekin lotuta.