GARRAIO ETA LOGISTIKA KOMERTZIALA (ERREFERENTZIA-ZENTRO NAZIONAL KUDEAKETA

Aragoiko lanbide heziketarako berrikuntza zentroa

Merkataritza eta Márqueting Lanbide-arloa

Aragoiko autonomia erkidegoa

Gaztelu Capua kalea

50197Zaragoza

Normativa de referencia

Real Decreto 39/2019, de 1 de febrero, por el que se crea como Centro de Referencia Nacional el Centro de Innovación para la Formación Profesional de Aragón, en el área profesional Logística Comercial y Gestión del Transporte de la familia profesional Comercio y Marketing, en el ámbito de la formación profesional.

Merkataritza eta Marketina lanbide-arloa

Garraioa eta logistika Komertziala (Kudeaketa (COML)

Num..KodeaPrestakuntza-mailaProfesionaltasun-ziurtagiriaLegeria
520COML0109 3Salgaien errepideko garraioakED642/11
420COML0209 3(Garraioa eta banaketa antolatzeaED642/11
390COML0309 3Biltegia antolatzea eta kudeatzeaED642/11
210COML0110 1Jarduera osagarriak.ED1522/11
450COML0210 3- Urteko kudeaketa eta kontrolaED1522/11
450COML0111 3Bidaiarien zirkulazioaED614/13
630COML0211 3Errepideko garraioa (merkataritza eta finantza kudeaketaED614/13