NEKAZARITZA

Nekazaritza

Kodea

Maila

Profesionaltasun-ziurtagiria

Fitxa

RealDecreto

AGAF0108

2

Frutikultura

Deskargatu

RD 1375/2008

AGAG0108

2

Hegazti handia egitea

Deskargatu

RD 1375/2008
RD 682/2011

AGAG0208

2

Produkzio intentsiboko untxi

Deskargatu

RD 1375/2008
RD 682/2011

AGAH0108

2

Baratzezaintza eta lorazaintza

Deskargatu

RD 1375/2008
RD 682/2011

AGAJ0108

1

Lorezaintzan laguntza-jarduerak

Deskargatu

RD 1211/2009

AGAJ0109

3

Zuhaitz apaingarriak eta palmondoak kudeatzea eta mantentzea

Deskargatu

RD 682/2011
RD 627/2013

AGAJ0110

2

Izozkigintza iharduera

Deskargatu

RD 1519/2011

AGAJ0208

3

Loreak eta lore artean egiten diren jardueren kudeaketa

Deskargatu

RD 1519/2011

AGAJ0308

3

Kirol zelaiak kudeatzeko arloetan instalatzea eta mantentzea

Deskargatu

RD 1211/2009
RD 627/2013

AGAN0108

2

Abeltzaintza ekologikoa.

Deskargatu

RD 1965/2008

AGAN0109

2

Erabilera eta zaintza lanak zaldia

Deskargatu

RD 682/2011

AGAN0110

2

Oinarrizko heziketa del caballo

Deskargatu

RD 1519/2011

AGAN0111

2

Animaliak ikerketarako eta beste zeregin zientifiko batzuetarako erabiltzen diren zainketak eta mantentze-lanak

Deskargatu

RD 983/2013

AGAN0112

3

Hiltegietan, laguntza osasun kontrolak, denda eta ehiza despiezaketarako gela erabiltzea

Deskargatu

RD 983/2013

AGAN0208

3

Zaldi-hazkuntza

Deskargatu

RD 1211/2009
RD 627/2013

AGAN0210

3

Zaldiak Herrado

Deskargatu

RD 1519/2011

AGAN0211

2

Erlezaintza

Deskargatu

RD 1784/2011

AGAN0212

3

Ikerketa esperimentalak egiteko prozedurak eta beste xede zientifiko, animaliekin

Deskargatu

RD 983/2013

AGAN0311

3

Abeltzaintza ekoizpenaren kudeaketa

Deskargatu

RD 627/2013

AGAN0312

2

Animalia basatiak zaintzeko, zoologikoak eta akuarioak

Deskargatu

RD 983/2013

AGAN0411

2

Ehizako animaliak ekoiztea

Deskargatu

RD 627/2013

AGAN0511

3

Ehizako animaliak produkzioaren kudeaketa

Deskargatu

RD 627/2013

AGAO0108

1

Mintegietan jarduera osagarriak, lorazaintza eta lorategi guneak

Deskargatu

RD 1375/2008

AGAO0208

2

Berdeguneak eta lorategiak instalatu eta mantentzea

Deskargatu

RD 1375/2008

AGAO0308M

3

Paisaia lehengoratu eta lorezaintzako lanak

Deskargatu

RD 1375/2008
RD 682/2011

AGAP0108

2

Txerrien hazkuntza eta ugalketako ekoizpena

Deskargatu

RD 1375/2008

AGAP0208

2

Gizentzeko txerri eta hazteko ekoizpena

Deskargatu

RD 1375/2008

AGAR0108

2

Basogintza

Deskargatu

RD 1211/2009
RD 682/2011
RD 627/2013

AGAR0109

3

Basoak kudeatzeko eta baso-tratamenduak

Deskargatu

RD 682/2011
RD 627/2013

AGAR0110

3

Baso-ustiapenen kudeaketa

Deskargatu

RD 1519/2011

AGAR0111

2

Arrain-haztegien eta ehizaren zaintza eta hobekuntza habitata

Deskargatu

RD 627/2013

AGAR0208

2

Baso-berritzeak eta basoko tratamenduak

Deskargatu

RD 682/2011

AGAR0209

1

Baso aprobetxamenduak, jarduera osagarriak

Deskargatu

RD 682/2011

AGAR0211

3

Cinegético-piscícolas aprobetxamenduen kudeaketa

Deskargatu

RD 627/2013

AGAR0309

1

Jarduera osagarriak, mendien artapena eta hobekuntza

Deskargatu

RD 682/2011

AGAU0108

2

Nekazaritza ekologikoa

Deskargatu

RD 1965/2008
RD 682/2011

AGAU0110

2

Haziak eta landareak mintegietan ekoiztea

Deskargatu

RD 1519/2011

AGAU0111

2

Nekazaritzako makineriaren erabilera eta mantentze-lanak

Deskargatu

RD 1784/2011

AGAU0112

2

Ekoizpen eta trufa eta perretxikoak biltzea

Deskargatu

RD 627/2013

AGAC0108

2

Belarki-laboreak

Deskargatu

RD 1375/2008
RD 682/2011

AGAU0208

3

Nekazaritza produkzioaren kudeaketa

Deskargatu

RD 1211/2009

AGAU0210

3

Haziak eta landareak mintegietan produkzioaren kudeaketa

Deskargatu

RD 1519/2011

AGAU0211

3

Ekoizpenaren kudeaketa eta trufa eta perretxikoak biltzea

Deskargatu

RD 627/2013

AGAX0108

1

Jarduera osagarriak ere.

Deskargatu

RD 1375/2008
RD 682/2011

AGAX0208

1

Nekazaritzan laguntza-jarduerak

Deskargatu

RD 1375/2008
RD 682/2011