NEKAZARITZA

Nekazaritza

Kodea

Maila

Profesionaltasun-ziurtagiria

Fitxa

Errege Dekretua

AGAF 0108

2

Fruituzaintza; frutikultura; frutazaintza

Descargar

ED 1375 / 2008

AGAG 0108

2

Hegaztien ekoizpenari intentsiboa

Descargar

ED 1375 / 2008
ED 682 / 2011

AGAG 0208

2

Ekoizpen cunícula intentsiboa

Descargar

ED 1375 / 2008
ED 682 / 2011

AGAH0108

2

Baratzezaintza eta lorazaintza

Deskargatu

RD 1375/2008
RD 682/2011

AGAJ 0108

1

Jarduera osagarrietarako loradenda

Descargar

ED 1211 / 2009

AGAJ 0109

3

Kudeaketa eta mantentze-lanak eta palmondoak Zuhaitz apaingarriak

Descargar

ED 682 / 2011
ED 627 / 2013

AGAJ 0110

2

Loradendako langilea jarduerak

Descargar

ED 1519 / 2011

AGAJ0208

3

Loreak eta lore artean egiten diren jardueren kudeaketa

Deskargatu

RD 1519/2011

AGAJ 0308

3

Instalazioaren mantentze-lanak, kirol-eremuak, soropilak eta kudeaketa

Descargar

ED 1211 / 2009
ED 627 / 2013

AGAN 0108

2

Abeltzaintza ekologikoa

Descargar

ED 1965 / 2008

AGAN 0109

2

Zainketa eta erabilera zaldiaren

Descargar

ED 682 / 2011

AGAN 0110

2

Zaldi-heziera oinarrizko

Descargar

ED 1519 / 2011

AGAN 0111

2

Zainketak eta mantentze-lanak, ikerketarako eta bestelako helburu zientifikoetarako erabilitako animaliak

Descargar

ED 983 / 2013

AGAN 0112

3

Osasun-kontrolak laguntza hiltegiak, manipulazio-establezimenduak ehiza eta zatitzeko aretoak

Descargar

ED 983 / 2013

AGAN0208

3

Zaldi-hazkuntza

Deskargatu

RD 1211/2009
RD 627/2013

AGAN 0210

3

Zaldi-ferraketa

Descargar

ED 1519 / 2011

AGAN 0211

2

Erlezaintza

Descargar

ED 1784 / 2011

AGAN 0212

3

Prozedurak egiteko ikerketarako eta beste helburu zientifiko batzuetarako animaliak esperimentalak

Descargar

ED 983 / 2013

AGAN 0311

3

Kudeaketa abeltzaintza-ekoizpena

Descargar

ED 627 / 2013

AGAN 0312

2

Animalia basatien zainketa, zoologikoak eta akuarioak

Descargar

ED 983 / 2013

AGAN 0411

2

Ehiza-animaliak

Descargar

ED 627 / 2013

AGAN 0511

3

Produkzioaren kudeaketa ehiza-animaliak

Descargar

ED 627 / 2013

AGAO 0108

1

Jarduera osagarrietarako mintegiak, lorategiak eta lorezaintza-zentroak

Descargar

ED 1375 / 2008

AGAO0208

2

Berdeguneak eta lorategiak instalatu eta mantentzea

Deskargatu

RD 1375/2008

AGAO0308M

3

Paisaia lehengoratu eta lorezaintzako lanak

Deskargatu

RD 1375/2008
RD 682/2011

AGAP 0108

2

Txerri-aziendaren ekoizpen ugaldu eta

Descargar

ED 1375 / 2008

AGAP 0208

2

Hazi eta gizentzeko txerri-aziendaren ekoizpen

Descargar

ED 1375 / 2008

AGAR 0108

2

Baso-ustiapenak.

Descargar

ED 1211 / 2009
ED 682 / 2011
ED 627 / 2013

AGAR 0109

3

Kudeaketa eta baso-berritzeak, baso-tratamenduak

Descargar

ED 682 / 2011
ED 627 / 2013

AGAR 0110

3

Baso-aprobetxamenduen kudeaketa

Descargar

ED 1519 / 2011

AGAR 0111

2

Mantentze-lanak eta haien habitata hobetzeko cinegético-piscícola

Descargar

ED 627 / 2013

AGAR 0208

2

Baso-berritzeak, eta baso-tratamenduak

Descargar

ED 682 / 2011

AGAR0209

1

Baso aprobetxamenduak, jarduera osagarriak

Deskargatu

RD 682/2011

AGAR0211

3

Cinegético-piscícolas aprobetxamenduen kudeaketa

Deskargatu

RD 627/2013

AGAR 0309

1

Jarduera osagarrietarako mendien artapena eta hobekuntza

Descargar

ED 682 / 2011

AGAU 0108

2

Nekazaritza ekologikoa

Descargar

ED 1965 / 2008
ED 682 / 2011

AGAU 0110

2

Mintegiko hazi eta landareak ekoizteko

Descargar

ED 1519 / 2011

AGAU 0111

2

Nekazaritzako makineria erabili eta mantentzea

Descargar

ED 1784 / 2011

AGAU 0112

2

Ekoizpena eta trufa eta perretxikoak biltzea

Descargar

ED 627 / 2013

AGAC0108

2

Belarki-laboreak

Deskargatu

RD 1375/2008
RD 682/2011

AGAU 0208

3

Nekazaritza-ekoizpenaren kudeaketa

Descargar

ED 1211 / 2009

AGAU 0210

3

Hazien eta mintegi produkzioaren kudeaketa

Descargar

ED 1519 / 2011

AGAU 0211

3

Ekoizpen-kudeaketan eta trufa eta perretxikoak biltzea

Descargar

ED 627 / 2013

AGAX 0108

1

Jarduera osagarrietarako abeltzaintza

Descargar

ED 1375 / 2008
ED 682 / 2011

AGAX0208

1

Nekazaritzan laguntza-jarduerak

Deskargatu

RD 1375/2008
RD 682/2011