ARTE GRAFIKOAK

Arte grafikoak

Kodea Maila Profesionaltasun-ziurtagiria Fitxa Errege Dekretua
ARGA0110

2

Kalkografiazko grabatua eta zurgrabaketa Deskargatu 1520/2011 ED
ARGA0111

2

Litografia Deskargatu 612/2013 ED
ARGA0112

3

Grabatua eta estanpazio-teknikak Deskargatu 984/2013 ED
ARGA0211

3

Azaleztapen artistikoa Deskargatu 612/2013 ED
ARGA0311

2

Serigrafia artistikoa Deskargatu 612/2013 ED
ARGC0109

2

Gillotinatzea eta tolestaketa Deskargatu 712/2011 ED
ARGC0110

2

Azal arrunt eta gogorren industria-azaleztapen lanak Deskargatu 1520/2011 ED
ARGC0112 3 Industria-azaleztapenaren kudeaketa Deskargatu 984/2013 ED
ARGC0209 2 Josteko trenen lanak Deskargatu 712/2011 ED
ARGG0110 3 Produktu grafikoen diseinua Deskargatu 1520/2011 ED
ARGG0112 3 Paper, kartoi eta beste euskarri grafiko batzuetako ontzien eta bilgarrien egituraren diseinua Deskargatu 984/2013 ED
ARGG0212 3 Ilustrazioa Deskargatu 984/2013 ED
ARGI0109 2 Inprimaketa offset-en Deskargatu 712/2011 ED
ARGI0110 2 Inprimaketa flexografian Deskargatu 1520/2011 ED
ARGI0112 3 Ekoizpenaren kudeaketa inprimatze-prozesuetan Deskargatu 984/2013 ED
ARGI0209 2 Inprimatze digitala Deskargatu 1213/2009 ED
ARGI0210 2 Inprimatzea sakongrabatuan Deskargatu 1520/2011 ED
ARGI0309 1 Erreprografia Deskargatu 712/2011 ED
ARGI0310 2 Inprimatzea serigrafian eta tanpoigrafian Deskargatu 1520/2011 ED
ARGN0109 3 Argitalpen-ekoizpena Deskargatu 1213/2009 ED
ARGN0110 3 Multimediazko argitalpen-produktuak egitea Deskargatu 1520/2011 ED
ARGN0210 3 Zuzenketa-laguntzailea Deskargatu 1520/2011 ED
ARGP0110 2 Elementu grafikoen tratamendua eta maketazioa aurreinprimaketan Deskargatu 1520/2011 ED
ARGP0112 3 Ekoizpen-prozesuak aurreinprimaketako prozesuetan Deskargatu 984/2013 ED
ARGP0210 2 Inprimatzeko modua ezartzea eta lortzea Deskargatu 1520/2011 ED
ARGT0109 2 Trokelaketa Deskargatu 712/2011 ED
ARGT0111 1 Produktu grafikoak manipulatzeko eta amaitzeko lanak Deskargatu 612/2013 ED
ARGT0112 3 Ekoizpenaren kudeaketa paper, kartoi eta beste euskarri grafiko batzuk transformatzean Deskargatu 984/2013 ED
ARGT0211 1 Lan osagarriak industria grafikoetan Deskargatu 612/2013 ED
ARGT0311 2 Uhin-kartoia egitea Deskargatu 612/2013 ED
ARGT0411 2 Paper eta kartoizko gaiak, estalkiak eta bestelako salgaiak egitea Deskargatu 612/2013 ED