ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA

Eraikuntza eta obra zibila

Kodea Maila Profesionaltasun-ziurtagiria Fitxa Errege Dekretua

EOCB0108

2

Igeltserotzako fabrika

Deskargatu

RD 1212/2009
RD 615/2013

EOCB0109

1

Estaldura jarraitu egiten eragiketa osagarriak

Deskargatu

RD 644/2011
RD 615/2013

EOCB0110

2

Eraikuntzan erabiltzen.

Deskargatu

RD 615/2013

EOCB0111

2

Estalkiak inklinatuak

Deskargatu

RD 615/2013

EOCB0208

1

Igeltserotzako fabrikak eta eragiketa osagarriak.

Deskargatu

RD 644/2011
RD 615/2013

EOCB0209

1

Hiritartze eta akabera zehatzik eragiketa osagarriak

Deskargatu

RD 644/2011
RD 615/2013

EOCB0210

2

Pasta eta eraikuntzan, mortero.

Deskargatu

RD 615/2013

EOCB0211

2

Igeltsaritza eta zoladurak

Deskargatu

RD 615/2013

EOCB0310

2

Estaldura gogorrak itsatsita eraikitzen, eta piezak

Deskargatu

RD 615/2013

EOCB0311

2

Eraikuntza industrialean.

Deskargatu

RD 615/2013

EOCE0109

3

Zuinketak eta jasoketa

Deskargatu

RD 644/2011

EOCE0111

2

Hormigoia, armadura pasiboak

Deskargatu

RD 615/2013

EOCE0211

2

Enkofratuak

Deskargatu

RD 615/2013

EOCH0108

1

Hormigoizko eragiketak

Deskargatu

RD 1966/2008
RD 615/2013

EOCJ0109

2

Aldamio muntaketa

Deskargatu

RD 986/2013

EOCJ0110

2

Sabai aizunak eta orrizko xaflak jartzea

Deskargatu

RD 615/2013

EOCJ0111

2

Mintz iragazgaitz batez osatutako geruza bat

Deskargatu

RD 615/2013

EOCJ0211

2

Sistema teknikoak jartzea, zoladurak, empanelados izan.

Deskargatu

RD 615/2013

EOCJ0311

1

Estalki arinak egiteko oinarrizko eragiketak eta teknikariak

Deskargatu

RD 615/2013

EOCO0108

3

Eraikuntza-proiektuen ordezkaritza

Deskargatu

RD 1212/2009
RD 615/2013

EOCO0109

3

Proiektuak eta eraikuntza-lanak kontrola

Deskargatu

RD 644/2011

EOCO0112

3

Eraikuntza obren betearazpena kontrolatzea

Deskargatu

RD 986/2013

EOCO0208

3

Obra zibilaren ordezkaritza

Deskargatu

RD 1212/2009
RD 615/2013

EOCO0212

3

Obra zibilak egiteko kontrola

Deskargatu

RD 986/2013