ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA

Eraikuntza eta obra zibila

Kodea Maila Profesionaltasun-ziurtagiria Fitxa Errege Dekretua

EOCB 0108

2

Igeltserotza-fabrikak.

Descargar

ED 1212 / 2009
ED 615 / 2013

EOCB 0109

1

Eragiketa osagarriak estaldura jarraituak, eraikuntzan

Descargar

ED 644 / 2011
ED 615 / 2013

EOCB 0110

2

Pintura apaingarria, eraikuntzan

Descargar

ED 615 / 2013

EOCB 0111

2

Estalki inklinatuak

Descargar

ED 615 / 2013

EOCB 0208

1

Igeltserotzako fabrika eta estalkiak eragiketa osagarriak

Descargar

ED 644 / 2011
ED 615 / 2013

EOCB 0209

1

Akaberak zurrunak eta urbanizazio lan osagarriak

Descargar

ED 644 / 2011
ED 615 / 2013

EOCB 0210

2

Eraikitzen ari diren morteroak eta pastak hartzen eta estaldurak

Descargar

ED 615 / 2013

EOCB 0211

2

Zoladurak eta urbanizazio-igeltserotza

Descargar

ED 615 / 2013

EOCB 0310

2

Estaldurak pieza zurrunak itsaspenaren bidez eraikuntza

Descargar

ED 615 / 2013

EOCB 0311

2

Pintura industriala eraikuntzan

Descargar

ED 615 / 2013

EOCE 0109

3

Altxamendu eta zuinketak

Descargar

ED 644 / 2011

EOCE 0111

2

Hormigoi armadura pasiboetan.

Descargar

ED 615 / 2013

EOCE 0211

2

Enkofratuak

Descargar

ED 615 / 2013

EOCH 0108

1

Hormigoizko eragiketak

Descargar

ED 1966 / 2008
ED 615 / 2013

EOCJ 0109

2

Aldamio metalikoak muntatzea

Descargar

ED 986 / 2013

EOCJ 0110

2

Instalazioa ijetzitako igeltsuzko plaken eta sabai izunak

Descargar

ED 615 / 2013

EOCJ 0111

2

Mintzen bidezko iragazgaizteko xafla bidez eratutako

Descargar

ED 615 / 2013

EOCJ 0211

2

Sistema teknikoak instalatzea zoladurak, paneleztaketak eta espazioa banatzeko manparak

Descargar

ED 615 / 2013

EOCJ 0311

1

Oinarrizko eragiketak eta baliabide teknikoak, eraikuntza-aldeko estalduren eraginez lortutako soinu-arinak

Descargar

ED 615 / 2013

EOCO 0108

3

Eraikuntza-proiektu

Descargar

ED 1212 / 2009
ED 615 / 2013

EOCO 0109

3

Proiektuen kontrol eta eraikuntza-lanak

Descargar

ED 644 / 2011

EOCO 0112

3

Eraikuntza-obren burutzapenaren kontrola

Descargar

ED 986 / 2013

EOCO 0208

3

Obra zibileko proiektuak-ordezkaritza

Descargar

ED 1212 / 2009
ED 615 / 2013

EOCO 0212

3

Kontrola, obra zibilak

Descargar

ED 986 / 2013