ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA

Elektrizitatea eta elektronika

Kodea Maila Profesionaltasun-ziurtagiria Fitxa Errege Dekretua
ELEE0108 1 Sare elektrikoak muntatzeko lan osagarriak Deskargatu 1214/2009 ED
ELEE0109 2 Tentsio baxuko instalazio elektrikoak muntatzea eta horien mantentze-lanak Deskargatu 683/2011 ED
ELEE0110 3 Instalazio elektrikoetako proiektuak egitea eraikinen inguruan eta helburu berezietarako Deskargatu 1523/2011 ED
ELEE0209 2 Bigarren eta hirugarren kategoriako tentsio altuko sare elektrikoak muntatzea eta horien mantentze-lanak Deskargatu 683/2011 ED
ELEE0210 3 Tentsio baxu eta altuko sare elektrikoen proiektuak egitea Deskargatu 1523/2011 ED
ELEE0310 3 Eraikin inguruko instalazio elektrikoen muntatzea eta mantentze-lanak kudeatu eta ikuskatzea Deskargatu 1523/2011 ED
ELEE0410 3 Tentsio altuko aireko sare elektrikoen muntatzea eta mantentze-lanak kudeatzea eta ikuskatzea Deskargatu 1523/2011 ED
ELEE0510 3 2. eta 3. kategoriako tentsio altuko sareen muntatzea eta mantentze-lanak kudeatzea eta ikuskatzea Deskargatu 1523/2011 ED
ELEE0610 3 Behe-tentsioko sare elektrikoen eta kanpoko argiztapenaren muntatzea eta mantentze-lanak kudeatu eta ikuskatzea Deskargatu 1523/2011 ED
ELEM0110 3 Automatizazio industrialeko sistemen proiektuak egitea Deskargatu 1523/2011 ED
ELEM0111 2 Domotika- eta inmotika-sistemak muntatzea eta horien mantentze-lanak Deskargatu 1077/2012 ED
ELEM0210 3 Automatizazio industrialeko sistemen muntatzea eta mantentze-lanak kudeatzea eta ikuskatzea Deskargatu 1523/2011 ED
ELEM0211 3 Domotika- eta inmotika-sistemen muntatzea eta mantentze-lanak kudeatzea eta ikuskatzea Deskargatu 616/2013 ED
ELEM0311 2 Automatizazio industrialeko sistemak muntatzea eta horien mantentze-lanak Deskargatu 616/2013 ED
ELEM0411 2 Etxetresna elektrikoen mantentze-lanak Deskargatu 616/2013 ED
ELEM0511 3 Domotika- eta inmotika-sistemen proiektuak egitea Deskargatu 616/2013 ED
ELEQ0108 2 Elektromedikuntza-sistemak instalatzea eta horien mantentze-lanak Deskargatu 1214/2009 ED
ELEQ0111 1 Tresna elektriko eta elektronikoak muntatzeko eta mantentze-lanak egiteko lan osagarriak Deskargatu 1077/2012 ED
ELEQ0208 3 Elektromedikuntzako sistemen instalazioa eta mantentze-lanak kudeatzea eta ikuskatzea Deskargatu 683/2011 ED
ELEQ0211 2 Soinu eta bideo tresna elektronikoen konponketa Deskargatu 616/2013 ED
ELEQ0311 3 Tresna elektronikoen mantentze-lanak Deskargatu 616/2013 ED
ELES0108 2 Eraikinetako telekomunikazio-azpiegiturak muntatzea eta mantentze-lanak Deskargatu 1214/2009 ED
ELES0109 2 Megafonia, lokaletako soinu-aparatuak eta telebista zirkuituen instalazioa muntatzea eta horien mantentze-lanak Deskargatu 683/2011 ED
ELES0110 3 Eraikinetan telekomunikazio-azpiegituren eta soinu- eta datu-sareen proiektuak egitea Deskargatu 1523/2011 ED
ELES0111 2 Deien banagune eta sareen tresnak muntatzea eta horien mantentze-lanak Deskargatu 1077/2012 ED
ELES0208 1 Instalazio elektroteknikoak eta telekomunikazio-instalazio elektronteknikoak muntatzeko lan osagarriak Deskargatu 683/2011 ED
ELES0209 2 Tokiko datu-sareen telefonia- eta azpiegitura-sistemak muntatzea eta horien mantentze-lanak Deskargatu 683/2011 ED
ELES0210 3 Eraikinetan telekomunikazio-instalazio eta soinu- eta datu-sareen muntatzea eta mantentze-lanak kudeatzea eta ikuskatzea Deskargatu 1523/2011 ED
ELES0211 2 Ikus-entzunezko ekoizpen sistemak eta irrati-sistemak muntatzea eta horien mantentze-lanak Deskargatu 1077/2012 ED
ELES0311 3 Ikus-entzunezko ekoizpen sistemen eta irrati-sistemen muntatzea eta mantentze-lanak kudeatzea eta ikuskatzea Deskargatu 1077/2012 ED
ELES0411 3 Deien banagune eta sareetako tresnen muntatzea eta mantentze-lanak kudeatzea eta ikuskatzea Deskargatu 616/2013 ED