ERAUZKETA-INDUSTRIAK

Erauzketa-industriak

Kodea Maila Profesionaltasun-ziurtagiria Fitxa Errege Dekretua

IEXD 0108

2

Harri naturalaren egitea

Descargar

ED 1217 / 2009
ED 713 / 201
ED 986 / 2013

IEXD 0109

3

Proiektuetan, harri naturalez diseinatu eta koordinatzea

Descargar

ED 713 / 2011

IEXD 0208

2

Harri naturalaren erauzketa

Descargar

ED 1217 / 2009
ED 713 / 2011

IEXD0209

2

Artisautza eta leheneratzeko lanak harri naturala

Deskargatu

RD 713/2011

IEXD 0308

1

Eragiketak egiteko harri naturala eta tratamendu eta onura solairuetako aux mineralaren eta roc

Descargar

ED 1217 / 2009
ED 713 / 2011

IEXD 0309

3

Ingurumena lehengoratzeko obrak, harri naturalez garatzea eta gainbegiratzea

Descargar

RD 713/2011

IEXD 0409

2

Harri naturalaren jartzea

Descargar

ED 713 / 2011
ED 986 / 2013

IEXM 0109

1

Eragiketa osagarriak, lur azpiko indusketak eta atari zabalekoak

Deskargatu

RD 713/2011

IEXM 0110

2

Lurpeko hautaketa-hondeaketa abiarazte-mekanizatua

Descargar

ED 1530 / 2011

IEXM0209

2

Zundaketak

Deskargatu

RD 713/2011

IEXM 0210

2

Lurpeko indusketa-sekzio txikiko zuzendutako mekanizatua

Descargar

ED 1530 / 2011

IEXM 0309

2

Tratamendu eta onura mirerales, arrokak eta beste material batzuk

Descargar

ED 713 / 2011

IEXM 0310

3

Lurpeko indusketa ataleko mekanizatua osatzeko, tunel zulatzaileak

Descargar

ED 1530 / 2011

IEXM0409

2

Indusketa lehergaiekin.

Descargar

ED 713 / 2011

IEXM 0509

2

Garraio-instalazio eragiketa lurpeko erauzketa-industriak

Descargar

ED 713 / 2011

IEXM 0609

1

Eragiketa osagarrien muntaketa eta mantentze-lan mekanikoak eta equ d excav eta landare-inst

Descargar

ED 713 / 2011

IEXM 0709

2

Muntaketa eta mantentze-lan mekanikoak instalazioak eta ekipoak semimóviles induskatzen eta solairua

Descargar

ED 713 / 2011

IEXM0809

2

Aire zabalean, bai hondeaketak

Deskargatu

RD 713/2011