INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK

Informatika eta komunikazioak

Kodea Maila Profesionaltasun-ziurtagiria Fitxa Errege Dekretua
IFCD0110 2 Webguneak prestatzea eta argitaratzea Deskargatu 1531/2011 ED
IFCD0111 3 Programazioa kudeaketa-aplikazioen lengoaia egituratuetan Deskargatu 628/2013 ED
IFCD0112 3 Programazioa, objektuen eta harremanen datu-baseen lengoaiarekin Deskargatu 628/2013 ED
IFCD0210 3 Web teknologiak erabiliz aplikazioak garatzea Deskargatu 1531/2011 ED
IFCD0211 3 Informazioa kudeatzeko sistemak Deskargatu 628/2013 ED
IFCM0110 2 Ahots- eta datu-komunikazioetako sistemak erabiltzea Deskargatu 1531/2011 ED
IFCM0111 3 Bigarren mailako mantentze-lana irrati-komunikazioetako sistemetan Deskargatu 628/2013 ED
IFCM0210 2 Lehen mailako mantentze-lana irrati-komunikazioetako sistemetan Deskargatu 1531/2011 ED
IFCM0310 3 Ahots- eta datu-sareen kudeaketa Deskargatu 1531/2011 ED
IFCM0410 3 Komunikazio-sareetarako alarmen kudeaketa eta gainbegiratzea Deskargatu 1531/2011 ED
IFCT0108 1 Sistema mikroinformatikoak muntatzeko eta horien mantentze-lanak egiteko lan osagarriak Deskargatu 1218/2009 ED
IFCT0109 3 Segurtasun informatikoa Deskargatu 686/2011 ED
IFCT0110 2 Sailetako sareak erabiltzea Deskargatu 1531/2011 ED
IFCT0209 2 Mikroinformatika-sistemak Deskargatu 686/2011 ED
IFCT0210 2 Mikroinformatika-sistemak erabiltzea Deskargatu 1531/2011 ED
IFCT0309 2 Mikroinformatika-sistemak muntatzea eta konpontzea Deskargatu 686/2011 ED
IFCT0310 3 Datu-baseen administrazioa Deskargatu 1531/2011 ED
IFCT0409 3 Sarrerak eta presentzia kontrolatzeko eta bideoz zaintzeko sistema domotikoetan/immotikoetan informatika-elementuak ezartzea eta kudeatzea Deskargatu 686/2011 ED
IFCT0410 3 Sailetako sareak administratzea eta diseinatzea Deskargatu 1531/2011 ED
IFCT0509 3 Interneteko zerbitzuak administratzea Deskargatu 686/2011 ED
IFCT0510 3 Informatika-sistemen kudeaketa Deskargatu 1531/2011 ED
IFCT0609 3 Informatika-sistemen programazioa Deskargatu 686/2011 ED
IFCT0610 3 Enpresa-baliabideak planifikatzeko eta bezeroekiko harremanak kudeatzeko sistemak administratzea eta programatzea Deskargatu 1531/2011 ED