INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK

Informatika eta komunikazioak

Kodea Maila Profesionaltasun-ziurtagiria Fitxa Errege Dekretua

IFCD0110

2

Web orriak prestatzea eta argitaratzea

Deskargatu

RD 1531/2011
RD 628/2013

IFCD0111

3

Lengoaia egituratuen bidezko programazioa kudeatzeko.

Deskargatu

RD 628/2013

IFCD0112

3

Programazio lengoaiak eta datu-base erlazionalak, objektuei zuzendutako

Deskargatu

RD 628/2013

IFCD0210

3

Aplikazioak web teknologiekin garatzea.

Deskargatu

RD 1531/2011
RD 628/2013

IFCD0211

3

Informazioa kudeatzeko sistema

Deskargatu

RD 628/2013

IFCM0110

2

Ahots eta datu sistemak, eragiketak

Deskargatu

RD 1531/2011
RD 628/2013

IFCM0111

3

Bigarren mailako irrati-komunikazioetako sistemak.

Deskargatu

RD 628/2013

IFCM0210

2

Lehen mailako irrati-komunikazioetako sistemak.

Deskargatu

RD 1531/2011
RD 628/2013

IFCM0310

3

Ahots eta datuen kudeaketa

Deskargatu

RD 1531/2011
RD 628/2013

IFCM0410

3

Komunikazio-sareen kudeaketa eta ikuskapena ere.

Deskargatu

RD 1531/2011
RD 628/2013

IFCT0108

1

Mikroinformatika sistemak osagarriak muntatzeko eta mantentzeko eragiketak

Deskargatu

RD 1218/2009

IFCT0109

3

Segurtasun informatikoa

Deskargatu

RD 686/2011
RD 628/2013

IFCT0110

2

Sareen arteko eragiketak

Deskargatu

RD 1531/2011
RD 628/2013

IFCT0209

2

Mikroinformatika sistemak

Deskargatu

RD 686/2011
RD 628/2013

IFCT0210

2

Sistema mikroinformatikoak eragiketa

Deskargatu

RD 1531/2011
RD 628/2013

IFCT0309

2

Mikroinformatika sistemak ezarri eta konpontzea

Deskargatu

RD 686/2011
RD 628/2013

IFCT0310

3

Datu-baseen kudeaketa

Deskargatu

RD 1531/2011
RD 628/2013

IFCT0409

3

Sistema domotikoak inmóticos elementu informatikoak ezarri eta kudeatzea, eta sarrerak eta presentzia kontrolatzeko eta bideozaintza

Deskargatu

RD 686/2011
RD 628/2013
RD 548/2014

IFCT0410

3

Sareen diseinua eta sailen administrazioa

Deskargatu

RD 1531/2011
RD 628/2013

IFCT0509

3

Interneteko zerbitzuen administrazioa

Deskargatu

RD 686/2011
RD 628/2013

IFCT0510

3

Sistema informatikoen kudeaketa

Deskargatu

RD 1531/2011
RD 628/2013
RD 548/2014

IFCT0609

3

Sistema informatikoak:

Deskargatu

RD 686/2011
RD 628/2013

IFCT0610

3

Administrazioa eta kudeaketa: plangintza, programazioa recurs empresary sistemetan.

Deskargatu

RD 1531/2011
RD 628/2013