INSTALAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK.

Instalazioa eta mantentze-lanak.

Kodea Maila Profesionaltasun-ziurtagiria Fitxa Errege Dekretua

IMAI0108

1

Iturgintzako eta berokuntzako klimatizazio - etxeko lanak

Deskargatu

RD 1375/2009

IMAI0110

2

Sistemak instalatu eta mantentzeko isolamendu termiko eta akustikoa, eta suaren aurkako babes pasiboa

Deskargatu

RD 1079/2012

IMAI0208

3

Plangintza, kudeaketa eta urteko mto. superv. mont. distribuc fluido sare eta sistema eta egitea

Deskargatu

RD 715/2011

IMAI0210

3

Muntaketa - eta mantentze-lanak gainbegiratzea eta kudeatzea (isolamendu termikoa, akustikoa eta suaren kontrako

Deskargatu

RD 1079/2012
RD 987/2013

IMAQ0108

2

Ekipo industrialen mantentze-lanak eta muntaketa mekanikoa

Deskargatu

RD 715/2011

IMAQ0110

2

Igogailuen instalazioa eta mantenimendua eta igotzeko eta garraiatzeko beste ekipo finkoak

Deskargatu

RD 1079/2012

IMAQ0208

3

Plangintza, kudeaketa eta mantentze-lanak egitea, eta urteko ekoizpen eta makineria eki gainbeg mtje lin automa adierazlea

Deskargatu

RD 715/2011

IMAQ0210

3

Instalazioen mantenua proiektuetan, jasogailuak eta garraioa

Deskargatu

RD 1029/2012

IMAR0108

2

Hozteko instalazioak muntatu eta mantentzea

Deskargatu

RD 1375/2009

IMAR0109

3

Klimatizazio - eta aireztatze-instalazioak erauzketa - proiektuen garapena

Deskargatu

RD 715/2011
RD 987/2013

IMAR0208

2

Klimatizazio - eta aireztatze-instalazioak - - muntatzea eta mantentzea.

Deskargatu

RD 1375/2009
RD 715/2011

IMAR0209

3

Hozteko instalazio proiektuen garapena

Deskargatu

RD 715/2011

IMAR0308

3

Uraren banaketa sare eta sistemen proiektuak garatzea

Deskargatu

RD 1375/2009
RD 715/2011

IMAR0309

3

Plangintza, kudeaketa eta muntaketa gainbegiratzea eta urteko mantentze-lanak egitea instalazio frigor

Deskargatu

RD 715/2011

IMAR0408

2

Caloríficas instalazioak muntatu eta mantentzea

Deskargatu

RD 715/2011

IMAR0409

3

Plangintza, kudeaketa eta mantentze-lanak gainbegiratzea eta muntaia eta instalazio climat ventil-extrac egiteko lanak

Deskargatu

RD 715/2011

IMAR0508

3

Instalazio caloríficas proiektuen garapena

Deskargatu

RD 715/2011
RD 987/2013

IMAR0509

3

Plangintza, kudeaketa eta muntaketa gainbegiratzea eta mantentze-lanak egiteko instalazioak urteko calorif

Deskargatu

RD 715/2011