ZERBITZU SOZIOKULTURALAK ETA KOMUNITATEARI ZERBITZUAK

Zerbitzu soziokulturalak eta komunitateari zerbitzuak

Kodea Maila Profesionaltasun-ziurtagiria Fitxa Errege Dekretua
SSCB0109 3 Erkidegoko dinamizazioa Deskargatu 721/2011 ED
SSCB0110 3 Kultura-ekintzak dinamizatzea, programatzea eta garatzea Deskargatu 1697/2011 ED
SSCB0111 3 Liburutegiko zerbitzuak egitea Deskargatu 1697/2011 ED
SSCB0209 2 Aisia dinamizatzeko jarduera hezitzaileak haurrentzako eta gazteentzako Deskargatu 1537/2011 ED
SSCB0211 3 Haurrentzako eta gazteentzako aisialdirako jarduera hezitzaileen zuzendaritza eta koordinazioa Deskargatu 1697/2011 ED
SSCE0109 3 Gazteentzako informazioa Deskargatu 1537/2011 ED
SSCE0110 3 Enplegurako lanbide-heziketarako prestakuntza Deskargatu 1697/2011 ED
SSCE0111 3 Gizarte-hezkuntzaren sustapena eta parte-hartzea pertsona desgaituekin Deskargatu 625/2013 ED
SSCE0112 3 Hezkuntzan behar bereziak dituzten ikasleentzako arreta (ECNEE) ikastetxeetan Deskargatu 325/2013 ED

SSCE0212

3

Emakume eta gizonen arteko benetako berdintasunaren aldeko sustapena

Deskargatu

990/2013 ED

SSCG0109

3

Pertsona desgaituen laneratzea

Deskargatu

721/2011 ED

SSCG0111 2 Telefono bidezko laguntzako deien kudeaketa Deskargatu 1697/2011 ED
SSCG0112 3 Pertsona gorren komunitatearen sustapena eta parte-hartzea Deskargatu 625/2013 ED
SSCG0209 3 Erkidegoko bitartekaritza Deskargatu 721/2011 ED
SSCG0211 3 Pertsona itsu-gorraren eta komunitatearen arteko bitartekaritza Deskargatu 625/2013 ED
SSCI0109 1 Etxeko enplegua Deskargatu 721/2011 ED
SSCI0112 3 Laguntza-txakurren heziketa Deskargatu 990/2013 ED
SSCI0209 3 Garbiketa-zerbitzuen kudeaketa eta antolaketa Deskargatu 990/2013 ED
SSCI0212 1 Hileta-jarduerak eta hilerrietako mantentze-lanak Deskargatu 990/2013 ED
SSCI0312 2 Bezeroarentzako arreta eta protokolo-ekintzen antolaketa hileta-zerbitzuetan Deskargatu 990/2013 ED
SSCI0412 2 Hileta-zerbitzuetako lanak Deskargatu 990/2013 ED
SSCM0108 1 Azaleren eta altzarien garbiketa eraikinetan eta dendetan Deskargatu 1378/2009 ED
SSCS0108

2

Pertsonentzako gizarte-osasuneko laguntza etxean Deskargatu 1379/2008 ED
SSCS0208

2

Menpeko pertsonei arreta soziosanitarioa gizarte-erakundeetan Deskargatu 1379/2008 ED