EUROPASS PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIEN GEHIGARRIAK

Europass

Ez da Europass kualifikazioen eta eskumenen gardentasunerako Esparru Komunitarioa ezartzen duen Erabakia 2241/2004/CE Europako Parlamentuaren eta kontseiluaren urteko, mugikortasuna errazteko, bai eta helburuekin etengabeko helburu profesionaletarako, sektore arteko eta herrialdeen artean.

Europass bost agirik osatzen dute, eta horietatik bik betetzen dira, zuzenean, herritarrek: curriculuma eta europako hizkuntzen artean eta beste hiru pasaportearen Europass dute agintari eskudunek: Titulu edo Ziurtagiri al da Europass Gehigarria, Izenburua eta Goiko irudian, Europass Gehigarria Europass mugikortasuna dokumentua. europan Arduratzen da Europass Cedefop (lanbide heziketaren garapenerako Europako Zentroa).

Espainian, Europass Zentro Nazionalak ordezkatuko du gaur egungo Espainiako Hezkuntza bihurtzeko zerbitzua (Lehen Hezkuntza-programak Europeos-OAPEE SEPIE erakunde autonomoak).

Helbidea:
General Oráa 55 - 28006 Madrid
Tel.: 91 5506768- Faxa: 91 5506750
Posta elektronikoa: europass@sepie.es

Informazio gehiago: http://www.sepie.es/iniciativas/europass/index.html

Profesionaltasun ziurtagirien dagokion Europass gehigarria

Informazio Osagarria da Europass dokumentua ziurtagiri ofizial bat lanbide heziketako eta erakunde batera. Helburua gardentasuna sustatzea eta beste batzuei hobeto ulertzeko, enplegatzaileen erakundeak eta, bereziki, beste herrialde, lortutako gaitasunak hauen titularrak. ez da titulu ofiziala Europass Gehigarriaren ordezkoak ingelesez eta europako beste hizkuntzetatik informazio osagarria baizik. buruzko Informazioa: gaitasunak ikaskuntza emaitzei eta eskuratutako, lanpostu batzuk daude, eta egiaztapen erakundeak jaso, ziurtagiria edo Titulua eskuratzeko moduak, nazioartean bertan sartzeko baldintzak eta gainerako agiri ofizialak eskuratzeko aukera.

Jarduera fisiko eta kirol praktika profesionala Familia (AFD)
Kodea Profesionaltasun ziurtagiria Deskargatu gehiago Tamaina Data
AFDA0109 Ibilbideak bizikletaz, gida deskargatzen... deskargatzen... 226Kb Abendua 2013
AFDA0209 Ibilbideak naturan ecuestres gidari deskargatzen... deskargatzen... 227Kb Abendua 2013
AFDA0110 Taldean sasoian laguntzarekin. deskargatzen... deskargatzen... 293Kb Abendua 2013
AFDA0210 Trebakuntza balioaniztuna sasoian aretoan. deskargatzen... deskargatzen... 292Kb Abendua 2013
AFDA0310 Haurrentzako jarduerak deskargatzen... deskargatzen... 294Kb Abendua 2013
AFDA0111 Uretako Fitness eta hidrocinesia deskargatzen... deskargatzen... 292Kb Abendua 2013
AFDA0211 Animazio eta aisialdiko jarduera fisikoa deskargatzen... deskargatzen... 292Kb Abendua 2013
AFDA0311 Instrukzioa, yoga deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Abendua 2013
AFDA0411 Animazio eta aisialdiko jarduera fisikoa duten pertsonentzako deskargatzen... deskargatzen... 292Kb Abendua 2013
AFDA0511 Kirol-instalazio eta jarduerak antolatzeko, jarduera eragiketa osagarriak deskargatzen... deskargatzen... 450Kb Ekaina 2015
AFDA0611 Gidari baxu eta ertaineko mendi ibilbideak deskargatzen... deskargatzen... 224Kb Abendua 2013
AFDA0112 Lehorreko eta uretako amildegi gidari deskargatzen... deskargatzen... 263Kb Ekaina 2015
AFDA0212 Espeleologia gida deskargatzen... deskargatzen... 263Kb Ekaina 2015
AFDP0109 Uretako sorospena instalazioetan. deskargatzen... deskargatzen... 225Kb Abendua 2013
AFDP0209 Uretako sorospena eta gune naturalak deskargatzen... deskargatzen... 226Kb Abendua 2013
AFDP0111 Pista balizak, seinaleak eta espazioetan esquiables sorospena deskargatzen... deskargatzen... 224Kb Abendua 2013
AFDP0211 Uretako sorospena eta naturgune instalazioetan zerbitzuak koordinatzea deskargatzen... deskargatzen... 252Kb Abendua 2013

Administrazio eta kudeaketako lanbide-arloan (ADG)

Kodea Profesionaltasun ziurtagiria Deskargatu gehiago Tamaina Data
ADGG0408 Administrazio eta zerbitzu orokorren eragiketa osagarriak deskargatzen... deskargatzen... 340Kb Ekaina 2015
ADGG0508 Grabatzeko eta dokumentuak eta datuak tratatzeko eragiketak deskargatzen... deskargatzen... 338Kb Abendua 2013
ADGD0210 Mikroenpresak sortzea eta kudeatzea deskargatzen... deskargatzen... 289Kb Abendua 2013
ADGD0208 Giza baliabideen kudeaketa integratua. deskargatzen... deskargatzen... 291Kb Abendua 2013
ADGD0308 Jardueren kudeaketa administratiboa deskargatzen... deskargatzen... 268Kb Abendua 2013
ADGG0208 Bezeroarekiko harremanean administrazio jarduerak deskargatzen... deskargatzen... 224Kb Abendua 2013
ADGD0108 Ikuskaritza eta kudeaketa, administrazio eta kontabilitate kudeaketa deskargatzen... deskargatzen... 291Kb Abendua 2013
ADGD0110 Zerga prozeduren kudeaketan laguntza deskargatzen... deskargatzen... 209Kb Abendua 2013
ADGG0108 Zuzendaritzari laguntza deskargatzen... deskargatzen... 291Kb Abendua 2013
ADGG0308 Laguntza eta dokumentuak kudeatzeko bulegoak, idazguak eta deskargatzen... deskargatzen... 292Kb Abendua 2013
ADGN0110 Merkataritza eta aseguru eta berraseguru pribatuen kudeaketa teknikoa deskargatzen... deskargatzen... 291Kb Abendua 2013
ADGN0210 Aseguru eta berraseguru pribatuen jarduera lagungarri eta bitartekotza deskargatzen... deskargatzen... 289Kb Abendua 2013
ADGN0108 Enpresen finantziazioa deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Abendua 2013
ADGN0208 Administrazio eta finantza produktuak eta zerbitzuak merkaturatzea deskargatzen... deskargatzen... 293Kb Abendua 2013
Familia nekazaritza (AGA)
Kodea Profesionaltasun ziurtagiria Deskargatu gehiago Tamaina Data
AGAC0108 Belarki-laboreak deskargatzen... deskargatzen... 263Kb Ekaina 2015
AGAF0108 Frutikultura deskargatzen... deskargatzen... 263Kb Ekaina 2015
AGAG0108 Hegazti handia egitea deskargatzen... deskargatzen... 264Kb Ekaina 2015
AGAG0208 Produkzio intentsiboko untxi deskargatzen... deskargatzen... 264Kb Ekaina 2015
AGAH0108 Baratzezaintza eta lorazaintza deskargatzen... deskargatzen... 223Kb Abendua 2013
AGAJ0108 Lorezaintzan laguntza-jarduerak deskargatzen... deskargatzen... 342Kb Ekaina 2015
AGAJ0109 Zuhaitz apaingarriak eta palmondoak kudeatzea eta mantentzea deskargatzen... deskargatzen... 291Kb Ekaina 2015
AGAJ0110 Izozkigintza iharduera deskargatzen... deskargatzen... 223Kb Abendua 2013
AGAJ0208 Loreak eta lore artean egiten diren jardueren kudeaketa deskargatzen... deskargatzen... 250Kb Abendua 2013
AGAJ0308 Kirol zelaiak kudeatzeko arloetan instalatzea eta mantentzea deskargatzen... deskargatzen... 292Kb Ekaina 2015
AGAN0108 Abeltzaintza ekologikoa. deskargatzen... deskargatzen... 157Kb Ekaina 2015
AGAN0109 Erabilera eta zaintza lanak zaldia deskargatzen... deskargatzen... 265Kb Ekaina 2015
AGAN0110 Oinarrizko heziketa del caballo deskargatzen... deskargatzen... 263Kb Ekaina 2015
AGAN0111 Animaliak ikerketarako eta beste zeregin zientifiko batzuetarako erabiltzen diren zainketak eta mantentze-lanak deskargatzen... deskargatzen... 341Kb Ekaina 2015
AGAN0112 Hiltegietan, laguntza osasun kontrolak, denda eta ehiza despiezaketarako gela erabiltzea deskargatzen... deskargatzen... 405Kb Ekaina 2015
AGAN0208 Zaldi-hazkuntza deskargatzen... deskargatzen... 403Kb Ekaina 2015
AGAN0210 Zaldiak Herrado deskargatzen... deskargatzen... 401Kb Ekaina 2015
AGAN0211 Erlezaintza deskargatzen... deskargatzen... 262Kb Ekaina 2015
AGAN0212 Ikerketa esperimentalak egiteko prozedurak eta beste xede zientifiko, animaliekin deskargatzen... deskargatzen... 483Kb Ekaina 2015
AGAN0311 Abeltzaintza ekoizpenaren kudeaketa deskargatzen... deskargatzen... 401Kb Ekaina 2015
AGAN0312 Animalia basatiak zoologiko, akuario zaindu. deskargatzen... deskargatzen... 263Kb Ekaina 2015
AGAN0411 Ehizako animaliak ekoiztea deskargatzen... deskargatzen... 263Kb Ekaina 2015
AGAN0511 Ehizako animaliak produkzioaren kudeaketa deskargatzen... deskargatzen... 402Kb Ekaina 2015
AGAO0108 Haztegi jarduerak auxiliaresen, lorategiak eta lorategiko zentro deskargatzen... deskargatzen... 264Kb Ekaina 2015
AGAO0208 Berdeguneak eta lorategiak instalatu eta mantentzea deskargatzen... deskargatzen... 226Kb Abendua 2013
AGAO0308M Paisaia lehengoratu eta lorezaintzako lanak deskargatzen... deskargatzen... 401Kb Ekaina 2015
AGAP0108 Txerrien hazkuntza eta ugalketako ekoizpena deskargatzen... deskargatzen... 261Kb Ekaina 2015
AGAP0208 Gizentzeko txerri eta hazteko ekoizpena deskargatzen... deskargatzen... 263Kb Ekaina 2015
AGAR0108 Basogintza deskargatzen... deskargatzen... 263Kb Ekaina 2015
AGAR0109 Basoak kudeatzeko eta baso-tratamenduak deskargatzen... deskargatzen... 252Kb Abendua 2013
AGAR0110 Baso-ustiapenen kudeaketa deskargatzen... deskargatzen... 286Kb Abendua 2013
AGAR0111 Arrain-haztegien eta ehizaren zaintza eta hobekuntza (habitata deskargatzen... deskargatzen... 227Kb Abendua 2013
AGAR0208 Baso-berritzeak eta basoko tratamenduak deskargatzen... deskargatzen... 261Kb Ekaina 2015
AGAR0211 Cinegético-piscícolas aprobetxamenduen kudeaketa deskargatzen... deskargatzen... 292Kb Abendua 2013
AGAU0108 Nekazaritza ekologikoa deskargatzen... deskargatzen... 225Kb Abendua 2013
AGAU0110 Haziak eta landareak mintegietan ekoiztea deskargatzen... deskargatzen... 265Kb Ekaina 2015
AGAU0111 Nekazaritzako makineriaren erabilera eta mantentze-lanak deskargatzen... deskargatzen... 264Kb Ekaina 2015
AGAU0112 Ekoizpen eta trufa eta perretxikoak biltzea deskargatzen... deskargatzen... 160Kb Ekaina 2015
AGAU0208 Nekazaritza produkzioaren kudeaketa deskargatzen... deskargatzen... 403Kb Ekaina 2015
AGAU0210 Hazien eta mintegiko landareen ekoizpenaren kudeaketa, deskargatzen... deskargatzen... 287Kb Abendua 2013
AGAU0211 Ekoizpenaren kudeaketa eta trufa eta perretxikoak biltzea deskargatzen... deskargatzen... 292Kb Abendua 2013
AGAX0108 Jarduera osagarriak ere. deskargatzen... deskargatzen... 265Kb Ekaina 2015

Arte grafikoen Familia profesionaleko (ARG)
Kodea Profesionaltasun ziurtagiria Deskargatu gehiago Tamaina Data
ARGA0110 Calcográfico xilográfico grabatua. deskargatzen... deskargatzen... 224Kb Abendua 2013
ARGA0111 Litografia deskargatzen... deskargatzen... 220Kb Abendua 2013
ARGA0112 Grabatu eta - teknikak deskargatzen... deskargatzen... 485Kb Ekaina 2015
ARGA0211 Hortzetako protesiak deskargatzen... deskargatzen... 291Kb Abendua 2013
ARGA0311 Serigrafia artistikoa deskargatzen... deskargatzen... 221Kb Abendua 2013
ARGC0109 Ebakitzea, tolestea deskargatzen... deskargatzen... 222Kb Abendua 2013
ARGC0110 Landa - eta koadernaketa lanak, azal gogorra. deskargatzen... deskargatzen... 225Kb Abendua 2013
ARGC0112 Industri produkzioaren kudeaketa lanak deskargatzen... deskargatzen... 402Kb Ekaina 2015
ARGC0209 Trenak - eragiketak deskargatzen... deskargatzen... 223Kb Abendua 2013
ARGG0110 Produktu grafikoen diseinua deskargatzen... deskargatzen... 287Kb Abendua 2013
ARGG0112 Ontzien eta bilgarrien diseinua - paper, kartoi edo bestelako euskarri grafikoak deskargatzen... deskargatzen... 403Kb Ekaina 2015
ARGG0212 Irudia deskargatzen... deskargatzen... 401Kb Ekaina 2015
ARGI0109 Offset inprimaketa-sistema deskargatzen... deskargatzen... 221Kb Abendua 2013
ARGI0209 Inprimaketa digitala deskargatzen... deskargatzen... 221Kb Abendua 2013
ARGI0309 Erreprografia deskargatzen... deskargatzen... 261Kb Ekaina 2015
ARGI0110 Flexografia, inprimatze deskargatzen... deskargatzen... 221Kb Abendua 2013
ARGI0210 Sakongrabatua, inprimaketa deskargatzen... deskargatzen... 221Kb Abendua 2013
ARGI0310 Serigrafia eta tanpografia inprimaketa-sistema deskargatzen... deskargatzen... 222Kb Abendua 2013
ARGI0112 Ekoizpenaren kudeaketa prozesuetan inprimatzea deskargatzen... deskargatzen... 403Kb Ekaina 2015
ARGN0109 Liburugintza deskargatzen... deskargatzen... 287Kb Abendua 2013
ARGN0110 Multimedia argitalpen-produktuak egiteko deskargatzen... deskargatzen... 287Kb Abendua 2013
ARGN0210 Editatu laguntzea. deskargatzen... deskargatzen... 287Kb Abendua 2013
ARGP0110 Elementu grafikoak, aurrez tratatu eta maketazioa deskargatzen... deskargatzen... 222Kb Abendua 2013
ARGP0112 Aurreinprimaketako prozesuak, ekoizpenaren kudeaketa deskargatzen... deskargatzen... 402Kb Ekaina 2015
ARGP0210 Inprimaketa-formaren ezartzea eta lortzea deskargatzen... deskargatzen... 224Kb Abendua 2013
ARGT0109 Trokelaketa deskargatzen... deskargatzen... 222Kb Abendua 2013
ARGT0111 Eragiketa amaitzen bada eta produktu grafikoen deskargatzen... deskargatzen... 262Kb Ekaina 2015
ARGT0112 Ekoizpenaren kudeaketa aldatu paperaren, kartoiaren eta bestelako euskarri grafikoak deskargatzen... deskargatzen... 404Kb Ekaina 2015
ARGT0211 Eragiketa osagarriak, industria grafikoak deskargatzen... deskargatzen... 263Kb Ekaina 2015
ARGT0311 Kartoi uhindua egitea. deskargatzen... deskargatzen... 221Kb Abendua 2013
ARGT0411 Konplexuak fabrikatzea, ontziak, bilgarriak eta paperezko eta kartoizko bestelako gaiak deskargatzen... deskargatzen... 227Kb Abendua 2013

Arte eta artisautza lanbide-arloan (ART)
Kodea Profesionaltasun ziurtagiria Deskargatu gehiago Tamaina Data
ARTA0111 Zurezko tailuak apaingarriak deskargatzen... deskargatzen... 263Kb Ekaina 2015
ARTA0112 Obrak egiteko artisau forja deskargatzen... deskargatzen... 264Kb Ekaina 2015
ARTB0111 Zilargintzako gaiak egitea deskargatzen... deskargatzen... 221Kb Abendua 2013
ARTB0112 Berriz, osagai hauek erloju muntatu eta mantentzea deskargatzen... deskargatzen... 265Kb Ekaina 2015
ARTB0211 Bitxiak konpontzea deskargatzen... deskargatzen... 224Kb Abendua 2013
ARTG0112 Metalezko haize-instrumentuak mantentzea eta konpontzea deskargatzen... deskargatzen... 265Kb Ekaina 2015
ARTG0212 Haizezko instrumentuen mantenimendua eta konponketa deskargatzen... deskargatzen... 266Kb Ekaina 2015
ARTG0312 Instrumentuen mantenimendua eta konponketa egitea. deskargatzen... deskargatzen... 402Kb Ekaina 2015
ARTG0412 Azkenik, piano eta bateratzea deskargatzen... deskargatzen... 403Kb Ekaina 2015
ARTG0512 Piano isats bertikalak eta erregulazioa deskargatzen... deskargatzen... 403Kb Ekaina 2015
ARTN0109 Beira produktu beroan lantzea. deskargatzen... deskargatzen... 264Kb Ekaina 2015
ARTN0110 Zeramikazko piezen erreprodukzioak egiten eta moldeak deskargatzen... deskargatzen... 340Kb Ekaina 2015
ARTN0111 Artisautza zeramika, moldeak eta matricerías deskargatzen... deskargatzen... 288Kb Abendua 2013
ARTN0209 Artisau buztingintza deskargatzen... deskargatzen... 262Kb Ekaina 2015
ARTN0210 Beiraren kolorea dekorazio aplikatuz. deskargatzen... deskargatzen... 264Kb Ekaina 2015
ARTN0309 Beiraren eraldaketa hotzean. deskargatzen... deskargatzen... 224Kb Abendua 2013
ARTR0112 Antzinako erlojuak konpondu eta zaharberritzeko, historikoak eta automatak deskargatzen... deskargatzen... 404Kb Ekaina 2015
ARTU0110 Eszenatokiko makinak, zuzeneko emanaldia deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Abendua 2013
ARTU0111 Zuzenean, ikuskizun utilería deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Abendua 2013
ARTU0112 Eszenografia, dekoratuak eraikitzeko zuzeneko ikuskizunak, ikus-entzunezkoak eta ikuskizunak deskargatzen... deskargatzen... 406Kb Ekaina 2015
ARTU0212 Zuzeneko ikuskizunak eta ekintzak zuzentzeko laguntza teknikoa deskargatzen... deskargatzen... 404Kb Ekaina 2015

Merkataritza eta marketina lanbide-arloan (COM)
Kodea Profesionaltasun ziurtagiria Deskargatu gehiago Tamaina Data
COML0110 Jarduera osagarriak. deskargatzen... deskargatzen... 375Kb Ekaina 2015
COML0209 Garraioa eta banaketa antolatzea deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Abendua 2013
COML0210 Urteko kudeaketa eta kontrola deskargatzen... deskargatzen... 296Kb Abendua 2013
COML0309 Biltegia antolatzea eta kudeatzea deskargatzen... deskargatzen... 289Kb Abendua 2013
COMM0110 Marketing eta nazioarteko salerosketak deskargatzen... deskargatzen... 286Kb Abendua 2013
COMM0111 Merkatu-azterketak egiten laguntzea. deskargatzen... deskargatzen... 288Kb Abendua 2013
COMM0112 Marketina eta komunikazioa kudeatzea. deskargatzen... deskargatzen... 289Kb Abendua 2013
COMP0108 Ezarri animazioa eta merkataritzaguneak deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Abendua 2013
COMT0110 Arreta irudian bezero, kontsumitzaile edo erabiltzaileak deskargatzen... deskargatzen... 288Kb Abendua 2013
COMT0210 Administrazio - eta finantza-kudeaketa del comercio internacional deskargatzen... deskargatzen... 287Kb Abendua 2013
COMT0111 Kudeaketa komertziala. deskargatzen... deskargatzen... 292Kb Abendua 2013
COMT0211 Merkataritza jarduera osagarriak deskargatzen... deskargatzen... 339Kb Ekaina 2015
COMT0311 Kontsumoko prestakuntza eta kontrola deskargatzen... deskargatzen... 286Kb Abendua 2013
COMT0411 Salmenten kudeaketa komertziala deskargatzen... deskargatzen... 287Kb Abendua 2013
COMT0112 Denda txikien kudeaketa - ko deskargatzen... deskargatzen... 265Kb Abendua 2013
COMV0108 Jarduerak. deskargatzen... deskargatzen... 225Kb Abendua 2013
COML0109 Salgaien errepideko garraioak deskargatzen... deskargatzen... 289Kb Abendua 2013
COML0111 Bidaiarien zirkulazioa deskargatzen... deskargatzen... 289Kb Abendua 2013
COML0211 Errepideko garraioa merkataritza eta finantza kudeaketa deskargatzen... deskargatzen... 287Kb Abendua 2013

Eraikuntza eta obra zibilak lanbide-arloan (EOC)
Kodea Profesionaltasun ziurtagiria Deskargatu gehiago Tamaina Data
EOCB0108 Igeltsaritza fabriketan, deskargatzen... deskargatzen... 226Kb Abendua 2013
EOCB0109 Estaldura jarraitu egiten eragiketa osagarriak deskargatzen... deskargatzen... 347Kb Ekaina 2015
EOCB0110 Eraikuntzan erabiltzen. deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Abendua 2013
EOCB0111 Estalkiak inklinatuak deskargatzen... deskargatzen... 268Kb Abendua 2013
EOCB0208 Igeltserotzako fabrikak eta eragiketa osagarriak. deskargatzen... deskargatzen... 266Kb Ekaina 2015
EOCB0209 Hiritartze eta akabera zehatzik eragiketa osagarriak deskargatzen... deskargatzen... 264Kb Ekaina 2015
EOCB0210 Pasta eta eraikuntzan, mortero. deskargatzen... deskargatzen... 270Kb Abendua 2013
EOCB0211 Igeltsaritza eta zoladurak: deskargatzen... deskargatzen... 270Kb Abendua 2013
EOCB0310 Estaldura gogorrak itsatsita eraikitzen, eta piezak deskargatzen... deskargatzen... 267Kb Abendua 2013
EOCB0311 Enconstrucción Pintura industriala deskargatzen... deskargatzen... 224Kb Abendua 2013
EOCE0109 Zuinketak eta jasoketa deskargatzen... deskargatzen... 289Kb Abendua 2013
EOCE0111 Hormigoia, armadura pasiboak deskargatzen... deskargatzen... 267Kb Abendua 2013
EOCH0108 Hormigoizko eragiketak deskargatzen... deskargatzen... 263Kb Ekaina 2015
EOCJ0109 Aldamio muntaketa deskargatzen... deskargatzen... 262Kb Ekaina 2015
EOCJ0110 Instalazioa eta sabai aizunak orrizko xaflak deskargatzen... deskargatzen... 268Kb Abendua 2013
EOCJ0111 Mintz iragazgaitz batez osatutako geruza bat deskargatzen... deskargatzen... 269Kb Abendua 2013
EOCJ0211 Sistema teknikoak jartzea, zoladurak, empanelados izan. deskargatzen... deskargatzen... 224Kb Abendua 2013
EOCJ0311 Oinarrizko eragiketak egiten eta teknikoak arinak revestimentos deskargatzen... deskargatzen... 341Kb Ekaina 2015
EOCO0108 Eraikuntza-proiektuen ordezkaritza deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Abendua 2013
EOCO0109 Proiektuak eta eraikuntza-lanak kontrola deskargatzen... deskargatzen... 288Kb Abendua 2013
EOCO0112 Eraikuntza obren betearazpena kontrolatzea deskargatzen... deskargatzen... 291Kb Ekaina 2015
EOCO0208 Obra zibilaren ordezkaritza deskargatzen... deskargatzen... 291Kb Abendua 2013
EOCO0212 Obra zibilak egiteko kontrola deskargatzen... deskargatzen... 292Kb Ekaina 2015

Eraikuntza eta obra zibilak lanbide-arloan (ELE)
Kodea Profesionaltasun ziurtagiria Deskargatu gehiago Tamaina Data
ELEE0108 Sare elektrikoen eragiketa osagarriak. iconaren. deskargatzen... 342Kb Ekaina 2015
ELEE0109 Behe-tentsioko instalazioak muntatu eta mantentzea iconaren. deskargatzen... 226Kb Abendua 2014
ELEE0209 Sare elektrikoen muntaketa eta mantenimendua, bigarren eta hirugarren mailako eta goi tentsioko transformazio zentroak iconaren. deskargatzen... 224Kb Abendua 2013
ELEM0111 Sistema domotikoak inmóticos eta muntaketa eta mantentze-lanak iconaren. deskargatzen... 221Kb Abendua 2013
ELEM0311 Industria-automatizazioaren sistema muntatzea eta mantentzea iconaren. deskargatzen... 221Kb Abendua 2013
ELEM0411 Etxetresna elektrikoen mantentze-lanak iconaren. deskargatzen... 220Kb Abendua 2013
ELEQ0111 Ekipo elektriko eta elektronikoen muntaketa eta mantentze-lanak eragiketa osagarriak iconaren. deskargatzen... 340Kb Ekaina 2015
ELEQ0211 Audio - eta ekipo elektrikoen konponketa iconaren. deskargatzen... 222Kb Abendua 2013
ELEQ0108 Elektromedikuntza sistemak instalatzea eta mantentzea iconaren. deskargatzen... 223Kb Abendua 2013
ELE0111 Ekipamendu eta oinarrizko sareko estazioak muntatu eta mantentzeko telefonia iconaren. deskargatzen... 224Kb Abendua 2013
ELE0211 Ikus-entzunezkoak eta irrati, muntaketa eta mantentze-lanak iconaren. deskargatzen... 222Kb Abendua 2013
ELE0311 Muntaketa eta mantentze-lanak gainbegiratzea eta kudeatzea ikus-entzunezkoak eta irrati sistemak. iconaren. deskargatzen... 250Kb Abendua 2013
ELE0108 Telekomunikazio-azpiegiturak eraikinetan muntatu eta mantentzea iconaren. deskargatzen... 222Kb Abendua 2013
ELE0109 Megafonia Montaje eta mantenimendu, soinua eta toki telebista zirkuitu itxia iconaren. deskargatzen... 276Kb Abendua 2013
ELE0208 Elektronika eta telekomunikazioak eraikinetan instalazio osagarriak muntatzeko eragiketak iconaren. deskargatzen... 339Kb Ekaina 2015
ELE0209 Telefonia-sistemak eta azpiegituren sare lokalak muntatu eta mantentzeko datuak iconaren. deskargatzen... 224Kb Abendua 2013
ELEE0110 Argindar instalazioen proiektuak garatzeko helburu bereziak eta inguruko eraikinak iconaren. deskargatzen... 288Kb Abendua 2013
ELEE0210 Sare elektrikoetan tentsio baxuko eta altuko proiektuak garatzea iconaren. deskargatzen... 293Kb Abendua 2013
ELEE0310 Muntaketa eta mantentze-lanak gainbegiratzea eta kudeatzea eraikinen inguruan instalazio elektrikoak iconaren. deskargatzen... 290Kb Abendua 2013
ELEE0410 Muntaketa eta mantentze-lanak gainbegiratzea eta kudeatzea bigarren eta hirugarren mailako sareen tentsio altuko aireko elektrizitate, aire zabaleko eta transformazio zentruak iconaren. deskargatzen... 290Kb Abendua 2013
ELEE0510 Sare elektrikoen muntaketa eta mantentze-lanak gainbegiratzea eta kudeatzea goi-tentsioko lurpeko bigarren eta hirugarren mailako, eta barruko transformazio-zentro iconaren. deskargatzen... 289Kb Abendua 2013
ELEE0610 Muntaketa eta mantentze-lanak gainbegiratzea eta kudeatzea behe-tentsioko sareak eta kanpoko argiak iconaren. deskargatzen... 289Kb Abendua 2013
ELEM0110 Industria-automatizazioaren sistema proiektuen garapena iconaren. deskargatzen... 289Kb Abendua 2013
ELEM0210 Industria-automatizazioaren sistema muntatzea eta mantentzea kudeatzea eta gainbegiratzea iconaren. deskargatzen... 289Kb Abendua 2013
ELEM0211 Sistema domotikoak inmóticos eta muntaketa eta mantentze-lanak kudeatzea eta gainbegiratzea iconaren. deskargatzen... 287Kb Abendua 2013
ELEM0511 Proiektuen garapena eta sistema domotikoak inmóticos iconaren. deskargatzen... 286Kb Abendua 2013
ELEQ0208 Kudeatu eta ikuskatzeko sistemak elektromedikuntza instalazioa eta mantenimendua iconaren. deskargatzen... 289Kb Abendua 2013
ELEQ0311 Ekipo elektronikoen mantentze-lanak iconaren. deskargatzen... 288Kb Abendua 2013
ELE0110 Sare eta azpiegitura proiektuen garapena eta ahots eta datuen inguruko eraikinak iconaren. deskargatzen... 288Kb Abendua 2013
ELE0210 Muntaketa eta mantentze-lanak gainbegiratzea eta kudeatzea (ahotsa eta datuak) eta azpiegituren sareen inguruko eraikinak iconaren. deskargatzen... 291Kb Abendua 2013
ELE0411 Muntaketa eta mantentze-lanak sarearen kudeaketa eta ikuskapena eta telefoniako oinarri-estazioak ekipamendua iconaren. deskargatzen... 290Kb Abendua 2013

Energia eta ura Lanbide-arloan (ENA)
Kodea Profesionaltasun ziurtagiria Deskargatu gehiago Tamaina Data
ENAC0108 Eraikinen energia-eraginkortasuna deskargatzen... deskargatzen... 249Kb Abendua 2014
ENAE0108 Eguzki-instalazio fotovoltaikoen muntaia eta mantentze-lanak deskargatzen... deskargatzen... 382Kb Abendua 2014
ENAE0208 Eguzki-instalazio termikoen muntaia eta mantentze-lanak deskargatzen... deskargatzen... 378Kb Abendua 2014
ENAE0308 Energia-sistemen eguzki-instalazio termikoak deskargatzen... deskargatzen... 400Kb Abendua 2014
ENAE0408 Parke eolikoak muntaketa eta mantentze-lana kudeatzea deskargatzen... deskargatzen... 250Kb Abendua 2014
ENAE0508 Energia-sistemen eguzki-instalazio fotovoltaikoak deskargatzen... deskargatzen... 407Kb Abendua 2014
ENAL0108 Zentral termoelektrikoetan eragiketaren kudeaketa deskargatzen... deskargatzen... 250Kb Abendua 2014
ENAS0108 Gas, muntaketa eta mantentze-lanak deskargatzen... deskargatzen... 223Kb Abendua 2014
ENAS0110 Instalazio eta gas-aparatuetan hartzaileak. deskargatzen... deskargatzen... 345Kb Abendua 2013
ENAS0208 Muntaketa eta mantentze-lanak gas - kudeaketa deskargatzen... deskargatzen... 399Kb Abendua 2013
ENAT0108 Ur-sareen muntatu eta mantentzea deskargatzen... deskargatzen... 223Kb Abendua 2014

 

Fabrikazio mekanikoko lanbide-arloan (FME)
Kodea Profesionaltasun ziurtagiria Deskargatu gehiago Tamaina Data
FMEA0111 Egitura eta muntaketa sistemak eta ekipoak instalatzeko aireontziak deskargatzen... deskargatzen... 220Kb Abendua 2013
FMEA0211 Elementu eta material konposatuak aeroespaciales fabrikatzea deskargatzen... deskargatzen... 274Kb Abendua 2013
FMEC0110 Soldadura TIG eta elektrodo estaliarekin deskargatzen... deskargatzen... 224Kb Abendua 2013
FMEC0210 Soldadura, MIG/MAG Soldadura eta Oxigasa deskargatzen... deskargatzen... 222Kb Abendua 2013
FMEC0108 Industri instalazioen fabrikatu eta muntatzeko hodia deskargatzen... deskargatzen... 274Kb Abendua 2013
FMEC0208 Egitura metalikoak diseinatu eta galdaragintza deskargatzen... deskargatzen... 220Kb Abendua 2013
FMEC0109 Metal-eraikuntzen ekoizpena deskargatzen... deskargatzen... 249Kb Abendua 2013
FMEC0209 Industri diseinua: deskargatzen... deskargatzen... 289Kb Abendua 2013
FMEC0309 Ontzigintza, diseinua deskargatzen... deskargatzen... 289Kb Abendua 2013
FMEE0208 Industriako makineria eta ekipo-ondasunak antolatu eta martxan jartzea deskargatzen... deskargatzen... 222Kb Abendua 2013
FMEE0308 Fabrikazio mekanikoko produktuen diseinua deskargatzen... deskargatzen... 288Kb Abendua 2013
FMEF0108 Urtzea eta isurtzea deskargatzen... deskargatzen... 220Kb Abendua 2013
FMEF0208 Eredu eta arrak egitea deskargatzen... deskargatzen... 287Kb Abendua 2013
FMEF0308 Galdaketa eta hautsen metalurgiako ekoizpena: deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Abendua 2013
FMEH0110 Fabrikazio mekanikoko tratamendu termikoak deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Abendua 2013
FMEH0109 Txirbil harroketa bidezko mekanizazioa deskargatzen... deskargatzen... 267Kb Abendua 2013
FMEH0209 Ebakitze eta konformazio bidezko mekanizazioa deskargatzen... deskargatzen... 270Kb Abendua 2013
FMEH0309 Gainazalen tratamendua deskargatzen... deskargatzen... 268Kb Abendua 2013
FMEH0409 Urradura bidezko mekanizazioa, elektrohigadura eta prozedura bereziak deskargatzen... deskargatzen... 270Kb Abendua 2013
FMEM0111 Dekoletaje bidez fabrikatzea deskargatzen... deskargatzen... 287Kb Abendua 2013
FMEM0211 Abiadura handiko mekanizazioa, eta errendimendu handiko fabrikazioa deskargatzen... deskargatzen... 289Kb Abendua 2013
FMEM0311 Trokelak fabrikatzeko pieza metalezkoa deskargatzen... deskargatzen... 289Kb Abendua 2013
FMEM0411 Moldeen fabrikazioa eta pieza aleazio polimerikoak ekoizteko. deskargatzen... deskargatzen... 291Kb Abendua 2013
FMEM0109 Fabrikazio mekanikoko produkzioaren kudeaketa deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Abendua 2013
FMEM0209 Ekoizpena, mekanizazioa, konformazio eta muntaia mekanikoak deskargatzen... deskargatzen... 226Kb Abendua 2013
FMEM0309 Txapa prozesatzeko Tresnak diseinatzea deskargatzen... deskargatzen... 287Kb Abendua 2013
FMEM0409 Moldeak, ereduak funtzio edo forjaketa eta diseinua deskargatzen... deskargatzen... 288Kb Abendua 2013

 

 

Ostalaritza eta Turismo lanbide-arloan (HOT)
Kodea Profesionaltasun ziurtagiria Deskargatu gehiago Tamaina Data
HOTA0108 Etxebizitza, bizitoki oinarrizko eragiketak deskargatzen... deskargatzen... 379Kb Ekaina 2015
HOTA0208 Etxebizitzen kudeaketa eta ostatuetan. deskargatzen... deskargatzen... 292Kb Abendua 2013
HOTA0308 Ostatu hartzea deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Abendua 2013
HOTG0108 Bidaia konbinatuak eta ekintzak sortzea eta kudeatzea deskargatzen... deskargatzen... 293Kb Abendua 2013
HOTG0208 Produktuak eta zerbitzu turistikoak saltzeko deskargatzen... deskargatzen... 293Kb Abendua 2013
HOTI0108 Toki - eta turismoaren irudian. deskargatzen... deskargatzen... 293Kb Abendua 2013
HOTJ0110 Jokorako kasinoak mahaietan jarduerak deskargatzen... deskargatzen... 269Kb Abendua 2013
HOTR0108 Sukaldeko oinarrizko eragiketak deskargatzen... deskargatzen... 374Kb Ekaina 2015
HOTR0208 Jatetxea eta taberna oinarrizko eragiketak deskargatzen... deskargatzen... 263Kb Ekaina 2015
HOTR0408 Sukaldaritza deskargatzen... deskargatzen... 268Kb Ekaina 2015
HOTR0508 Taberna eta kafetegia deskargatzen... deskargatzen... 268Kb Ekaina 2015
HOTR0608 Jatetxe zerbitzua deskargatzen... deskargatzen... 379Kb Ekaina 2015
HOTR0109 Oinarrizko eragiketak. deskargatzen... deskargatzen... 263Kb Ekaina 2015
HOTR0209 Sumillería deskargatzen... deskargatzen... 403Kb Ekaina 2015
HOTR0309 Helbidea. deskargatzen... deskargatzen... 401Kb Ekaina 2015
HOTR0409 Prozesuen kudeaketa zerbitzuan. deskargatzen... deskargatzen... 403Kb Ekaina 2015
HOTR0509 Gozogintza deskargatzen... deskargatzen... 342Kb Ekaina 2015
HOTR0110 Sukaldaritzan, zuzendaritza eta produkzioa deskargatzen... deskargatzen... 401Kb Ekaina 2015
HOTR0210 Pastelgintza, zuzendaritza eta produkzioa deskargatzen... deskargatzen... 402Kb Ekaina 2015
HOTT0112 Bidaiarien trenbide garraioa, arreta deskargatzen... deskargatzen... 224Kb Abendua 2013
HOTU0109 Landa ostatuak deskargatzen... deskargatzen... 265Kb Ekaina 2015
HOTU0111 Aterpetxeak eta mendiko aterpeak gordetzean deskargatzen... deskargatzen... 265Kb Ekaina 2015

 

 

Irudi pertsonala Lanbide-arloan (IMP)
Kodea Profesionaltasun ziurtagiria Deskargatu gehiago Tamaina Data
IMPE0108 Kanpoko zerbitzu osagarriak deskargatzen... deskargatzen... 342Kb Ekaina 2015
IMPE0109 Brontzeatua, makillajea eta depilazioa. deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Abendua 2013
IMPE0110 Masaje estetikoak eta teknika edo sentsorialak deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Abendua 2013
IMPE0111 Irudi pertsonalaren aholkularitza integrala deskargatzen... deskargatzen... 340Kb Abendua 2013
IMPE0209 Osoa. deskargatzen... deskargatzen... 288Kb Abendua 2013
IMPE0210 Tratamendu estetikoak deskargatzen... deskargatzen... 289Kb Abendua 2013
IMPE0211 Pertsonaien ezaugarriak deskargatzen... deskargatzen... 294Kb Abendua 2013
IMPP0108 Esku eta oinen zainketa estetikoak deskargatzen... deskargatzen... 250Kb Abendua 2013
IMPP0208 Higiene zerbitzuak estetikoak, makillajea eta depilazioa deskargatzen... deskargatzen... 250Kb Abendua 2013
IMPP0308 Hidrotermal deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Abendua 2013
IMPQ0108 Zerbitzu Osagarriak. deskargatzen... deskargatzen... 374Kb Ekaina 2015
IMPQ0109 Técnico-artística. deskargatzen... deskargatzen... 291Kb Abendua 2013
IMPQ0208 Ile-apaindegia deskargatzen... deskargatzen... 289Kb Abendua 2013
IMPQ0308 Ile-tratamenduak estetikoak deskargatzen... deskargatzen... 291Kb Abendua 2013

Irudia eta soinua Lanbide-arloan (IMS)
Kodea Profesionaltasun ziurtagiria Deskargatu gehiago Tamaina Data
IMSE0111 Musika eta animazioa zuzen-zuzenean ikusteko deskargatzen... deskargatzen... 222Kb Abendua 2013
IMSE0109 Zuzeneko emanaldia, luminoteknia deskargatzen... deskargatzen... 221Kb Abendua 2013
IMSD0108 Telebistako errealizazioa laguntzea. deskargatzen... deskargatzen... 250Kb Abendua 2013
IMST0110 Laborategiko irudia sortzeko eragiketa deskargatzen... deskargatzen... 288Kb Abendua 2013
IMST0109 Argazki ekoizpena deskargatzen... deskargatzen... 288Kb Abendua 2013
IMSV0108 Produkzio zinematografikoa eta ikus-entzunezko lanen laguntzea. deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Abendua 2013
IMSV0208 Telebista ekoizpeneko laguntzea. deskargatzen... deskargatzen... 288Kb Abendua 2013
IMSV0308 Zinemako kamera, bideoa eta telebista deskargatzen... deskargatzen... 288Kb Abendua 2013
IMSV0408 Zinemagintzako eta ikus-entzunezko obren zuzendaritzarako laguntza deskargatzen... deskargatzen... 250Kb Abendua 2013
IMSV0109 Ikus-entzunezko muntaia eta postprodukzioa deskargatzen... deskargatzen... 289Kb Abendua 2013
IMSV0209 Ikus-entzunezko multimedia interaktibo produktuen garapena deskargatzen... deskargatzen... 250Kb Abendua 2013

 

 

Elikagaien industriako Lanbide-arlo (INA)
Kodea Profesionaltasun ziurtagiria Deskargatu gehiago Tamaina Data
INAE0110 Esne-industriak deskargatzen... deskargatzen... 291Kb Abendua 2013
INAF0110 Labore eta deribatuen industriak gozokiak deskargatzen... deskargatzen... 253Kb Abendua 2013
INAH0109 Ardoak eta likoreak prestatzeko deskargatzen... deskargatzen... 263Kb Ekaina 2015
INAH0110 Industriak eragindako mahatsa ardo eta deskargatzen... deskargatzen... 250Kb Abendua 2013
INAH0209 Enotecnia deskargatzen... deskargatzen... 399Kb Ekaina 2015
INAI0109 Harakintza deskargatzen... deskargatzen... 252Kb Abendua 2013
INAJ0110 Nekazaritzako eta arrantzako produktuak deskargatzen... deskargatzen... 252Kb Abendua 2013
INAJ0109 Arrantza eta akuikultura produktuak egitea deskargatzen... deskargatzen... 230Kb Abendua 2013
INAK0110 Olio eta koipe jangarriak industria deskargatzen... deskargatzen... 291Kb Abendua 2013
INAQ0108 Elikagai-industriaren barne-garraioa zaindu eta eragiketa osagarriak deskargatzen... deskargatzen... 262Kb Ekaina 2015
INAV0110 Landare zuku eta kontserben industriak deskargatzen... deskargatzen... 251Kb Abendua 2013
INAD0108 Elikagaien industrian lan osagarriak egitea deskargatzen... deskargatzen... 262Kb Ekaina 2015
INAD0109 Azukre egitea. deskargatzen... deskargatzen... 222Kb Abendua 2013
INAD0110 Kafe kafea eta ordezko produktuak fabrikatzea deskargatzen... deskargatzen... 220Kb Abendua 2013
INAD0210 Animaliak elikatzeko produktuak egitea. deskargatzen... deskargatzen... 222Kb Abendua 2013
INAD0310 Datuak eta aperitiboak extrusionados produktuak fabrikatzea deskargatzen... deskargatzen... 223Kb Abendua 2013
INAE0109 Proiektua deskargatzen... deskargatzen... 224Kb Abendua 2013
INAE0209 Esne eta esnekien kontsumoa egitea. deskargatzen... deskargatzen... 225Kb Abendua 2013
INAF0108 Okintza eta opilgintza deskargatzen... deskargatzen... 224Kb Abendua 2013
INAF0109 Pastelgintza eta gozogintza deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Abendua 2013
INAI0108 Eta harategi haragi produktuak prestatzea deskargatzen... deskargatzen... 222Kb Abendua 2013
INAI0208 Abereak hil, prestatu eta animaliak zatikatzeko deskargatzen... deskargatzen... 221Kb Abendua 2013
INAH0210 Garagardogintza deskargatzen... deskargatzen... 224Kb Abendua 2013
INAH0310 Freskagarriak eta aguas de bebida envasadas egitea. deskargatzen... deskargatzen... 224Kb Abendua 2013
INAK0109 Oliba olioak lortzea deskargatzen... deskargatzen... 224Kb Abendua 2013
INAK0209 Koipeak eta olioak lortzea haziak deskargatzen... deskargatzen... 227Kb Abendua 2013
INAV0109 Kontserba begetalak fabrikatzea deskargatzen... deskargatzen... 225Kb Abendua 2013

Erauzketa-industriak lanbide-arloan (IEX)
Kodea Profesionaltasun ziurtagiria Deskargatu gehiago Tamaina Data
IEXD0108 Harri naturala egitea deskargatzen... deskargatzen... 224Kb Abendua 2013
IEXD0208 Naturazko harria ateratzea deskargatzen... deskargatzen... 223Kb Abendua 2013
IEXD0109 Proiektuen koordinazioa, harri naturala eta diseinua deskargatzen... deskargatzen... 302Kb Abendua 2013
IEXD0209 Artisautza eta harri naturala lehengoratzeko obrak deskargatzen... deskargatzen... 224Kb Abendua 2013
IEXD0308 Eragiketa osagarriak egiteko instalazioetan tratatu eta mineralen eta arroken onura eta harri naturala deskargatzen... deskargatzen... 265Kb Ekaina 2015
IEXD0309 Harri naturala, zaharberritzeko lanak gainbegiratzea eta egitea deskargatzen... deskargatzen... 250Kb Abendua 2013
IEXD0409 Harri naturala jartzea deskargatzen... deskargatzen... 283Kb Abendua 2013
IEXM0109 Lurrazpiko eta aire zabaleko indusketetan eragiketa osagarriak deskargatzen... deskargatzen... 381Kb Ekaina 2015
IEXM0110 Hautaketa bidez egindako erauzketa. deskargatzen... deskargatzen... 283Kb Abendua 2013
IEXM0210 Lur azpiko indusketak sekzio txikia da. deskargatzen... deskargatzen... 285Kb Abendua 2013
IEXM0310 Lur azpiko tunel zulatzaileak, sekzio osoko indusketa. deskargatzen... deskargatzen... 228Kb Abendua 2013
IEXM0209 Zundaketak deskargatzen... deskargatzen... 224Kb Abendua 2013
IEXM0309 Tratamendu eta onura mineralak, arrokak eta bestelako materialak deskargatzen... deskargatzen... 228Kb Abendua 2013
IEXM0409 Indusketa lehergaiekin. deskargatzen... deskargatzen... 225Kb Abendua 2013
IEXM0509 Lurpeko instalazioetan lan erauzketa-industria deskargatzen... deskargatzen... 273Kb Abendua 2013
IEXM0609 Eragiketa osagarriak, instalazioen eta ekipoen instalazio eta muntaketa eta mantentze-lan mekaniko indusketa deskargatzen... deskargatzen... 382Kb Ekaina 2015
IEXM0709 Muntatze eta mantentze mekanikoa, instalazio eta ekipo eta instalazio indusketetan semimóviles deskargatzen... deskargatzen... 278Kb Abendua 2013
IEXM0809 Aire zabaleko lehergaiekin egindako deskargatzen... deskargatzen... 226Kb Abendua 2013

Informatika eta komunikazioak lanbide-arloan (IFC)
Kodea Profesionaltasun ziurtagiria Deskargatu gehiago Tamaina Data
IFCD0110 Web orriak prestatzea eta argitaratzea deskargatzen... deskargatzen... 222Kb Abendua 2013
IFCD0111 Lengoaia egituratuen bidezko programazioa kudeatzeko. deskargatzen... deskargatzen... 300Kb Abendua 2013
IFCD0112 Programazio lengoaiak eta datu-base erlazionalak, objektuei zuzendutako deskargatzen... deskargatzen... 288Kb Abendua 2013
IFCD0210 Aplikazioak web teknologiekin garatzea. deskargatzen... deskargatzen... 288Kb Abendua 2013
IFCD0211 Informazioa kudeatzeko sistema deskargatzen... deskargatzen... 288Kb Abendua 2013
IFCM0110 Ahots - eta datu-komunikazioen sistema eragiketatan deskargatzen... deskargatzen... 220Kb Abendua 2013
IFCM0111 Bigarren mailako irrati-komunikazioetako sistemak. deskargatzen... deskargatzen... 288Kb Abendua 2013
IFCM0210 Lehen mailako irrati-komunikazioetako sistemak. deskargatzen... deskargatzen... 220Kb Abendua 2013
IFCM0310 Ahots eta datuen kudeaketa deskargatzen... deskargatzen... 292Kb Abendua 2013
IFCM0410 Komunikazio-sareen kudeaketa eta ikuskapena ere. deskargatzen... deskargatzen... 288Kb Abendua 2013
IFCT0108 Mikroinformatika sistemak osagarriak muntatzeko eta mantentzeko eragiketak deskargatzen... deskargatzen... 262Kb Ekaina 2015
IFCT0109 Segurtasun informatikoa deskargatzen... deskargatzen... 289Kb Abendua 2013
IFCT0110 Sareen arteko eragiketak deskargatzen... deskargatzen... 220Kb Abendua 2013
IFCT0209 Mikroinformatika sistemak deskargatzen... deskargatzen... 222Kb Abendua 2013
IFCT0210 Informatika sistemen operazioa deskargatzen... deskargatzen... 219Kb Abendua 2013
IFCT0309 Sistema mikroinformatikoak eta konpontzea. deskargatzen... deskargatzen... 220Kb Abendua 2013
IFCT0310 Datu-baseen kudeaketa deskargatzen... deskargatzen... 287Kb Abendua 2013
IFCT0409 Sistema domotikoak inmóticos elementu informatikoak ezarri eta kudeatzea, eta, sarrerak eta presentzia kontrolatzeko eta bideozaintza deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Abendua 2013
IFCT0410 Sareen diseinua eta sailen administrazioa deskargatzen... deskargatzen... 289Kb Abendua 2013
IFCT0509 Interneteko zerbitzuen administrazioa deskargatzen... deskargatzen... 289Kb Abendua 2013
IFCT0510 Sistema informatikoen kudeaketa deskargatzen... deskargatzen... 289Kb Abendua 2013
IFCT0609 Sistema informatikoak: deskargatzen... deskargatzen... 288Kb Abendua 2013
IFCT0610 Administrazioa eta enpresa baliabideak planifikatzeko eta programatzeko sistemak, bezeroekiko harremanen kudeaketa deskargatzen... deskargatzen... 289Kb Abendua 2013

Instalazioen eta mantentze-lanen lanbide-arloan (IMA)
Kodea Profesionaltasun ziurtagiria Deskargatu gehiago Tamaina Data
IMAI0108 Iturgintzako eta berokuntzako klimatizazio – etxeko lanak deskargatzen... deskargatzen... 449Kb Ekaina 2015
IMAI0110 Sistema eta instalazio mant. isolamendu termiko eta akustikoa, eta suaren aurkako babes pasiboa deskargatzen... deskargatzen... 220Kb Abendua 2013
IMAI0208 Plangintza, kudeaketa eta muntaketa gainbegiratzea sare eta sistemen mantentze-lanak egitea eta banatzea fluidoak deskargatzen... deskargatzen... 291Kb Abendua 2013
IMAI0210 Muntaketa - eta mantentze-lanak gainbegiratzea eta kudeatzea isolamendu termikoa, akustikoa eta suaren kontrako deskargatzen... deskargatzen... 288Kb Abendua 2013
IMAQ0108 Ekipo industrialen mantentze-lanak eta muntaketa mekanikoa deskargatzen... deskargatzen... 223Kb Abendua 2013
IMAQ0110 Igogailuen instalazioa eta mantenimendua eta igotzeko eta garraiatzeko beste ekipo finkoak deskargatzen... deskargatzen... 223Kb Abendua 2013
IMAQ0208 Plangintza, kudeaketa eta muntaketa gainbegiratzea eta urteko mantentze-lanak egitea makineria, ekipoa eta ekoizpen industriala diseinu automatizatuak deskargatzen... deskargatzen... 292Kb Abendua 2013
IMAQ0210 Instalazioen mantenua proiektuetan, jasogailuak eta garraioa deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Abendua 2013
IMAR0108 Hozteko instalazioak muntatu eta mantentzea deskargatzen... deskargatzen... 225Kb Abendua 2013
IMAR0109 Proiektuen garapena eta ventilación-extracción klimatizazio-instalazioak deskargatzen... deskargatzen... 292Kb Abendua 2013
IMAR0208 Klimatizazio instalazioak muntatu eta mantentzeko eta ventilación-extracción deskargatzen... deskargatzen... 226Kb Abendua 2013
IMAR0209 Hozteko instalazio proiektuen garapena deskargatzen... deskargatzen... 223Kb Abendua 2013
IMAR0308 Uraren banaketa sare eta sistemen proiektuak garatzea deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Abendua 2013
IMAR0309 Plangintza, kudeaketa eta hozteko instalazioak muntatu egiten urteko mantentzea eta gainbegiratzea deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Abendua 2013
IMAR0408 Caloríficas instalazioak muntatu eta mantentzea deskargatzen... deskargatzen... 221Kb Abendua 2013
IMAR0409 Plangintza, kudeaketa eta muntaketa gainbegiratzea eta urteko mantentze-lanak egitea klimatizazio-instalazioen eta ventilación-extracción deskargatzen... deskargatzen... 291Kb Abendua 2013
IMAR0508 Instalazio caloríficas proiektuen garapena deskargatzen... deskargatzen... 292Kb Abendua 2013
IMAR0509 Planifikatu, kudeatu eta egiteko (urteko ikuskapen instalazioen muntaketa eta mantenimendua caloríficas deskargatzen... deskargatzen... 291Kb Abendua 2013

Lanbide-arloa zura, altzaria eta kortxoa (MAM)
Kodea Profesionaltasun ziurtagiria Deskargatu gehiago Tamaina Data
MAMa0109 Kortxozko tapoiak fabrikatzea deskargatzen... deskargatzen... 261Kb Ekaina 2015
MAMA0110 Lortzea, txapak, taula kontratxapatuak, rechapados deskargatzen... deskargatzen... 223Kb Abendua 2013
MAMA0210 Egurrezko partikulen eta zuntzen taulak fabrikatzea deskargatzen... deskargatzen... 221Kb Abendua 2013
MAMA0310 Zura prestatzea deskargatzen... deskargatzen... 264Kb Abendua 2013
MAMA0209 Egur-zerrak deskargatzen... deskargatzen... 221Kb Abendua 2013
MAMA0309 Kortxozko objektuen fabrikazioa deskargatzen... deskargatzen... 261Kb Ekaina 2015
MAMB0110 Altzariak eta instalazioak deskargatzen... deskargatzen... 249Kb Abendua 2013
MAMB0210 Egurrezko eraikin muntatu eta instalatzea deskargatzen... deskargatzen... 224Kb Abendua 2013
MAMD0109 Arotzeriako elementuak eta altzariak ezartzea, bernizak eta lakak deskargatzen... deskargatzen... 262Kb Ekaina 2015
MAMD0110 Zurgintza altzariak eta industrietako ekoizpenaren antolamendua eta kudeaketa deskargatzen... deskargatzen... 250Kb Abendua 2013
MAMD0209 Zurgintza eta altzarigintza deskargatzen... deskargatzen... 262Kb Ekaina 2015
MAMD0210 Egurra eta kortxoaren industria ekoizpenaren plangintza eta kudeaketa, deskargatzen... deskargatzen... 251Kb Abendua 2013
MAMD0309 Zurgintza eta altzarigintza proiektuak deskargatzen... deskargatzen... 247Kb Abendua 2013
MAMR0108 Arotzeriako elementuak eta altzariak. deskargatzen... deskargatzen... 223Kb Abendua 2013
MAMR0208 Zurgintza eta altzarigintza akabera deskargatzen... deskargatzen... 222Kb Abendua 2013
MAMR0308 Zura eta deribatu. deskargatzen... deskargatzen... 232Kb Abendua 2013
MAMR0408 Altzarien instalazioa deskargatzen... deskargatzen... 222Kb Abendua 2013
MAMS0108 Arotzeriako elementuak jartzea. deskargatzen... deskargatzen... 224Kb Abendua 2013

Itsas arrantzako lanbide-arloan (MAP)
Kodea Profesionaltasun ziurtagiria Deskargatu gehiago Tamaina Data
MAPB0112 Akuikulturako instalazioak eta baliabideak biltzea, urpeko jarduerak deskargatzen... deskargatzen... 263Kb Ekaina 2015
MAPN0108 Tresnak eta aparailuak prestatzea eta mantentze-lanak deskargatzen... deskargatzen... 221Kb Abendua 2013
MAPN0109 Ontziak portuan jarduera osagarriak eta lagungarriak al deskargatzen... deskargatzen... 262Kb Ekaina 2015
MAPN0110 Arrantza, itsaski-bilketa eta mailasare jardueretan, itsas garraioa deskargatzen... deskargatzen... 273Kb Ekaina 2015
MAPN0111 Tokiko arrantza deskargatzen... deskargatzen... 263Kb Ekaina 2015
MAPN0112 Arroken atxikitako jarduerak atera eta biltzea. deskargatzen... deskargatzen... 262Kb Ekaina 2015
MAPN0209 Lonja antolatzea deskargatzen... deskargatzen... 289Kb Abendua 2013
MAPN0210 Arrantza jarduerak, tretza, eta arrastatu markoa, itsas garraioa deskargatzen... deskargatzen... 263Kb Ekaina 2015
MAPN0211 Arrantza-parkean gainaldean eta eragiketak deskargatzen... deskargatzen... 264Kb Ekaina 2015
MAPN0212 Uretako motorrak gobernatzeko al diren itsasontzi eta uretako sorospena deskargatzen... deskargatzen... 264Kb Ekaina 2015
MAPN0310 Portuko amarratzeko eta monoboyas deskargatzen... deskargatzen... 261Kb Ekaina 2015
MAPN0312 Erabilera eta kontserbazioa, nekazaritza eta arrantza deskargatzen... deskargatzen... 264Kb Ekaina 2015
MAPN0410 Baxurako arrantza eta itsas garraioko eragiketak deskargatzen... deskargatzen... 263Kb Ekaina 2015
MAPN0412 Karga eta deskargarako eragiketak ponpaketa deskargatzen... deskargatzen... 263Kb Ekaina 2015
MAPN0510 Barruko uretako nabigazioa eta kostaldetik hurbil deskargatzen... deskargatzen... 263Kb Ekaina 2015
MAPN0512 Makinen mantentze-lanak, ekipoak eta instalazioak deskargatzen... deskargatzen... 273Kb Ekaina 2015
MAPN0610 Dokumentuak deskargatzen... deskargatzen... 289Kb Abendua 2013
MAPN0612 Lan-ekipoen mantentze-lan hozteko instalazioen parke bat eta arrantza deskargatzen... deskargatzen... 265Kb Ekaina 2015
MAPN0710 Jarduera behatu eta harrapaketa arrantzontzi bat deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Ekaina 2015
MAPN0712 Portuko eragiketak kargatzea, karga, deskarga, eta desestiba aldaketa deskargatzen... deskargatzen... 343Kb Ekaina 2015
MAPU0108 Gizentzeko arrainak, krustazeoak eta zefalopodoak deskargatzen... deskargatzen... 222Kb Abendua 2013
MAPU0109 Gizentzeko molusku bibalboak. deskargatzen... deskargatzen... 221Kb Abendua 2013
MAPU0110 Akuikultura, haztegia sortzea deskargatzen... deskargatzen... 220Kb Ekaina 2015
MAPU0111 Akuikulturaren produkzioa criadero kudeatzea deskargatzen... deskargatzen... 250Kb Abendua 2013
MAPU0112 Instalazioen mantentze-lanak, akuikultura deskargatzen... deskargatzen... 263Kb Ekaina 2015
MAPU0209 Espezie urtarren gizentzeko jarduerak deskargatzen... deskargatzen... 262Kb Ekaina 2015
MAPU0210 Gizentzeko akuikulturaren produkzioa kudeatzea deskargatzen... deskargatzen... 250Kb Abendua 2013
MAPU0309 Laborantza jarduera, itsas espezie urtarren eta hazkuntza deskargatzen... deskargatzen... 262Kb Ekaina 2015
MAPU0409 Elikagai bizia ekoiztea deskargatzen... deskargatzen... 222Kb Abendua 2013

 

 

Kimika lanbide-arloan (QUI)
Kodea Profesionaltasun ziurtagiria Deskargatu gehiago Tamaina Data
QUIA0108 Saiakuntza fisikoak eta fisikokimikoak deskargatzen... deskargatzen... 289Kb Abendua 2013
QUIA0110 Saiakuntza ez-suntsitzaileak antolatzea eta kontrolatzea deskargatzen... deskargatzen... 291Kb Abendua 2013
QUIA0111 Analisi bioteknologikoa deskargatzen... deskargatzen... 291Kb Abendua 2013
QUIA0112 Saiakuntza suntsitzaileen antolatzea eta kontrolatzea, material eta produktuen ezaugarriak deskargatzen... deskargatzen... 405Kb Ekaina 2015
QUIA0208 Saiakuntza bioteknologikoak eta mikrobiologikoak deskargatzen... deskargatzen... 293Kb Abendua 2013
QUIB0108 Fabrika kimiko kudeaketa eta kontrola. deskargatzen... deskargatzen... 293Kb Abendua 2013
QUIE0111 Prozesu bioteknologikoak eta zerbitzuen antolaketa eta kontrola egitea. deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Abendua 2013
QUIE0108 Lantegi kimiko batean oinarrizko eragiketak deskargatzen... deskargatzen... 225Kb Abendua 2013
QUIE0208 Instalazio eta zerbitzu osagarriak energia eragiketak deskargatzen... deskargatzen... 282Kb Abendua 2013
QUIE0408 Produktuak entregatzeko eta industria kimikoan lan egin deskargatzen... deskargatzen... 269Kb Abendua 2013
QUIE0109 Antolaketa eta kontrola procesas eraldatzailea. deskargatzen... deskargatzen... 293Kb Abendua 2013
QUIE0308 Laborategi kimikoak eta industrietan eta eragiketa osagarriak. deskargatzen... deskargatzen... 263Kb Ekaina 2015
QUIL0108 Analisi kimikoa deskargatzen... deskargatzen... 227Kb Abendua 2013
QUIM0110 Farmaziako produktu eta antzekoak antolatzea eta kontrolatzea deskargatzen... deskargatzen... 288Kb Abendua 2013
QUIM0210 Farmaziako produktuak egokitua eta antzekoak antolatzea eta kontrolatzea deskargatzen... deskargatzen... 289Kb Abendua 2013
QUIM0109 Farmazia-gaiak egitea eta antzekoak deskargatzen... deskargatzen... 224Kb Abendua 2013
QUIM0309 produktu farmazeutikoen eta antzeko eragiketei egokituta. deskargatzen... deskargatzen... 226Kb Abendua 2013
QUIO0109 Paper orea prestatzea deskargatzen... deskargatzen... 222Kb Abendua 2013
QUIO0110 Lixiba beltzak eta energia berreskuratzea deskargatzen... deskargatzen... 224Kb Abendua 2013
QUIO0112 Ore edota semiquímicas kimikoak fabrikatzea deskargatzen... deskargatzen... 264Kb Ekaina 2015
QUIO0212 Produktua pastero-papelero kontrola deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Ekaina 2015
QUIT0110 Polimeroak eta konposatuak eraldatzeko termoegonkorrak antolatzea eta kontrolatzea deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Abendua 2013
QUIT0109 Polimeroak eta konposatuak termoegonkorrak transformatzeko eragiketak deskargatzen... deskargatzen... 227Kb Abendua 2013
QUIT0209 Polimero termoplastikoak transformatzeko eragiketak deskargatzen... deskargatzen... 228Kb Abendua 2013
QUIT0309 Kautxua transformatzeko eragiketak deskargatzen... deskargatzen... 226Kb Abendua 2013
QUIT0409 Kautxua eraldatzea antolatzea eta kontrolatzea deskargatzen... deskargatzen... 291Kb Abendua 2013
QUIT0509 Antolaketa - eta eraldaketa polimero termoplastikoak deskargatzen... deskargatzen... 291Kb Abendua 2013

Bai Lanbide-arloan (SAN)
Kodea Profesionaltasun ziurtagiria Deskargatu gehiago Tamaina Data
SANP0108 Tanatopraxia ere deskargatzen... deskargatzen... 250Kb Abendua 2013
SANT0108 Osasun-laguntza eta hondamendiak jasan baino deskargatzen... deskargatzen... 265Kb Abendua 2013
SANT0208 Osasun-alorreko garraioa deskargatzen... deskargatzen... 221Kb Abendua 2013

Segurtasun eta ingurumen Lanbide-arloan (SEA)
Kodea Profesionaltasun ziurtagiria Deskargatu gehiago Tamaina Data
SEAD0111 Suhiltzaile zerbitzua deskargatzen... deskargatzen... 221Kb Abendua 2013
SEAD0112 Zaintza, babes eta segurtasun pribatuko pertsona deskargatzen... deskargatzen... 380Kb Ekaina 2015
SEAD0211 Suteen prebentzioa eta mantentze-lanak deskargatzen... deskargatzen... 223Kb Abendua 2013
SEAD0212 Zaintza, segurtasun eta babes pribatua. deskargatzen... deskargatzen... 377Kb Ekaina 2015
SEAD0311 Babes zibila eta larrialdiak kudeatu eta koordinatzea deskargatzen... deskargatzen... 294Kb Abendua 2013
SEAD0312 Teleoperaciones arreta, kudeatu eta koordinatzea. deskargatzen... deskargatzen... 264Kb Ekaina 2015
SEAD0411 Baso suteen jagotza eta itzaltze lanak gertakizun eta landa ingurunean eta laguntzea. deskargatzen... deskargatzen... 222Kb Abendua 2013
SEAD0412 Oinarrizko trebakuntza eta txakur-heziketako deskargatzen... deskargatzen... 262Kb Ekaina 2015
SEAD0511 Koordinazioa, baso-suteak eta arrisku eragiketak, ingurune natural eta landatar laguntzea. deskargatzen... deskargatzen... 289Kb Abendua 2013
SEAD0512 Txakurrak instrukzioa eragiketetan segurtasun eta babes zibila deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Ekaina 2015
SEAG0108 Hiri - eta industria-hondakinen kudeaketa deskargatzen... deskargatzen... 261Kb Abendua 2013
SEAG0109 Interpretazioa eta ingurumen-hezkuntza deskargatzen... deskargatzen... 291Kb Abendua 2013
SEAG0110 Izurriak kontrolatzeko zerbitzuak deskargatzen... deskargatzen... 222Kb Abendua 2013
SEAG0111 Atmosferako poluzioaren kontrola deskargatzen... deskargatzen... 288Kb Abendua 2013
SEAG0112 Hondakinen kontrola, isolamendu akustikoa eta bibrazioak deskargatzen... deskargatzen... 287Kb Abendua 2013
SEAG0209 Gune irekietan eta industria-instalazioak. deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Ekaina 2015
SEAG0210 Ura tratatzeko estazioak eragiketak deskargatzen... deskargatzen... 221Kb Abendua 2013
SEAG0211 Ingurumen-kudeaketa deskargatzen... deskargatzen... 287Kb Abendua 2013
SEAG0212 Instalazioak mantentzeko gai kaltegarriak diren mikroorganismoak ugaltzea eta bere barreiadura, aerosolización deskargatzen... deskargatzen... 225Kb Abendua 2013
SEAG0309 Ingurune naturala kontrola eta babesa deskargatzen... deskargatzen... 288Kb Abendua 2013
SEAG0311 Organismo kaltegarriak kontrolatzeko zerbitzuak kudeatzea deskargatzen... deskargatzen... 289Kb Abendua 2013

 

 

Zerbitzu soziokulturalak eta komunitatearentzako Lanbide-arloan (SSC)
Kodea Profesionaltasun ziurtagiria Deskargatu gehiago Tamaina Data
SSCB0109 Komunitatearen dinamizazioa deskargatzen... deskargatzen... 482Kb Ekaina 2015
SSCB0110 Sustapena, programazioa eta kultur ekintzak deskargatzen... deskargatzen... 287Kb Abendua 2013
SSCB0111 Liburutegiko zerbitzuak deskargatzen... deskargatzen... 287Kb Abendua 2013
SSCB0209 Haur eta gazteen astialdiko hezkuntza jarduerak sustatzea deskargatzen... deskargatzen... 265Kb Ekaina 2015
SSCB0211 Haur eta gazteen astialdiko hezkuntza jarduerak zuzentzea eta koordinatzea deskargatzen... deskargatzen... 287Kb Abendua 2013
SSCE0109 Gazte informazioa deskargatzen... deskargatzen... 287Kb Abendua 2013
SSCE0110 Enplegurako lanbide heziketaren irakaskuntza deskargatzen... deskargatzen... 287Kb Abendua 2013
SSCE0111 Gizarte eta hezkuntzako esku-hartzea pertsona desgaituekin sustatzea deskargatzen... deskargatzen... 288Kb Abendua 2013
SSCE0112 Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen arreta irudian (ACNEE) ikastetxeetan deskargatzen... deskargatzen... 401Kb Ekaina 2015
SSCE0212 Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko deskargatzen... deskargatzen... 291Kb Ekaina 2015
SSCG0109 Pertsona ezinduak lan-munduratzeko deskargatzen... deskargatzen... 292Kb Abendua 2013
SSCG0111 Deiak kudeatzea. deskargatzen... deskargatzen... 220Kb Abendua 2013
SSCG0112 Gorren komunitatearen parte hartzea sustatu eta deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Abendua 2013
SSCG0209 Gizarte bitartekaritza deskargatzen... deskargatzen... 399Kb Ekaina 2015
SSCG0211 Pertsonaren eta elkartearen sordociega arteko bitartekaritza deskargatzen... deskargatzen... 293Kb Abendua 2013
SSCI0109 Etxeko erabilera deskargatzen... deskargatzen... 262Kb Ekaina 2015
SSCI0112 Laguntza txakurren jarraibidea deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Ekaina 2015
SSCI0209 Garbiketa kudeatzea eta antolatzea deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Ekaina 2015
SSCI0212 Ehorzketak eta mantentze lanetan. deskargatzen... deskargatzen... 263Kb Ekaina 2015
SSCI0312 Bezeroaren arreta eta ekintzak antolatu duen protokoloa irudian, hileta zerbitzuak deskargatzen... deskargatzen... 264Kb Ekaina 2015
SSCI0412 Hileta-zerbitzuak eragiketak deskargatzen... deskargatzen... 263Kb Ekaina 2015
SSCS0108 Arreta soziosanitarioa etxean deskargatzen... deskargatzen... 223Kb Abendua 2013
SSCS0208 Mendeko pertsonei gizarte-erakundeetan laguntza soziosanitarioa eskaintzea deskargatzen... deskargatzen... 223Kb Abendua 2013

Lanbide-arloa ehungintza, jantzigintza eta larrugintza (TCP)
Kodea Profesionaltasun ziurtagiria Deskargatu gehiago Tamaina Data
TCPC0109 Larrugintza eta oinetakoen konponketa deskargatzen... deskargatzen... 223Kb Abendua 2013
TCPF0109 Ehungintza, jantziak eta azala eta artikuluak konpondu eta egokitzea deskargatzen... deskargatzen... 223Kb Abendua 2013
TCPF0111 Larrua ontzeko eragiketa osagarriak deskargatzen... deskargatzen... 220Kb Abendua 2013
TCPN0312 Ikuzketa industriala izatea, eta eragiketa osagarriak deskargatzen... deskargatzen... 263Kb Ekaina 2015

Familia profesionala garraioa eta ibilgailuen mantentzea (TMV))
Kodea Profesionaltasun ziurtagiria Deskargatu gehiago Tamaina Data
TMVB0111 Trenbide sistema mekaniko birakaria materiala zaintzea. deskargatzen... deskargatzen... 224Kb Abendua 2013
TMVB0211 Trenbide sistema elektriko eta elektronikoen mantentze material birakaria deskargatzen... deskargatzen... 220Kb Abendua 2013
TMVG0109 Ibilgailuen elektromekanika eragiketa osagarriak. deskargatzen... deskargatzen... 302Kb Ekaina 2015
TMVG0110 Elektromekanika arloko urteko planifikazioa eta kontrola deskargatzen... deskargatzen... 289Kb Abendua 2013
TMVG0209 Sistema elektriko eta elektronikoen ibilgailuen mantentze-lanak deskargatzen... deskargatzen... 375Kb Ekaina 2015
TMVG0210 Nekazaritzako makineria eta sistema guztiak eskuz mantentzea, eraikuntza eta obra zibilak, erauzketa industriak eta, bere ekipoak eta tresnak deskargatzen... deskargatzen... 223Kb Abendua 2013
TMVG0309 Transmisio-sistemak eta errodaje-trenak indarra mantentzeko ibilgailuak deskargatzen... deskargatzen... 224Kb Abendua 2013
TMVG0310 Motorraren mantentze-lanak baita segurtasun - eta erosotasun-sistema elektrikoak, makineriaren, erauzketa industriak eta eraikuntza eta obra zibila deskargatzen... deskargatzen... 263Kb Ekaina 2015
TMVG0409 Motorraren eta haren sistema laguntzaileak mantentzea deskargatzen... deskargatzen... 224Kb Abendua 2013
TMVI0108 Autobusak gidatzeko deskargatzen... deskargatzen... 347Kb Ekaina 2015
TMVI0112 Ibilgailuak gidatzeko turismo eta furgonetak. deskargatzen... deskargatzen... 266Kb Ekaina 2015
TMVI0208 Ibilgailu astunak gidatzeak dituen merkatugaien errepidezko garraioa deskargatzen... deskargatzen... 265Kb Ekaina 2015
TMVL0109 Ibilgailuen mantentze-lanen eragiketa osagarriak karrozeriak deskargatzen... deskargatzen... 266Kb Ekaina 2015
TMVL0209 Egiturazko elementuak mantentzeko ibilgailuak ez karrozeriak deskargatzen... deskargatzen... 220Kb Abendua 2013
TMVL0309 Karrozeriak mantentzea ibilgailuen egiturak deskargatzen... deskargatzen... 230Kb Abendua 2013
TMVL0409 Ibilgailuen gainazalak txukuntzea eta dekorazioa deskargatzen... deskargatzen... 220Kb Abendua 2013
TMVL0509 Ibilgailuak pintatzea deskargatzen... deskargatzen... 220Kb Abendua 2013
TMVL0609 Karrozeriaren Arloan urteko plangintza eta kontrola deskargatzen... deskargatzen... 287Kb Abendua 2013
TMVO0109 Mantentze-lan aeronautikoa eragiketa osagarriak deskargatzen... deskargatzen... 405Kb Ekaina 2015
TMVO0111 Bidaiarien kabinako eskifaia deskargatzen... deskargatzen... 375Kb Ekaina 2015
TMVO0112 Eragiketa osagarriak joatea, bidaiariak, bagajeak eta merkantziak eta aireportuetan hegazkin deskargatzen... deskargatzen... 375Kb Ekaina 2015
TMVO0212 Laguntza bidaiarien, tripulazioen, aireontzi eta aireportu salgai deskargatzen... deskargatzen... 405Kb Ekaina 2015
TMVU0110 Mantentze-lanetako eragiketa osagarriak sistemak eta ekipoak kirol -, jolas - ontziak deskargatzen... deskargatzen... 404Kb Ekaina 2015
TMVU0111 Pintura, konponketa eta eraikuntza elementu indartutako plastikozko ontziak zur-zuntza kirol eta josteta deskargatzen... deskargatzen... 225Kb Abendua 2013
TMVU0112 Instalazioaren mantentze-lan propulsora, makina eta ekipo osagarriak ontziak deskargatzen... deskargatzen... 404Kb Ekaina 2015
TMVU0210 Gainazalen estaldura eta mantentze-lanen eragiketa osagarriak egitura-elementuak kirol, jolas - ontziak deskargatzen... deskargatzen... 264Kb Ekaina 2015
TMVU0211 Zurezko elementuen mantentze-lanak eta aisialdirako ontziak. deskargatzen... deskargatzen... 222Kb Abendua 2013
TMVU0212 Sistema elektriko eta elektronikoen mantentze eta kirol eta josteta ontziak jartzea deskargatzen... deskargatzen... 264Kb Ekaina 2015
TMVU0311 Jolas eta kirol ontzietarako eusteko aparailuak deskargatzen... deskargatzen... 225Kb Abendua 2013
TMVU0312 Sistemen eta ekipoen mantentze lanak antolatu eta gainbegiratzea eta aisialdirako ontziak. deskargatzen... deskargatzen... 263Kb Ekaina 2015
TMVU0412 Baina ontziak urteko antolatzea eta gainbegiratzea. deskargatzen... deskargatzen... 266Kb Ekaina 2015
TMVU0512 Egiturazko elementuak eta mantentze-lanak gainbegiratzea eta antolatzea ontzien kirol eta josteta gainazalen estaldura deskargatzen... deskargatzen... 347Kb Ekaina 2015

Beira eta zeramika lanbide-arloan (VIC)
Kodea Profesionaltasun ziurtagiria Deskargatu gehiago Tamaina Data
VICF0109 Oinarrizko eragiketak eta zeramika lantegian ekipo automatiko deskargatzen... deskargatzen... 264Kb Ekaina 2015
VICF0110 Lanak egiteko eskura, esmalteak eta pigmentu zeramikoak deskargatzen... deskargatzen... 222Kb Abendua 2013
VICF0111 Erakundearen produktuak fabrikatzea, esmalteak eta pigmentu zeramikoak deskargatzen... deskargatzen... 250Kb Abendua 2013
VICF0209 Eskuzko eragiketa edo produktu zeramikoen erdiautomatikoa. deskargatzen... deskargatzen... 262Kb Ekaina 2015
VICF0210 Produktu zeramikoak fabrikatzeko eragiketen dira deskargatzen... deskargatzen... 222Kb Abendua 2013
VICF0211 Produktu zeramikoen ekoizpenaren antolaketa deskargatzen... deskargatzen... 251Kb Abendua 2013
VICF0311 Zeramika lanak egitea deskargatzen... deskargatzen... 246Kb Abendua 2013
VICF0411 Materialen kontrola, laborategiko prozesu eta produktu zeramikoak deskargatzen... deskargatzen... 226Kb Abendua 2013
VICI0109 Beirazko produktuen fabrikazioa eta eraldaketa eta erdiautomatikoa eskuliburua deskargatzen... deskargatzen... 262Kb Ekaina 2015
VICI0110 Apainketa eta beira moldatua deskargatzen... deskargatzen... 262Kb Ekaina 2015
VICI0112 Beira industria kalitatearen saiakuntzak deskargatzen... deskargatzen... 263Kb Ekaina 2015
VICI0212 Beirazko produktuak fabrikatzea, eraldatzea antolatzea deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Ekaina 2015
VICI0312 Beirazko produktuen ekoizpenaren antolaketa deskargatzen... deskargatzen... 290Kb Ekaina 2015
VICI0412 Beiraren fabrikazioa eta eraldaketa eragiketa automatikoki linean deskargatzen... deskargatzen... 376Kb Ekaina 2015