MURRIZTAPENAK ETA HOBARIAK GIZARTE SEGURANTZA

Murriztapenak eta hobariak norberaren konturako langileei gizarte segurantzan aplikatzekoak zaizkien ezarritakoaren arabera Legea20/2007, - 11 enplegatu publikoaren estatutuak aldatu zuen Autonomoa, uztailaren Legea6/2017, 24 lan autonomoa eta Premiazko erreformen, urriaren Real Decreto-Ley28/2018, 28 balioa eguneratzeko, abenduaren pentsio publikoen eta gizarte-arloko beste premiazko neurri batzuei buruzkoa, lanari eta erabilera.

1.- Eragiten dituzten Langileen hasierako alta edo behar ez duten alta-egoera 2 aurreko urteetan, langile autonomoen erregimen berezian (RETA).

(Epea 2 urte izango da 3 urte hori eskuratu du autonomoak hobariak / aurreko murrizketak egingo dira langile horien alta emanda egon den denbora-tartea.)

Barruko gutxieneko kotizazio-oinarria:

Hileko Kuota Bakarra 60 kuota euro hilean kontingentzia arruntengatiko eta kontingentzia profesionalak,12 hilabete altaren eragin-dataren ondorengo.

Kotizazio-oinarria bat aukeratzen duten dagokien baino handiagoak:

Hileko kuotaren% 80ko murrizketa baliokidea, eragin-dataren ondorengo 12 hilabeteetan.

Hasierako aldia baino geroago 12 aurreko bi kasu horiek alde batera utzita, eta aurreikusitako hilabete aukeratutako kotizazio-kuotari aplikatu ahal izango dira, gertakizun arruntengatik, arte, eta gehienez 12 hilabete bete arte, gehienez ere 24 hilabete altaren eragin-dataren ostean, eskala honen arabera:

  1. Murriztapena kuotaren% 50 6 hiletan hasierako epearen ondorengo edozein aurreikusitako lehendabiziko bi.
  2. Murriztapena 30 kuotaren ehuneko bitartean 3 hilabete letran adierazitako aldiaren osteko a).
  3. Hobaria 30 kuotaren ehuneko bitartean 3 hilabete letran adierazitako aldiaren osteko b).

Ere norbere konturako langileek edo bizi autonomoa eta jarduera egiten den udalerri batean udal-errolda eguneratua duten jardueraren hasieran baino gutxiago jasotzen 5.000 biztanle-prozesuaren hasierako aldia bukatu zen.12 hilabeteko kotizazio-onurak aplikatzeko eskubidea izango du, aurreko paragrafoetan ezarritako bitartean 12 hilabeteko epean. Kasu horietan, pizgarri horiek ez dira aplikatuko egiteko hobariak eta murrizketak 12 hurrengo atalean aipatzen diren hasierako aldia hilabete2.

Neurri horiek jasotzeko bitartean 12 hilabeteko epean, norbere konturako langileek edo autonomoa hasierako aldiari, honako hauek bete beharko ditu:

1.º Udalerriren batean erroldatuta egotea baino gutxiago 5.000 biztanle erroldako datu ofizialen arabera, indarrean dagoen erregimen berezian alta emateko unean gizarte segurantzako beren konturako langileen edo langile autonomoen eskubidea sortzen duen artikulu honetan barne hartutako pizgarria.

2.º Erroldan alta emanda Egon zergapekoen zerga administrazioko estatu agentziaren edo foru ogasunen hartarik garatzeko lekua. jotako jardueraren udalerriko biztanleen udal errolda bat baino txikiagoa bada 5.000 biztanle.

3.º Mantentzea edo bere konturako jarduera autonomoan alta, goian aipatutako udalerria eta bi urte igaro baino lehenago, erregimen berezian, gizarte segurantzako beren konturako langileen edo langile autonomoen eragiten duen eskubidea; bai eta pizgarri artikulu honetan barne hartutako udalerri berean erroldatuta egon hori egin ondorengo lau urteetan.

2.- Langile adingabeak 30 urteetan, edo beherako emakumezkoak 35 urte hasierako alta alta-egon edo ez sortzen 2 aurreko urteetan da RETA.

(Epea 2 urte izango da 3 urte hori eskuratu du autonomoak hobariak/aurreko murrizketak egingo dira langile horien alta emanda egon den denbora-tartea)

Murrizketak eta hobariak orokorrean xedatutakoez gain, dagokion hobaria kontingentzia arruntengatiko kuotaren% 30 gehiago irudian, hobariaren urteko aldia amaitu eta hurrengo 12 hilabeteetan orokorrean aurreikusitako. Kasu horretan, murrizketak eta hobariak 36 hilabete iraungo du.

3.- % 33Ko edo gehiagoko ezgaitasun maila duen langile batek irudian, (hasierako edo agertu duten) eta terrorismoaren biktima eta genero-indarkeriaren biktima diren eta ez diren egoera edo hasierako alta ematen zaien izena da, aurreko bi urteetako RETA.

Barruko gutxieneko kotizazio-oinarria:

Hileko Kuota Bakarra 60 kuota euro hilean kontingentzia arruntengatiko kontingentzia profesionalak,12 hilabete altaren eragin-dataren ondorengo.

Kotizazio-oinarria bat aukeratzen duten dagokien baino handiagoak:

Murrizketa baliokidea 80 kuotaren ehuneko, baita aldi baterako ezintasunaren kasuan, 12 lehen hilabete altaren eragin-dataren ondorengo.

Hasierako epea hamabi hilabete geroago irudian jasotako bi kasu horiek, gorabehera eta kotizazio-oinarria aukeratu dezake, kuotaren %50eko hobaria aplikatu zuten gertakizun arruntengatik (aldi baterako ezintasuna barne. 48 hilabetez gehienez bost urte bete arte (alta datatik ondorioak.

Ere norbere konturako langileek edo bizi autonomoa eta jarduera egiten den udalerri batean udal-errolda eguneratua duten jardueraren hasieran baino gutxiago jasotzen 5.000 biztanle-prozesuaren hasierako aldia bukatu zen12 hilabeteko kotizazio-onurak aplikatzeko eskubidea izango du, aurreko paragrafoetan ezarritako bitartean 12 hilabeteko epean. Kasu horietan, pizgarri horiek ez dira aplikatuko egiteko hobariak eta murrizketak 12 hurrengo atalean aipatzen diren hasierako aldia hilabete2.

Neurri horiek jasotzeko bitartean 12 hilabeteko epean, norbere konturako langileek edo autonomoa hasierako aldiari, honako hauek bete beharko ditu:

1.º Udalerriren batean erroldatuta egotea baino gutxiago 5.000 biztanle erroldako datu ofizialen arabera, indarrean dagoen erregimen berezian alta emateko unean gizarte segurantzako beren konturako langileen edo langile autonomoen eskubidea sortzen duen artikulu honetan barne hartutako pizgarria.

2º. Erroldan alta emanda Egon zergapekoen zerga administrazioko estatu agentziaren edo foru ogasunen hartarik garatzeko lekua. jotako jardueraren udalerriko biztanleen udal errolda bat baino txikiagoa bada 5.000 biztanle.

3.º Mantentzea edo bere konturako jarduera autonomoan alta, goian aipatutako udalerria eta bi urte igaro baino lehenago, erregimen berezian, gizarte segurantzako beren konturako langileen edo langile autonomoen eragiten duen eskubidea; bai eta pizgarri artikulu honetan barne hartutako udalerri berean erroldatuta egon hori egin ondorengo lau urteetan.

ZENBATEKOA:

aplikatzekoa den kuotaren %100 oinarritzat zuen, aurreko 12 hilabeteetako batez besteko langileak barne hartzen den egunaren neurri hori, dagokion kotizazio mota nahitaezkoa dela jarduera errege lege-dekretuan ezarritako Hobari hau bateragarria izango da 11/1998.

IRAUPENA:

Iraupena izango du, atseden-orduetan; gutxienez hilabete bat.

ARAUDIA:

Artikulua 38 legea 20/2007, 11 enplegatu publikoaren estatutuak, Autonomoa, uztailaren legeak aldatua 6/2017, 24 aldatzen duena eta urriaren buruzko arautegia eguneratzen eta autoenplegua sustatzeko neurriak hartzen dira eta lan autonomoa sustatzekoa eta.

ZENBATEKOA:

Langile autonomoak jarduera bertan behera utzi beharko dira, amatasun, adopzio, zaintza eta tutoretza-helburuekin adopzio, harrera eta norberaren konturako jarduera bat egin dira berriro 2 urteko kargua uztea.

Barruko gutxieneko kotizazio-oinarria:

Kuota finkoko izango dituen kontingentzia arruntengatiko eta profesionalak 60 euro hilean.

IRAUPENA:

Bitartean 12 hilabete igaro baino lehen berriz lanean hastea.

Kotizazio-oinarria bat aukeratzen duten dagokien baino handiagoak:

Irudian, hobaria kontingentzia arruntengatiko kotizazioa zein ehuneko 80 baliokidea, egunaren ondorengo lehen 12 hilabeteetan berehala eragin handia.

ARAUDIA:

Artikulua 38 legearen bis 20/2007, 11 enplegatu publikoaren estatutuak, Autonomoa, uztailaren legeak aldatua 6/2017, 24 agindua, urriaren arloko araudia aldatu eta eguneratu egiten autoenpleguko eta neurri egokiak hartzen dira sustatu eta bultzatzeko lan autonomoa eta ekonomia sozial eta errege Decreto-Ley 28/2018, 28 balioa eguneratzeko, abenduaren pentsio publikoen eta gizarte-arloko beste premiazko neurri batzuei buruzkoa, lanari eta erabilera.