• Jaso ondoren, prestazioaren zenbatekoa kalkulatzeko, jarduera hasi eta gehienez hilabeteko epean.
  • Aurrean aurkeztu estatuko enplegu zerbitzu publikoak justifikatzen diren agiriakekarriko du jarduera hasteko.
  • Jasotako zenbatekoa ekarpena egingo du, eta nahitaezko gizarte-segurantza, kooperatibak edo lan-sozietateak edo merkataritzakoak edo garatzeko beharrezkoa den inbertsioa bada, jardueraren langile autonomoak.
  • Baldin estatutuetan aurreikusten lukeela gainditu behar duten bazkideen probaldia epearen barruan aurkeztu beharko du, jakinarazpena jaso eta hilabeteko ordainketa bakarraren onespena, kooperatibako kontseilu errektorearen erabakiaren ondoren, onartu den bazkide izaera egonkorra trabajadoracon sociotrabajador edo gaindituz gero, proba-aldia amaitutakoan.