PRAKTIKETAKO KONTRATUAK

Praktikaldiko kontratua

El praktikaldiko kontratua helburua da langileak maila profesional egokia lortzeko ikasketen al egiteko. Ez da bakarrik lan jakin batean esperientzia hartzea, horrek egindako ikasketak egiten aritu baita.

Zein da araua:

 • Gaia 11.1 Errege Dekretu Legegilea 2/2015, 23 urrian onartu zuen langileen estatutuaren legearen testu bategina.
 • RD. 488/98, 27 martxoko lana garatzen duen artikulua.11 urteko prestakuntza kontratuen arloko langileen estatutuaren.
 • Legea 3/2012, 6 uztailean, lan-merkatua berritzeko premiazko neurriei buruzko alegia.

Kontratu hau eskuratu dutenek, unibertsitateko titulua edukitzea edo dezake concertarse erdi edo goi mailako lanbide heziketa edo titulu baliokide gisa ofizialki onartutako, legeen arabera arautzen indarrean dagoen hezkuntza-sistema, profesionaltasun ziurtagiria edo, lege organikoan ezarritakoaren arabera 5/2002, 19 ekainean, kualifikazioen eta lanbide heziketaren, lanbide horretarako gaitzen duten.

Bost urte baino gehiago igaro ez badira, kontratua sinatzen den zazpi batekin edo langile ezinduak, ikasketak amaitu zenetik.

 • Idatziz eta berariaz jaso behar da langilearen titulazioa formalizarse behar zuten, eta kontratuaren iraupenean zehar praktikak egiteko jarri genituen.
 • Jakinarazi beharko al dute buruan estatuko enplegu zerbitzu publikoa 10 eguneko hitzarmen hori, eta luzapena.
 • Langile minusbaliatua bada kontratua formalizatuko da kontratua gauzatzeko egiten dute, lau aletan, eredu ofizialean. Irudian, kontratua bidaliko da gizarte segurantzako erregimenean alta eskatzea, baita minusbaliotasun ziurtagiria.
 • Urrutiko langileen kasuan, adierazi egin beharko da kontratuan prestazioa egiten den lekua.
 • Kontratua lanaldi partzialekoa bada, kontratuan agertu behar du laneko ohiko ordu-kopurua egunean irudian, astean, hilean edo urtean kontratutako eta banaketa irudian, al. eskakizun horiek Ez observarse, kontratua lanaldi osorako egin direla ulertuko da, salbu aurkako froga horrek zerbitzuak partzialak direla erakusten kontratatutako orduen kopurua eta banaketa.
 • Epe hori ezin izango da sei hiletik beherakoa, ez eta bi urtetik gorakoa ere. muga horien barruan sektoreko hitzarmen kolektiboetan kontratuaren iraupena zehaztu ahal izango dute, praktikaldiko kontratua bi urte baino gutxiagorako hitzartu denean, luzapenak bi adostu arte, sei hilabeteko gutxieneko iraupeneko.
 • Probaldia ezin izango da izan hilabetetik gorakoa, erdi-mailako titulua izatea edo maila profesionaltasun-ziurtagiria 1 edo 2 bi hilabete dauden langileentzat edo goi-mailako titulua edo maila profesionaltasun-ziurtagiria 3 hitzarmen kolektiboa, salbu.
 • Langilearen urteko ordainsari praktikaldiko langileentzat hitzarmen kolektiboan ezarritakoa izango da, baina, bestela, beheko irudian, %75 edo %60koa izango al da kontratuaren lehenengo edo bigarren urtez urteko indarraldia, hurrenez hurren, hitzarmenean finkatutako urteko soldata lanpostu bera edo antzekoa duen langile bat.
  Al da inoiz baino soldata gutxieneko soldata. lanaldi partzialerako kontratatutako Langileen kasuan, soldata hitzartutako lanaldiaren arabera murriztuko da.
 • Kontratua amaitzean, alegia, enpresaburuak langileak jasotzen duen agiria eman beharko al du praktiken iraupena, betetako lanpostua edo lanpostuak, eta horietan egindako lan nagusiak.
 • Praktiketarako kontratatutako langileek ezin izango dute bi urte baino denbora berean edo enpresak bestelako titulazio bera dela.
 • Langileak enpresan jarraitzen badu, kontratua amaitu arte. irudian, concertarse probaldia ez da berria, computándose praktiken iraupenaren antzinatasuna zenbatzeko enpresan.
 • Aldi baterako laneko enpresen bidez kontratatutako langileek lan egin ahal izateko, praktiketako kontratuak enpresen esku jartzen dituzten kontratu hori arautzen duen araudian aurreikusitakoaren arabera alegia.
 • Kontratu mugagabe bihurtzeak lanaldi osoko edo lanaldi partzialeko, praktikaldiko kontratuak eta kontratatutako langileen kasuan, enpresa erabiltzaileen esku jarri eta praktika, ordea, etenik gabe, lan-kontratu mugagabea duten langile horiek emango du eskubidea izango dute:
  • Gizarte segurantzako enpresa-kuotaren honako hobaria ere izango da 500 Euro urtean, hiru urtez. bada, emakume batekin kontratua egin da 700 Euro/urtean.
 • Hobari horiek jaso ditzakete enpresek ez 50 langileak kontratatzeko unean