ALDI BATERAKO KONTRATUAK KONTRATU MUGAGABE BIHURTZEKO, NEKAZARITZAKO LANGILEAK

Nekazaritzako langileak kontratua

Behin-behineko kontratuak kontratu finko bihurtzea, berariazko klausulak kontratu mugagabeak edo kontratu finko etendunak nekazaritzako langileak

Langileen betebeharrak

Langileak, Nekazaritzako Sistema berezian sartuta, besteren konturako langileak, aldi baterako kontratu bat sinatu eta indarrean izango dena delakoa ospatzen den egunean.

Enpresaren betebeharrak

Enplegua, enpresak kontratatutako langile gutxiago egon beharko al irudian 3 2005eko urteko kontratua aldatu zenetik. betebehar horiek Bete ezean, itzuli egin beharko al zuten pizgarria.

Ezarri gabeko guztian, xedapen honetan jasotako xedapenak aplikatuko dira legearen i. kapituluko I sekzioan ( 43 / 2006 , 29 abenduan, hazkundea eta enplegua hobetzeko (alegia, artikuluan ezarritakoa izan ezik. 2 . 7 .

Laguntza

Enpresak langileei Sistema bereziaren barruan duten besteren konturako langileentzat ezarritako Nekazaritzako gizarte segurantzako erregimen orokorrean, eraldatzeko, urteko lehen 1 urtarrila 2021 aldi baterako lan-kontratuak sinatutako, langile horiek, hori egin den data edozein izanda ere, kontratu mugagabea, aldizkako kontratu finkoak – barne, eskubidea izango dute kuotan honako hobari hauek kontingentzia arruntengatiko gizarte segurantzan enpresa:

a) Si el contrato se refiere a trabajadores encuadrados en el grupo 1 o, eta zerbitzua ematen duten hilabete osoan duten hileko kotizazio-oinarria baino. 1 . 800 euroko hobaria aplikatuko da 40 euro/hilean ( 480 euro/urteko), bi urtez.
Emakumeen kasuan, hobari horiek dira. 53 , 33 euro/hilean ( 640 euro/urte)

b) Si el contrato se refiere a trabajadores encuadrados en el grupo 1 o, zure kotizazio-oinarria izango da eta kotizatzen duten egindako benetako lanaldiak baino txikiagoa bada. 81 euroko hobaria aplikatuko da 2 euro/eguneko, bi urtez.
Emakumeen kasuan, hobari horiek. 2 , 66 euro/eguneko.

c) kontratuaren barnean hartzen Badu langileak kotizazioko taldeetakoren bitartean. 2 eta 11 hileko kotizazio-oinarria baino txikiagoa izan beharko du. 1 . 800 eguneko euro bat eta oinarrizko baino. 81 , 82 hobaria izateko, beharrezkoa izango da dagokion kuota zenbatekoa gainditzen ez badu, kontingentzia arruntak 94 . 63 euro/hil, eta 4 , 30 egindako benetako orduak eurokoa dela, bi urtez.
Emakumeen kasuan, hobariaren zenbatekoa izango da behar den zenbatekoa gainditzen ez badu, kontingentzia arruntak 63 . 09 euro/hil, eta 2 , 87 egindako benetako orduak eurokoa dela.