MINUSBALIATUAK KONTRATATZEARI HOBARIAK ETA MURRIZKETAK

Kontratu mugagabea

Hobariaren urteko zenbatekoa:

Desgaitasuna

 • 45 urtetik beherakoak: gizonak, 4.500 euro; emakumeak, 5.350 euro.
 • 45 urtetik gorakoak: gizonak eta emakumeak, 5.700 euro.

Desgaitasun larria

 • 45 urtetik beherakoak: gizonak, 5.100 euro; emakumeak, 5.950 euro.
 • 45 urtetik gorakoak: gizonak eta emakumeak, 6.300 euro.

Iraupena: kontratua indarrean dagoen bitartean.

Bihurketa: kontratua indarrean dagoen bitartean.

Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Araudia: 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzekoa. [Permalink ELI]

Enpresa arruntetan enplegua sustatzeko aldi baterako kontratuak, praktika profesionala lortzeko praktika profesionala lortzekokontratuak eta ikas-ekinezko kontratuak bihurtzea

Enplegu-eskatzaileak direnean.

Hobariaren urteko zenbatekoa:

Desgaitasuna

 • 45 urtetik beherakoak: gizonak, 4.500 euro; emakumeak, 5.350 euro.
 • 45 urtetik gorakoak: gizonak eta emakumeak, 5.700 euro.

Desgaitasun larria

 • 45 urtetik beherakoak: gizonak, 5.100 euro; emakumeak, 5.950 euro.
 • 45 urtetik gorakoak: gizonak eta emakumeak, 6.300 euro.

Iraupena: kontratua indarrean dagoen bitartean.

Bihurketa: kontratua indarrean dagoen bitartean.

Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Araudia: 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzekoa. [Permalink ELI]

Enplegua sustatzeko aldi baterako kontratua

Enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta.

Hobariaren urteko zenbatekoa:

Desgaitasuna

 • 45 urtetik beherakoak: gizonak, 3.500 euro; emakumeak, 4.100 euro.
 • 45 urtetik gorakoak: gizonak, 4.100 euro; emakumeak, 4.700 euro.

Desgaitasun larria

 • 45 urtetik beherakoak: gizonak, 4.100 euro; emakumeak, 4.700 euro.
 • 45 urtetik gorakoak: gizonak: 4.700 euro; emakumeak. 5.300 euro.

Iraupena: kontratua indarrean dagoen bitartean.

Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Araudia: 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzekoa. [Permalink ELI]

Enplegu-zentro berezi batek kontratu mugagabea edo aldi baterakoa egitea eta aldi baterako kontratu guztiak bihurtzea

Urteko zenbatekoa: enpresa-kuoten % 100eko hobaria kontzeptu guztiengatik.

Iraupena: kontratua indarrean dagoen bitartean.

Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Araudia: 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzekoa. [Permalink ELI]

Desgaitasuna duten langabeak dituen langilea ordezteko kontratuak, desgaitasuna duten eta aldi baterako ezintasun-egoeran dauden langileak ordezkatzeko

Urteko zenbatekoa: enpresa-kuoten % 100eko hobaria kontzeptu guztiengatik.

Iraupena: kontratua indarrean dagoen bitartean.

Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Araudia: 45/2002 Legea, abenduaren 12koa, langabeziatik babesteko sistema erreformatzeko eta lan-aukerak areagotzeko premiazko neurriei buruzkoa.[Permalink ELI]

Txandakako prestakuntzarako kontratua

Desgaitasuna duten langileen kasuan, adin-mugarik gabe.

Enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta.

Enpresariaren kuotak murriztea, enpresako plantillaren arabera, urteko zenbatekoan:

 • 250 langile baino gutxiagoko enpresak: % 100.
 • 250 langile edo gehiagoko enpresak: % 75.

Gazte Bermea Sistema Nazionalean izena emanda dauden langileen kasuan,  bonifikazioa izango da.

Iraupena: kontratua indarrean dagoen bitartean.

Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Araudia: 3/2012 Legea, uztailaren 6koa, lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa.  [Permalink ELI]

Praktika profesionala eskuratzeko eta txandakako prestakuntzarako kontratua, 3/2012 Legeak ezarritako murrizketaren alde egin ez bada

Kontingentzia arruntengatiko enpresa-kuotaren % 50eko murrizketa.

Iraupena: kontratua indarrean dagoen bitartean.

Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Araudia: 2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena. [Permalink ELI]

Norberaren konturako langile ezinduak, genero-indarkeriaren biktimak eta terrorismoaren biktimak, hasierako alta eragiten dutenak edo aurreko bi urteetan altan egon ez direnak, kotizazio-oinarri minimoa aukeratzen dutenak

 • Altaren ondorioak izan eta hurrengo 12 hilabeteetan, 60 euroko tarifa laua hilean, kontingentzia arrunten kuotaren gaineko murrizketari dagokiona, aldi baterako ezintasuna barne.
 • Hurrengo 48 hilabeteetan, alta-datatik gehienez 5 urteko aldia bete arte, kontingentzia arrunten kuotaren gaineko % 50eko hobaria, aldi baterako ezintasuna barne.

Jarduera 5.000 biztanletik beherako udalerrietan egiten bada:

 • Altaren ondorioak izan eta hurrengo 24 hilabeteetan, 60 euroko tarifa laua hilean, kontingentzia arrunten kuotaren gaineko murrizketari dagokiona, aldi baterako ezintasuna barne.
 • Hurrengo 36 hilabeteetan, alta-datatik gehienez 5 urteko aldia bete arte, kontingentzia arrunten kuotaren gaineko % 50eko hobaria, aldi baterako ezintasuna barne.

Araudia:

20/2007 Legea, uztailaren 11koa, Lan Autonomoaren Estatutuarena. [Permalink ELI]

6/2017 Legea, urriaren 24koa, Lan Autonomoaren Presako Erreformena. [Permalink ELI]

Norberaren konturako langile ezinduak, genero-indarkeriaren biktimak eta terrorismoaren biktimak, baldin eta hasierako alta eragiten badute edo aurreko bi urteetan altan egon ez badira, eta gutxieneko oinarria baino kotizazio-oinarri handiagoa aukeratzen badute.

 • Altaren ondorioak izan eta hurrengo 12 hilabeteetan, kontingentzia arrunten kuotaren gaineko % 80ko murrizketa, aldi baterako ezintasuna barne.
 • Hurrengo 48 hilabeteetan, alta-datatik gehienez 5 urteko aldia bete arte, kontingentzia arrunten kuotaren gaineko % 50eko hobaria, aldi baterako ezintasuna barne.

Araudia:

20/2007 Legea, uztailaren 11koa, Lan Autonomoaren Estatutuarena. [Permalink ELI]

6/2017 Legea, urriaren 24koa, Lan Autonomoaren Presako Erreformena. [Permalink ELI]

Europako Gizarte Funtsaren baterako finantzaketa

Deskribatutako Gizarte Segurantzako kuoten hobariak Europako Gizarte Funtsarekin batera finantzatu ahal izango dira.

Argitalpenen katalogoa (Estatuko administrazio orokorra

http://publicacionesoficiales.boe.es

Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren argitalpena egina
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-22-010-0

2022ko urrira eguneratua