Egoitza elektronikoa

Adineko pertsonen kontrataziorako hobariak eta murrizketak 45 Urte

52 urtetik gorako langile langabeak, 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 274. artikuluko subsidioen onuradun direnak, lanaldi osokoak eta mugagabeak

Programa honi borondatez heltzen dioten langile horiek langabezia-sorospenak eta besteren konturako lana bateragarri egin ditzakete, Gizarte Segurantzaren Legearen testu bateginaren 296.3 eta 4. artikuluetan aurreikusitakoa aplikatuz.

Urteko zenbatekoa: hobaria, indarrean dagoen Enplegua Sustatzeko Programaren arabera dagokiona.

Kolektiboaren arabera, hazkundea eta enplegua hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 Legea edo lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzko uztailaren 6ko 3/2012 Legea.

Iraupena: enplegua Sustatzeko Programaren araudi aplikagarriaren arabera.
Neurriaren indarraldia: enplegua Sustatzeko Programaren araudi aplikagarriaren arabera.

Araudia: 45/2002 Legea, abenduaren 12koa, langabeziatik babesteko sistema erreformatzeko eta lan-aukerak areagotzeko premiazko neurriei buruzkoa. [Permalink ELI]

Europako Gizarte Funtsaren baterako finantzaketa

Deskribatutako Gizarte Segurantzako kuoten hobariak Europako Gizarte Funtsarekin batera finantzatu ahal izango dira.

Argitalpenen katalogoa (Estatuko administrazio orokorra

http://publicacionesoficiales.boe.es

Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren argitalpena egina
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-22-010-0

Urtarrilean 2022ko martxoa