HOBARIAK ETA MURRIZKETAK GIZARTE SEGURANTZARI BURUZKO GLOSARIOA

Hobaria

Kuotaren kenkariak dira gizarte segurantzari diren portzentaje edo kopuru batzuk ere erabiltzea eta horien helburua enpresen gizarte segurantzako kostuak gutxitzea eta lan-merkatura kolektibo batzuei sarbidea bultzatzea (al. (Estatuko enplegu zerbitzu publikoak ordainduko Ditu irudian). Hobari horiek egfak kofinantziaturiko lan egon daitezke.

Murrizketa

Kuotaren kenkariak dira gizarte segurantzari diren portzentaje edo kopuru batzuk ere erabiltzea eta horien helburua enpresen gizarte segurantzako kostuak gutxitzea eta lan-merkatura kolektibo batzuei sarbidea bultzatzea (al. (gizarte segurantzaren diruzaintza orokorraren Kargura).

Enplegua sustatzeko Programa (PFE)

Kontratazioa sustatzeko neurriak aipatzen dituen arau guztiak.

Genero-indarkeriaren biktima

Emakumeak genero-indarkeriaren biktima izatea egiaztatzen duen “ ” arauaren arabera, indarkeriak eragindako indarkeria fisiko eta psikologikoko ekintzak eta guzti, sexu-askatasunaren aurkako erasoak barne), mehatxuak, hertsapenak egitea edo askatasuna arbitrarioki eta gabetzea.

Etxeko indarkeriaren biktima

Egiaztatu dituen pertsonari etxeko indarkeriaren biktima izatearen ” ” arauaren arabera, eragindako edozein bidegabeko aginte baten senitarteko batek besteari. Hori ere erabiltzen tratu txar fisikoak, psikologikoak edo bestelako. gauzatu ahal izan da, Eta kideek (familia, hau da, amak edo seme-alabak aitonaren biloba bat gainean buruz.

Terroristen indarkeria jasan

Biktima izatea egiaztatzen duen pertsonaren ” terrorismo-biolentziaren ”, arauaren arabera, zein den pertsona edo erakunde Horren barruan burutu duen talde kriminal helburua edo xedea duten eta konstituzio ordena publikoa larriki subvertir bakea.

Gizakien salerosketaren biktima

Biktima izatea egiaztatzen duen pertsonaren ” gizakien salerosketaren ” arauaren arabera, pertsona horrek, erostea eta saltzea, non biktimaren agintaritzari lotuta dauden beste. hori da Normalena ustiatzeko xedez egiten, baina lanera beste pertsonaren edo esklabotzaren antzeko prostituzioan lan; hau da, Pertsonen salerosketa delitua da bahiketa, lekualdaketa edo harreraren bidez mehatxua gizakiak, indarkeria edo bestelako mekanismo coercitivos (iruzurra, gehiegizko nagusitasunezko posizioaren, etab.).

Gizarte-bazterketa

Egoera hori daukan pertsonaren izaera “ talde horietako batekoa izatea gizarte-bazterketaren ” artikuluan ezarritako 2 legea 44 / 2007 , 13 abenduan, gizarteratze enpresen araubidea erregulatzen, alegia, jarraian dauden:

  • Gizarteratzeko gutxieneko errenten, edo mota bereko edo antzeko beste edozein prestazio, autonomia erkidego bakoitzean emandako izenaren arabera, bizikidetza unitateko kideek laguntza ere bai.
  • Diren prestazioak eskuratzerik ez duten pertsonak aurreko paragrafoan aipatzen, arrazoi hauengatik: 1 .º Falta del período exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la Unidad Perceptora. 2 .º laguntza jasotzeko legez ezarritako gehieneko epea beteta izatea.
  • Hogeita hemezortzi urtetik gorako eta beherakoak gazteak, adingabeak babesteko erakunderen batetik datozenak.
  • Droga-mendekotasun arazoak dituzten pertsonak nahiz beste nahasmendu birgaitzeko edo gizartean txertatzeko prozesuan daudenak.
  • Kartzela barruko espetxeetan lan bat lortzen laguntzen die eta horien egoera ez dagoela lan-harremana aplikazio-eremuaren barruan artikuluan araututako lan harreman berezia du 1 Errege Dekretua, 2000. 782 / 2001 , 6 uztailean, bai eta preso ohiak baldintzatu gabe.
  • Lege organikoaren aplikazio-eremuan dauden adingabeak. 5 / 2000 , 12 urtarrilean, adingabeen zigor erantzukizuna arautzen duen lan-harremana lana utzi eta eskura dauden aplikazio-eremuaren barruan ez dagoen lan-harremana aipatzen dituen berezia 53 . 4 Araudia (legeak, errege dekretuak 1774 / 2004 , 30 uztailean, baita egoeran dauden zainpeko askatasuna eta garai barne.
  • - Baimendutako ordezko bizilekua datozenak autonomia-erkidegoek eta Ceuta eta Melilla hiriak dira.
  • Prebentzio eta gizarteratze zerbitzuek datozenak autonomia-erkidegoek eta Ceuta eta Melilla hiriak baditu.

Ezgaituak

Ezgaitasun maila edo handiagoa aitortua duten pertsonen irudian 33 ehuneko. minusbaliotasun-maila edo handiagoa Hartzen dute irudian 33 ehuneko gizarte segurantzako pentsiodunek ezintasun iraunkorraren pentsio bat aitortua badute, maila osokoa, erabatekoa edo elbarritasun handikoa, eta pentsiodunei pentsio bat aitortua badute eta klase edo zerbitzurako ezintasun iraunkorra izateagatik edo erretiroa utzi delako.

Urritasun larria

Garuneko paralisia dagoenean larria dela, buruko gaixotasuna edo ezintasun intelektuala duten irudian, ezgaitasun maila edo handiagoa 33 ), baldin eta ezgaitasun fisikoa edo sin soria minusbalioa edo handiagoa irudian. 65 .

Enplegu-zentro bereziak

Helburu nagusia da egin diren ondasun edo zerbitzuen ekoizpen jarduera, normalean merkatuko eragiketetan parte hartzen zuten, horren helburua izanik, ezgaituentzako lan ordaindua bermatzea, batez ere gehien bat izatea (integratzea, pertsona horien araubidea enplegu arrunta.

Argitalpenen katalogoa (Estatuko administrazio orokorra

http://publicacionesoficiales.boe.es

Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren argitalpena egina
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-22-010-0

Urtarrilean 2022ko martxoa