ENPLEGUA MANTENTZEKO LANAK HOBARIAK ETA MURRIZKETAK

Adineko langileentzako enpleguari eustea

65 urtetik gorakoa, 38 urte eta 6 hilabeteko kotizazio efektiboarekin Gizarte Segurantzan eta kontratu mugagabearekin (berria edo indarrean dagoena) edo 67 urte eta 37 urteko kotizazioarekin.

Enpresak gertakizun arruntengatik ordaindu beharreko kuota % 100 murriztea, aldi baterako ezintasuna izan ezik. Langileak adina betetzean behar duen antzinatasuna ez badu, salbuespena baldintza betetzen denetik aplikatuko da.
Iraupena: mugagabea.

Araudia:

8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena. [Permalink ELI]

27/2011 Legea, abuztuaren 1ekoa, Gizarte Segurantzako sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzkoa. [Permalink ELI]

Enplegu selektiboa

Ezintasun iraunkor osoa edo absolutua aitortu zaielako enpresa utzi duten langileak, errekuperazio profesionaleko prestazioak jaso ondoren beren lan-gaitasun osoa berreskuratu badute edo ezintasun partzialak jota jarraitzen badute eta enpresara itzultzen badira.

Kontingentzia arruntei dagokien Gizarte Segurantzaren kuota % 50 murriztea.

Iraupena: 2 urte.

Araudia: 1451/1983 Errege Dekretua, maiatzaren 11koa, apirilaren 7ko 13/1982 Legean aurreikusitakoa betez, enplegu selektiboa edo langile elbarrien enplegua sustatzeko neurriak arautzen dituena.  [Permalink ELI]

Aldizkako jarduera finkoen aldia luzatzea (otsaila, martxoa eta azaroa)

Turismo, merkataritza eta ostalaritza sektoreetako jardueretan aldizkako kontratu finkoak dituzten langileak, betiere turismo-sektore horri lotuta badaude eta urte bakoitzeko otsailean, martxoan eta azaroan ekoizpen-jarduera sortzen badute.

Gertakari arruntei dagokien Gizarte Segurantzako ugazaben kuotaren % 50eko hobaria. (Otsailean, martxoan eta azaroan soilik).

Iraupena: 2021/01/01etik mugagabea arte.

Araudia: 11/2020 Legea, abenduaren 30ekoa, 2021erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa. [Permalink ELI]

Lanpostu-aldaketa edo beste eginkizun bat

Haurdunaldiko arriskuagatik edo edoskitze naturaleko arriskuagatik ( 31/1995 Legearen 26. artikulua), bai eta lanbide-gaixotasunagatik ere, beren egoerarekin bateragarria den lanpostu edo eginkizun baterako badira.

Enpresak gertakizun arruntengatik ordaindu beharreko kuotaren % 50eko hobaria.

Iraupena: lanpostua aldatzen den bitartean.

Araudia: 11/2020 Legea, abenduaren 30ekoa, 2021erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa. [Permalink ELI]

Europako Gizarte Funtsaren baterako finantzaketa

Deskribatutako Gizarte Segurantzako kuoten hobariak Europako Gizarte Funtsarekin batera finantzatu ahal izango dira.

Argitalpenen katalogoa (Estatuko administrazio orokorra

http://publicacionesoficiales.boe.es

Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren argitalpena egina
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-22-010-0

Urtarrilean 2022ko martxoa