LANGILE AUTONOMOEN ESPARRUAN BEREZIKI IRUDIAN, HOBARIAK ETA MURRIZKETAK

Langile autonomoak artikuluak jasotzen dituen sektoreetan eta Ceuta eta Melilla 36 legea 20 / 2007

  • 0000Ko hobaria 50 oinarria kontingentzia arruntengatiko kotizazioa jaitsi.


Iraupena: Mugagabea
Araudia: Legea 20 / 2007

Jarduerari uzten dioten langile autonomoen egon, atsedenaldia, amatasuna, aitatasuna, adopzioa edo harrera, haurdunaldiko arriskua eta edoskitze naturalaren aldiko

Hobari hau bateragarria da (Errege Dekretu Legea 11 / 1998

  • 0000Ko hobaria 100 kuotari ehuneko aplikatzetik ateratzen den batez besteko oinarri zuena izan da autonomoa 12 irudian, aurreko hilabeteetan utzi.


Iraupena: Atsedenaldian, gutxienez 1 hilabetea
Araudia: Legea 20 / 2007 Legea. 6 / 2007

Etxeko laguntzailea

Langile autonomoen erregimen berezian alta berriak laguntzaile batek dagokion norberaren konturako lana: ezkontidea, izatezko bikotekidea edo odol senideak, autonomoak eta mailarainoko ezkontza-ahaidetasuna 2 Mailakoak barne, eta, hala badagokio, adopzioa.

Egitea 1 a 18 hilabete

  • 0000Ko hobaria 50 kuotari ehuneko txikia dagokien tasa aplikatzetik ateratzen den oinarriaren gainean une bakoitzean indarrean dagoen urteko kotizazioa.

Egitea 19 a 24 hilabete

  • 0000Ko hobaria 25 kuotari ehuneko txikia dagokien tasa aplikatzetik ateratzen den oinarriaren gainean une bakoitzean indarrean dagoen urteko kotizazioa.


Iraupena: 24 hilabete
Araudia: Legea 20 / 2007

Norberaren eta familiaren bizitza bateragarri egiteko kontratazioa, lotuta

Langile autonomoak, eta ERRONKA handia duten langile bat lanaldi osokoa edo partziala duten kasuetan:

a) adingabeko seme-alabak zaintzeagatik. 12 urte.

b) familia bat beren ardurapean izateagatik, odol edo ezkontza bidezko bigarren mailara arteko mendekotasuna.

c) odol edo ezkontza bidezko familia baten ardurapean izateagatik bigarren mailara arteko ezgaitasun larria duten hori behar bezala frogatzen ez denean, baldin eta ordaindutako jarduerarik ez familia horrek.

Kontratu Mugagabea

  • 0000Ko hobaria 100 kontingentzia arruntengatiko kuotaren 100eko oinarrira aplikatzetik ateratzen den batezbesteko izan zuten langileak 12 aurreko egunetik hilabete acogerse neurri horietarako indarreko urteko gutxieneko kotizazio mota, kontratu-motaren arabera.

Lanaldi partzialeko kontratua

  • 0000Ko hobaria 50 kontingentzia arruntengatiko kuotaren ehuneko aplikatzetik ateratzen den batez besteko oinarrira izan zuen langileak 12 aurreko egunetik hilabete acogerse neurri horietarako indarreko urteko gutxieneko kotizazio mota, kontratu-motaren arabera.


IraupenaGehienez: 12 hilabete, betiere kontratatutako langileak izango dira aldian ez al hobaria.
Kontratuaren iraupena (gutxienez: 3 hilabete.
Araudia: Legea 20 / 2007

Reincorporadas

Lana utzi duten autonomia, amatasuna, adopzioa, helburu du adopzio, harrera edo tutoretza, berriro egin eta hurrengo bi urteetan norberaren konturako jarduera uzten den arte.

  • Hobariak 60 kontingentzia arruntengatiko hileko zenbatekoa eurotan ezartzen al ere aldi baterako ezintasuna


Iraupena: 12 hilabete.
Araudia: Legea 20 / 2007

Argitalpenen katalogoa (Estatuko administrazio orokorra

http://publicacionesoficiales.boe.es

Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren argitalpena egina
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-22-010-0

Urtarrilean 2022ko martxoa