IRUDIAN, BERE LANA OROKORREAN HOBARIAK ETA MURRIZKETAK

Hasierako alta eragiten duten edo aurreko bi urteetan altan egon ez diren norberaren konturako langileak, gutxieneko kotizazio-oinarria aukeratzen dutenak

Gertakizun arrunten kuotaren gainean, aldi baterako ezintasuna barne:

Langileak, oro har:

 • 1etik 12ra bitarteko hilabeteak, 60 euroko tarifa laua hilean.
 • 13. hilabetetik 18.era, % 50eko murrizketa.
 • 19. hilabetetik 21.era, % 30eko murrizketa.
 • 22tik 24ra bitarteko hilabeteak, % 30eko hobaria.
 • 25-36 hilabeteak, % 30eko hobaria (30 urtetik beherako gizonentzat eta 35 urtetik beherako emakumeentzat bakarrik).

Jarduera 5.000 biztanletik beherako udalerrietan egiten bada:

 • 1etik 24ra bitarteko hilabeteak, 60 euroko tarifa laua hilean.
 • 25-36 hilabeteak, % 30eko hobaria (30 urtetik beherako gizonentzat eta 35 urtetik beherako emakumeentzat bakarrik).

Araudia:

20/2007 Legea, uztailaren 11koa, Lan Autonomoaren Estatutuarena. [Permalink ELI]

6/2017 Legea, urriaren 24koa, Lan Autonomoaren Presako Erreformena. [Permalink ELI]

Hasierako alta eragiten duten edo aurreko bi urteetan altan egon ez diren norberaren konturako langileak, gutxieneko oinarria baino kotizazio-oinarri handiagoa aukeratzen dutenak

Gertakizun arrunten kuotaren gainean, aldi baterako ezintasuna barne:

Langileak, oro har.

 • 1etik 12ra bitarteko hilabeteak, % 80ko murrizketa.
 • 13. hilabetetik 18.era, % 50eko murrizketa.
 • 19. hilabetetik 21.era, % 30eko murrizketa.
 • 22tik 24ra bitarteko hilabeteak, % 30eko hobaria.
 • 25-36 hilabeteak, % 30eko hobaria (30 urtetik beherako gizonentzat eta 35 urtetik beherako emakumeentzat bakarrik).

Araudia:

20/2007 Legea, uztailaren 11koa, Lan Autonomoaren Estatutuarena. [Permalink ELI]

6/2017 Legea, urriaren 24koa, Lan Autonomoaren Presako Erreformena. [Permalink ELI]

Norberaren konturako langile ezinduak, genero-indarkeriaren biktimak eta terrorismoaren biktimak, hasierako alta eragiten dutenak edo aurreko bi urteetan altan egon ez direnak, kotizazio-oinarri minimoa aukeratzen dutenak

 • Altaren ondorioak izan eta hurrengo 12 hilabeteetan, 60 euroko tarifa laua hilean, kontingentzia arrunten kuotaren gaineko murrizketari dagokiona, aldi baterako ezintasuna barne.
 • Hurrengo 48 hilabeteetan, alta-datatik gehienez 5 urteko aldia bete arte, kontingentzia arrunten kuotaren gaineko % 50eko hobaria, aldi baterako ezintasuna barne.

Jarduera 5.000 biztanletik beherako udalerrietan egiten bada:

 • Altaren ondorioak izan eta hurrengo 24 hilabeteetan, 60 euroko tarifa laua hilean, kontingentzia arrunten kuotaren gaineko murrizketari dagokiona, aldi baterako ezintasuna barne.
 • Hurrengo 36 hilabeteetan, alta-datatik gehienez 5 urteko aldia bete arte, kontingentzia arrunten kuotaren gaineko % 50eko hobaria, aldi baterako ezintasuna barne.

Araudia:

20/2007 Legea, uztailaren 11koa, Lan Autonomoaren Estatutuarena. [Permalink ELI]

6/2017 Legea, urriaren 24koa, Lan Autonomoaren Presako Erreformena. [Permalink ELI]

Norberaren konturako langile ezinduak, genero-indarkeriaren biktimak eta terrorismoaren biktimak, baldin eta hasierako alta eragiten badute edo aurreko bi urteetan altan egon ez badira, eta gutxieneko oinarria baino kotizazio-oinarri handiagoa aukeratzen badute.

 • Altaren ondorioak izan eta hurrengo 12 hilabeteetan, kontingentzia arrunten kuotaren gaineko % 80ko murrizketa, aldi baterako ezintasuna barne.
 • Hurrengo 48 hilabeteetan, alta-datatik gehienez 5 urteko aldia bete arte, kontingentzia arrunten kuotaren gaineko % 50eko hobaria, aldi baterako ezintasuna barne.

Araudia:

20/2007 Legea, uztailaren 11koa, Lan Autonomoaren Estatutuarena. [Permalink ELI]

6/2017 Legea, urriaren 24koa, Lan Autonomoaren Presako Erreformena. [Permalink ELI]

Amatasunagatik, aitatasunagatik, adopzioagatik, harreragatik, haurdunaldiko edo edoskitzaro naturaleko arriskuagatik atsedenaldian egoteagatik jarduera uzten duten langile autonomoak

Bateragarria izango da 11/1998 Errege Lege Dekretuaren hobariarekin.

Autonomoak kargua utzi aurreko 12 hilabeteetan zuen batez besteko oinarriari aplikatzearen ondoriozko kuotaren gaineko % 100eko hobaria.

Iraupena: atsedenaldian, gutxienez hilabete bat.

Araudia:

20/2007 Legea, uztailaren 11koa, Lan Autonomoaren Estatutuarena. [Permalink ELI]

6/2017 Legea, urriaren 24koa, Lan Autonomoaren Presako Erreformena. [Permalink ELI]

Senide laguntzailea

Norberaren konturako lan-erregimen bereziko langile autonomoen senide laguntzaileen alta berriak: ezkontidea, izatezko bikotekidea eta odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko senide autonomoak, 2. mailara artekoak barne, eta, hala badagokio, adopziokoak.

Une bakoitzean indarrean dagoen kotizazio-tasaren gutxieneko oinarriari aplikatzearen ondoriozko kuotaren gainean:

 • 1-18 hilabeteak, % 50eko hobaria.
 • 19-24 hilabeteak, % 25eko hobaria.

Iraupena: 24 hilabete.

Araudia: 20/2007 Legea, uztailaren 11koa, Lan Autonomoaren Estatutuarena. [Permalink ELI]

Kontratazioari lotutako bizitza pertsonala eta familia-bizitza uztartzeagatik

Langile autonomoak, LAABean alta emanda jarraitzen badute eta lanaldi osorako edo partzialerako langile bat kontratatzen badute, kasu hauetan:

a) 12 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko.

b) Mendekotasun-egoeran dagoen bigarren gradura arteko odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko senideren bat bere kargura izateagatik.

c) Bigarren mailara arteko odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko senideren bat (desgaitasun larria barne) bere kargura izateagatik, desgaitasun hori behar bezala egiaztatuta dagoenean, betiere senide horrek ordaindutako jarduerarik egiten ez badu.

Gertakari arruntengatiko kuotaren hobaria, langileak neurri horiei heldu aurreko 12 hilabeteetan zuen batez besteko oinarriari indarrean dagoen gutxieneko kotizazio-tasa aplikatuta ateratzen dena, kontratu motaren arabera.

 • Kontratu mugagabea: % 100.
 • Lanaldi partzialeko kontratua: % 50.

Iraupena: 12 hilabetera arte, betiere kontrataturiko langilea hobaria baliatzen ari den bitartean mantentzen bada.

Kontratuaren gutxieneko iraupena: 3 hilabete.

Araudia: 20/2007 Legea, uztailaren 11koa, Lan Autonomoaren Estatutuarena. [Permalink ELI]

Berriz hasi dira lanean

Amatasunagatik, adopzioagatik, adopzio-helburuko zaintzagatik, harreragatik eta tutoretzagatik jarduera amaitu duten autonomoak, eta beren konturako jarduera bat berriro egiten dutenak kargua utzi eta hurrengo bi urteetan.

Hileko 60 euroko hobaria, gertakari arruntengatiko zenbateko finkoarena, aldi baterako ezintasuna barne.

Iraupena: 12 hilabete.

Araudia: 20/2007 Legea, uztailaren 11koa, Lan Autonomoaren Estatutuarena. [Permalink ELI]

Europako Gizarte Funtsaren baterako finantzaketa

Deskribatutako Gizarte Segurantzako kuoten hobariak Europako Gizarte Funtsarekin batera finantzatu ahal izango dira.

Argitalpenen katalogoa (Estatuko administrazio orokorra

http://publicacionesoficiales.boe.es

Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren argitalpena egina
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-22-010-0

Urtarrilean 2022ko martxoa