Egoitza elektronikoa

Minusbaliatuak kontratatzeari hobariak eta murrizketak

Desgaitasuna duten pertsonentzako kontratu mugagabea

Hobariaren urteko zenbatekoa:

Desgaitasuna

 • 45 urtetik beherakoak: gizonak, 4.500 euro; emakumeak, 5.350 euro.
 • 45 urtetik gorakoak: gizonak eta emakumeak, 5.700 euro.

Desgaitasun larria

 • 45 urtetik beherakoak: gizonak, 5.100 euro; emakumeak, 5.950 euro.
 • 45 urtetik gorakoak: gizonak eta emakumeak, 6.300 euro.

Iraupena: kontratua indarrean dagoen bitartean.

Bihurketa: kontratua indarrean dagoen bitartean.

Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Araudia: 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzekoa.

Adimen-gaitasun mugatua duten pertsonak

Zenbatekoa: 1.500 euroko hobaria urtean.

Iraupena: 4 urte.

Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Araudia:

43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzekoa.

Enplegua defendatzeko, ekonomia suspertzeko eta langile autonomoak babesteko premiazko neurriei buruzko maiatzaren 27ko 11/2021 Errege Lege Dekretuaren azken xedapenetatik lehena.

Desgaitasuna duten pertsonentzako enplegua sustatzeko aldi baterako kontratua

Enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta.

Hobariaren urteko zenbatekoa:

Desgaitasuna

 • 45 urtetik beherakoak: gizonak, 3.500 euro; emakumeak, 4.100 euro.
 • 45 urtetik gorakoak: gizonak, 4.100 euro; emakumeak, 4.700 euro.

Desgaitasun larria

 • 45 urtetik beherakoak: gizonak, 4.100 euro; emakumeak, 4.700 euro.
 • 45 urtetik gorakoak: gizonak: 4.700 euro; emakumeak. 5.300 euro.

Iraupena: kontratua indarrean dagoen bitartean.

Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Araudia: 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzekoa.

Desgaitasuna duten pertsonentzako txandakako prestakuntzarako kontratua

Desgaitasuna duten langileen kasuan, adin-mugarik gabe.

Enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta.

Enpresariaren kuotak murriztea, enpresako plantillaren arabera, urteko zenbatekoan:

 • 250 langile baino gutxiagoko enpresak: % 100.
 • 250 langile edo gehiagoko enpresak: % 75.

Gazte Bermea Sistema Nazionalean izena emanda dauden langileen kasuan,  bonifikazioa izango da.

Iraupena: kontratua indarrean dagoen bitartean.

Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Araudia: 3/2012 Legea, uztailaren 6koa, lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa.

Praktika profesionala eskuratzeko eta ikas-ekinezko prestakuntzarako kontratua, desgaitasuna duten pertsonentzako 3/2012 Legeak ezartzen duen murrizketa aukeratu ez bada

Kontingentzia arruntengatiko enpresa-kuotaren % 50eko murrizketa.

Iraupena: kontratua indarrean dagoen bitartean.

Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Araudia: 2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena.

Enplegu-zentro berezi batek kontratu mugagabea edo aldi baterakoa egitea eta aldi baterako kontratu guztiak bihurtzea

Urteko zenbatekoa: enpresa-kuoten % 100eko hobaria kontzeptu guztiengatik.

Iraupena: kontratua indarrean dagoen bitartean.

Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Araudia: 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzekoa.

Desgaitasuna duten pertsonentzako enplegua sustatzeko aldi baterako kontratuak, praktika profesionala eskuratzeko kontratuak eta enpresa arruntetan txandakatzeko kontratuak bihurtzea

Enplegu-eskatzaileak direnean.

Hobariaren urteko zenbatekoa:

Desgaitasuna

 • 45 urtetik beherakoak: gizonak, 4.500 euro; emakumeak, 5.350 euro.
 • 45 urtetik gorakoak: gizonak eta emakumeak, 5.700 euro.

Desgaitasun larria

 • 45 urtetik beherakoak: gizonak, 5.100 euro; emakumeak, 5.950 euro.
 • 45 urtetik gorakoak: gizonak eta emakumeak, 6.300 euro.

Iraupena: kontratua indarrean dagoen bitartean.

Bihurketa: kontratua indarrean dagoen bitartean.

Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Araudia: 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzekoa.

Desgaitasuna duten langabeak dituen langilea ordezteko kontratuak, desgaitasuna duten eta aldi baterako ezintasun-egoeran dauden langileak ordezkatzeko

Urteko zenbatekoa: enpresa-kuoten % 100eko hobaria kontzeptu guztiengatik.

Iraupena: kontratua indarrean dagoen bitartean.

Neurriaren indarraldia: mugagabea.

Araudia: 45/2002 Legea, abenduaren 12koa, langabeziatik babesteko sistema erreformatzeko eta lan-aukerak areagotzeko premiazko neurriei buruzkoa.

Europako Gizarte Funtsaren baterako finantzaketa

Deskribatutako Gizarte Segurantzako kuoten hobariak Europako Gizarte Funtsarekin batera finantzatu ahal izango dira.

Argitalpenen katalogoa (Estatuko administrazio orokorra

http://publicacionesoficiales.boe.es

Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren argitalpena egina
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-22-010-0

2023ko urtarrilean eguneratua