Egoitza elektronikoa

- Datu estatistikoak

Abendua2005

Datu estatistiko orokorrak

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina Data
Liburu osoa Deskargatu pdf 1580 abendua2005
Sarrera eta kontzeptuen azalpena Deskargatu pdf 77 abendua2005
Laburpena (taulak eta grafikoak) Deskargatu pdf 89 abendua2005

Espainiako estatistika datuak

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina Data
Demandas pendientes Descargar pdf 216 diciembre 2005
Eskaeraren alta Deskargatu pdf 75 abendua2005
Eskaera: Deskargatu pdf 95 abendua2005
Eskainitako lanpostuak Deskargatu pdf 47 abendua2005
Laneratzeak Deskargatu pdf 119 abendua2005

Autonomia-erkidegoetako estatistika-datuak erakusteko.

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina Data
Demandas pendientes Descargar pdf 536 diciembre 2005
Eskaeraren alta Deskargatu pdf 214 abendua2005
Eskaera: Deskargatu pdf 274 abendua2005
Eskainitako lanpostuak Deskargatu pdf 99 abendua2005
Laneratzeak Deskargatu pdf 67 abendua2005