Egoitza elektronikoa

- Datu estatistikoak

Maiatza2005

Datu estatistiko orokorrak

Dokumentuaren izenburua (

Artxiboa

Formatua

Tamaina

Data

Liburu osoa

Deskargatu

pdf

1560

maiatza2005

Oharra Deskargatu pdf 48 maiatza2005
Sarrera eta kontzeptuen azalpena Deskargatu pdf 1580 maiatza2005
Laburpena (taulak eta grafikoak) Deskargatu pdf 1580 maiatza2005

Espainiako estatistika datuak

Dokumentuaren izenburua (

Artxiboa

Formatua

Tamaina

Data

Egin eskaera Deskargatu pdf 234 maiatza2005
Eskaeraren alta Deskargatu pdf 89 maiatza2005
Eskaera: Deskargatu pdf 133 maiatza2005
Eskainitako lanpostuak Deskargatu pdf 44 maiatza2005
Laneratzeak Deskargatu pdf 11 maiatza2005

Autonomia-erkidegoetako estatistika-datuak erakusteko.

Dokumentuaren izenburua (

Artxiboa

Formatua

Tamaina

Data

Egin eskaera Deskargatu pdf 539 maiatza2005
Eskaeraren alta Deskargatu pdf 244 maiatza2005
Eskaera: Deskargatu pdf 281 maiatza2005
Eskainitako lanpostuak Deskargatu pdf 100 maiatza2005
Laneratzeak Deskargatu pdf 65 maiatza2005