Egoitza elektronikoa

- Datu estatistikoak

Martxoa2017

Datu estatistiko orokorrak

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina Data
Liburu osoa Deskargatu xls 1751 martxoa2017
Liburu osoa Deskargatu pdf 2248 martxoa2017
Sarrera eta kontzeptuen azalpena Deskargatu pdf 179 martxoa2017
Laburpena (taulak eta grafikoak) Deskargatu pdf 293 martxoa2017

Espainiako estatistika datuak

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina Data
Egin eskaera Deskargatu pdf 490 martxoa2017
Eskaeraren alta Deskargatu pdf 247 martxoa2017
Eskaera: Deskargatu pdf 273 martxoa2017
Eskainitako lanpostuak Deskargatu pdf 200 martxoa2017
Laneratzeak Deskargatu pdf 290 martxoa2017

Autonomia-erkidegoetako estatistika-datuak erakusteko.

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina Data
Demandas pendientes

Deskargatu

pdf

765 marzo 2017
Eskaeraren alta Deskargatu pdf 384 martxoa2017
Eskaera: Deskargatu pdf 450 martxoa2017
Eskainitako lanpostuak Deskargatu pdf 376 martxoa2017
Laneratzeak Deskargatu pdf 214 martxoa2017