DIRU-SARREREN ETA GASTUEN HASIERAKO AURREKONTUA

Izena Zenbatekoa
1. atala: Zerga zuzenak eta kotizazio sozialak 19.242.582,04
3. kapitulua: Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak 218.310,00
4. kapitulua: Ohiko transferentziak 10.769.727,73
5. kapitulua: Ondarezko diru-sarrerak 98,08
6. kapitulua: Benetako inbertsioen besterentzeak 3.001,81
7. kapitulua: Kapital-transferentziak 11.272,07
8. kapitulua: Finantza-aktiboak 794,00
Guztira 30.245.785,73

Jatorria Jarduera uzteagatiko prestazioa Langabeentzako prestazioa Laneratzea eta laneko egonkortasuna sustatzea Barneko transferentzia Guztira
1. atala: pertsonala - 243.130,42 41.525,59 - 284.656,01
2. atala: Ondasun eta zerbitzuen ohiko gastuak - 41.178,34 45.832,89 - 87.011,23
3. atala: Finantzazkoak - 79,20 160,56 - 239,76
4. atala: Transf. arruntak 19.843,28 25.002.469,62 4.622.710,35 213.787,60 29.858.810,85
6. atala: Inbertsioak - 12.444,88 1.619,00 - 14.063,88
7. atala: Kapital-transf. - - 210,00 - 210,00
8. atala: Finantza-aktiboak - 738,00 56,00 - 794,00
Guztira 19.843,28 25.300.040,46 4.712.114,39 213.787,60 30.245.785,73