DIRU-SARREREN ETA GASTUEN HASIERAKO AURREKONTUA

2017ko ekitaldian, 2016ko aurrekontua luzatu da.

Izena Zenbatekoa
1. atala: Zerga zuzenak eta kotizazio sozialak 20.331.005,03
3. atala: Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak 218.310,00
4. atala: Ohiko transferentziak 4.406.162,47
5. atala: Ondarezko diru-sarrerak 98,08
6. atala: Benetako inbertsioen besterentzeak 3.001,81
7. atala: Kapital-transferentziak 15.901,77
8. atala: Finantza-aktiboak 794,00
Guztira 24.975.273,16

Jatorria Jarduera uzteagatiko prestazioa Langabeentzako prestazioak Laneratzea eta laneko egonkortasuna sustatzea Barneko transferentzia Guztira
1. atala: langileak - 242.697,20 41.958,81 - 284.656,01
2. atala: Ondasun eta zerbitzuen ohiko gastuak - 42.367,28 47.532,89 - 89.900,17
3. atala: Finantzazkoak - 79,20 160,56 - 239,76
4. atala: Transf. arruntak 17.415,19 19.321.727,32 5.083.593,94 158.043,19 24.580.779,64
6. atala: Inbertsioak - 13.329,90 5.403,68 - 18.733,58
7. atala: Kapital-transf. - - 170,00 - 170,00
8. atala: Finantza-aktiboak - 738,00 56,00 - 794,00
Guztira 17.415,19 19.620.938,90 5.178.875,88 158.043,19 24.975.273,16