DIRU-SARREREN ETA GASTUEN HASIERAKO AURREKONTUA

2019ko ekitaldian, 2018ko aurrekontua luzatu da

Izena Zenbatekoa
1. atala: Zerga zuzenak eta kotizazio sozialak 22.586.804,71
3. atala: Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak 476.979,06
4. atala: Ohiko transferentziak 481.209,83
5. atala: Ondarezko diru-sarrerak 98,08
6. atala: Benetako inbertsioen besterentzeak 3.001,81
7. atala: Kapital-transferentziak 0,00
8. atala: Finantza-aktiboak 58.294,00
Guztira 23.606.387,49

Jatorria

Jarduera uzteagatiko prestazioa

224.M

Langabeentzako prestazioak

251.M

Laneratzea eta laneko egonkortasuna sustatzea

241.A

Enplegurako lanbide-heziketa

241.B

Barneko transferentzia

000.X

Guztira
1. atala: langileak - 244.086,32 23.490,96 23.435,38 - 291.012,66
2. atala: Ondasun eta zerbitzuen ohiko gastuak - 34.823,53 20.167,59 20.167,60 - 75.158,72
3. atala: Finantzazkoak - 79,20 160,56 - 239-76 239,76
4. atala: Transf. arruntak 15.219,60 17.410.855,90 3.326.962,37 2.283.275,88 184.008,58 23.220.322,33
6. atala: Inbertsioak - 11.597,67 2.725,91 4.000,00 - 18.323,58
7. atala: Kapital-transf. - - - 353,00 - 353,00
8. atala: Finantza-aktiboak - 738,00 56,00 - - 794,00
Guztira 15.219,60 17.702.180,62 3.373.563,39 2.331.231,86 184.008,58 23.606.204,05