DIRUSARRERA ETA GASTUEN HASIERAKO AURREKONTUA 2021

Urterako diru-sarreren hasierako aurrekontua 2021 (mila eurotan)

Urterako gastuen hasierako aurrekontua 2021 (mila eurotan)