INFORMACIÓN COVID- 19 DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL EN MELILLA

Para atención telemática web

Trámites de Demanda de Emprego

O selado da demanda de emprego será automático ata 31 o de xaneiro de .. 2021

Renovación da demanda a partir do 1 de febreiro: Co fin de facilitar aos/os usuarios/as o acceso ordenado e cunha cota diaria para a renovación da demanda de forma presencial na Oficina de Emprego a partir do día 1 de febreiro de , 2021 habilitouse desde o 25 de xaneiro un número de teléfono para cita previa que será atendido de luns a venres en horario de   9 14 a horas:  952993008 . 

Expedición de claves: a Oficina de Emprego atenderá a aquelas persoas que se presenten á primeira hora ( 09 . 00 horas), que se lles asignará o número correspondente para a súa posterior atención, sendo o único trámite o de expedición de novas cl@ves para que poidan realizar os seus trámites en liña.

Caixa de correos da demanda: dp 52 demanda@sepe.es. Esta caixa de correos é só para altas iniciais e actualización de datos. Se se vai a solicitar prestación, NON fai falta o envío da solicitude de alta a esta caixa de correos, a demanda farase de oficio cando se gestine a prestación.

 

Tramitación de Prestacións

Cita previa pola nosa web: https://sede.sepe.gob.es/citaprevia/solicitudCitaPrevia.do. Atenderase telefonicamente SEN DESPRAZAMENTO PRESENCIAL á Oficina de Prestacións.

Realizando unha presolicitud da prestación, realizarase pola web do SEPE, na sección dedicada a Medidas COVID- 19 . Se se atopa en situación de desemprego NON motivada por un ERTE / Formulario para pre-solicitude individual de prestacións por desemprego.

* Non se poderá duplicar una mesma solicitude por distintas vías (cita previa e presolicitud).

Información sobre Plans de Emprego de Melilla

icono descarga

Documentación Plans de Emprego Delegación do Goberno en Melilla

Caixa de correos de Correo Electrónico para presentación de alegacións á listaxe do Plan de Emprego da Cidade Autónoma de Melilla. (Permanecerá activo ata 14 o de decembro inclusive). Informamos que esta caixa de correos non atenderá outro tipo de cuestións: dp 52 alegacionplanescam@sepe.es

Para atencíón Telefónica:

RATEL: 952 99 07 98 (locución Opción 2 )