CONTÍAS

Contías correspondentes ao ano 2020 relativas aos valores mensuais e anuais:

  • do salario mínimo interprofesional (SMI), de acordo co establecido no Real Decreto 231/2020, de de 4 febreiro, polo que se fixa o salario mínimo interprofesional para 2020,
  • do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) fixado na Lei 3/2017, de de 27 xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para 2017.

Valores mensuais e anuais do SMI e do IPREM

2020 SMI IPREM
MENSUAL 950.00 € 537,84 €
ANUAL 13.300 € (14 pagas) 6.454,08 €
Interese legal do diñeiro  
3,0 %  
Contía mínima prestación contributiva Euros
Sen fillos/as 501,98 €
1 fillo/a ou máis 671,40 €
Contía máxima prestación contributiva Euros
Sen fillos/as 1.098,09 €
1 fillo/a 1.254,96 €
2 fillos/as ou máis 1.411,83 €
Contía subsidio por desemprego (*)  e RAI Euros
80% IPREM 430,27 €
Renda máxima de acceso a subsidio e RAI Euros
75% SMI 712,50 €

(*) No caso de desemprego por perda dun traballo a tempo parcial, dita contía percibirase en proporción ás horas previamente traballadas, excepto no subsidio para maiores de anos.. 52