CONTÍAS

Contías relativas aos valores mensuais e anuais:

  • do salario mínimo interprofesional (SMI), de acordo con o establecido en:   
  1. Real Decreto 817 / 2021 , de de 28 setembro, polo que se fixa o salario mínimo interprofesional para 2021 .  
  2. Real Decreto 231 / 2020 , de  4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020 .
  • do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) fixado na Lei 11 / 2020 , de de  30 decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para 2021 .

Valores mensuais e anuais do SMI e do IPREM

2021 SMI IPREM
MENSUAL
  • Desde 01 de xaneiro de ata 2021 31 de agosto de . 2021 950 00 €.
  • Desde 01/09/2021 ata 31/12/2021 : 965 . 00 €.
564 , 90 €
ANUAL
  • Desde 01/01/2021 ata 31/08/2021 : 13 . 300 € ( 14 pagas).
  • Desde 01/09/2021 ata 31/12/2021 : 13 . 510 € ( 14 pagas).
6 . 778 , 8 €
Interese legal do diñeiro  
3 , 0 %  
Contía mínima prestación contributiva Euros
Sen fillos/as (80 % IPREM) 527 , 24 €
1 fillo/a ou máis (107 % IPREM) 705 , 18 €
Contía máxima prestación contributiva Euros
Sen fillos/as (175 % IPREM) 1 . 153 , 33 €
1 fillo/a (200 % IPREM) 1 . 318 , 10 €
2 fillos/as ou máis (225 % IPREM) 1 . 482 , 86 €
Contía subsidio por desemprego (*)  e RAI Euros
80 % IPREM 451 , 92 €
Renda máxima de acceso a subsidio e RAI Euros
75 % SMI
  1. Desde 01/01/2021 ata 31/08/2021 : 712 . 50 €.
  2. Desde 01/09/2021 ata 31/12/2021 : 723 . 75 €.

(*) No caso de desemprego por perda dun traballo a tempo parcial, dita contía percibirase en proporción ás horas previamente traballadas, excepto no subsidio para maiores de anos.. 52

  SMI IPREM
MENSUAL 965 . 00 €. 579 , 02 €
ANUAL 13 . 510 € ( 14 pagas). 6 . 948 , 24 €

 

Interese Legal do Diñeiro:
3 , 0 %

 

Contía mínima prestación contributiva Euros
Sen fillos/as ( 80 % do IPREM) 540 , 41 €
1 hijo/a o más ( 107 % del IPREM) 722 , 80 €
Contía máxima prestación contributiva Euros
Sen fillos/as ( 175 % do IPREM) 1 . 182 , 16 €
1 fillo/a ( 200 % do IPREM) 1 . 351 , 04 €
2 hijos/as o más ( 225 % del IPREM) 1 . 519 , 92 €
Contía subsidio por desemprego (*)  e RAI Euros
80 % IPREM 463 , 21 €
Renda máxima de acceso a subsidio e RAI Euros
75 % SMI   723 , 75 €.

(*) No caso de desemprego por perda dun traballo a tempo parcial, dita contía percibirase en proporción ás horas previamente traballadas, excepto no subsidio para maiores de anos.. 52