CANTO TEMPO TEÑO QUE TRABALLAR EN ESPAÑA AO REGRESAR PARA QUE ME SOMEN OS PERÍODOS E ACCEDER A PRESTACIÓN EN ESPAÑA?

Non se esixe un período mínimo de traballo en España en último lugar. Debe completar 360 días de períodos cotizados en Reino Unido e España para acceder a prestación contributiva.