QUEN PODEN EXPORTAR A PRESTACIÓN POR DESEMPREGO DESDE ESPAÑA?

As persoas nacionais británicas que a ata 31/12/2020 a data en que soliciten a exportación, estivesen sen interrupción suxeitas á lexislación española por residir e traballar en España.