Sede electrónica

Se traballo en España ao meu regreso a que prestacións por desemprego teño dereito co cotizado en Reino Unido?

Para acceder a prestación contributiva debe cumprir os requisitos da lexislación española para o desemprego ( 360 días cotizados sumando os períodos de seguro cubertos en UK e España) e acreditar situación legal de desemprego no seu último traballo en España.